onsdag 15 april 2015

Oroande utveckling av Botkyrka kommuns ekonomi

Man kan lätt få bilden av att allt är frid och fröjd i Botkyrkas kommunala ekonomi. Årsredovisningen för år 2014 visar på ett överskott och den politiska majoriteten slår sig för bröstet och säger att de lyckats ordna ett överskott för tjugonde året i rad. Visst låter det bra!

Men skrapar man på liten på ytan så står det klart att den kommunala ekonomin inte är så bra som den ser ut. År efter år sjunker skattekraften. År 1994 var kommunens skattekraft 100 procent av rikets. Sedan dess har den sjunkit och är nu nere på 86,5 procent av rikssnittet. Så kan det inte få fortsätta. Visserligen kompenseras kommunen till största del av utjämningssystemet, men målet måste vara att föra en politik så att Botkyrka får fler skattebetalare och att befolkningen tjänar mer. En åtgärd för detta borde vara att starta ett arbete för att få fler företag och därmed fler arbetstillfällen i kommunen. 

Ett annat orosmoment i den kommunala ekonomin är den stora kostnadsökningen. Under 2014 ökade kostnaderna i kommunen med 7 procent! Detta i en tid med låg inflation och negativa räntor. Kostnadsökningen är hög även om faktorer som löneökningar och verksamhetsökningar räknas bort. Alltså för att tala klarspråk, Botkyrka kommun arbetar inte på ett effektivt sätt, man gör fel saker och på fel sätt. Känns detta igen? Ja, det är något som vi i Folkpartiet lyft länge. Kommunen ska koncentrera sig på sina kärnområden som utbildning, vård, omsorg och infrastruktur. Eller för den delen göra insatser för att minska sjukfrånvaron bland de anställda. Blir det för mycket nycirkus, idéhus och projekt som ska sätta kommunen på kartan så används inte skattepengarna på bästa sätt. Skattepengar som vi alla som kommunmedborgare varit med om att betala.

Några dagar innan midsommar ska kommunfullmäktige debattera och besluta om flerårsplanen för de närmaste åren. Majoriteten kommer helt säkert att fortsätta på den inslagna vägen, som jag pekat på ovan. För Folkpartiet i Botkyrka gäller det att presentera ett budgetalternativ som tydligt talar om för kommuninvånarna att det är kärnverksamheten som ska prioriteras och sättas i första rummet.


onsdag 25 mars 2015

Förlägg de kommunala sammanträdestiderna så att fler kan ta politiska uppdrag

Alla som vill ska ha möjlighet att kunna ta politiska uppdrag. Formellt är det också så. De lagar som finns ger medborgarna rätt till ledighet för kommunala uppdrag och kommunerna betalar ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Men verkligheten är en annan. På många ställen sammanträder de vanliga nämnderna på kvällstid och tjänstemännen förväntas att vara tillgängliga för att föredra ärenden m.m. Men när det kommer till kommunala bolag och olika beredningar är det andra regler som gäller. Här sammanträds det dagtid och ibland på knöliga tider som gör det svårt för de förtroendevalda att ta sig dit. T ex om mötet hålls en tisdag kl 14.00. Hur lätt är det för en förskolelärare eller sjuksköterska att lämna jobbet för att vara på ett möte mitt på eftermiddagen?

Många har svårt att komma ifrån jobbet för att gå på politiska sammanträden på dagtid. Skälen till det är många. Chefen kanske ogillar det, arbetssituationen gör att man inte kan lämna sitt jobb just då osv. Dessutom är många korttidsanställda eller arbetar på kontrakt på dagens arbetsmarknad, som gör det svårt att engagera sig politiskt dagtid.

Konsekvensen blir att de kommunala organ som sammanträder dagtid riskerar att i allt för hög grad besättas av de som har möjlighet att gå på sammanträdena t ex yrkespolitiker eller pensionärer. Ett annat välkänt problem är också den låga andelen kvinnor i kommunala bolag.

Jag anser att huvudregeln bör vara kvällssammanträden. Väl medveten om att det finns en del som jobbar skift och kan ha svårt på kvällar också. Men med sammanträden på kvällar kommer ändå fler ha möjlighet att åta sig politiska uppdrag. En sådan förändring skulle öka jämlikheten och demokratin samt väsentliga öka möjligheten så att fler kan ta ett politiskt uppdrag!

Därför bör Folkpartiet i sitt jämställdhetsarbete uppmana kommun- och landstingspolitiker att så långt det går förlägga sammanträden på kvällstid.

tisdag 10 mars 2015

Säg nej till idéhuset i Tullinge

Nu under mars antas deltaljplkanen för det s.k. idéhuset i Tullinge i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Folkpartiet i Botkyrka har hela tiden sagt nej till detta hus. Det är alldels för dyrt, vi vet inte vad det ska fyllas med och parkeringsplatser såväl i Tullinge centrum som på infartsparkeringen kommer att försvinna.

Samtidigt behövs det fler platser inom äldreomsorgen och stora satsningar på skolan, inte minst i Tullinge. Hit kunde pengarna som läggs på idéhuset i stället gå, säger Folkpartiets gruppledare Lars Johansson i en kommentar.

Jag kan också konstatera att Tullingepartiet som säger sig vara till för Tullingebornas bäsat kör ett dubbelspel i denna fråga. Partiet vill inte ha idéhuset på den föreslagna platsen, men väl på en annan plats i Tullinge centrum där också många parkeningsplaster försvinner. Vilken är egentligen Tullingepartiets linje i denna fråga, avslutar Lars Johansson

tisdag 3 mars 2015

För en gångs skull ett bra beslut från den röd/gröna majoriteten

http://www.folkpartiet.se/lokalt/stockholms-lan/kommuner/botkyrka/nyheter/valkommet-beslut-om-mer-pengar-till-den-gymnasiala-vuxenutbildningen/

Vad är socialliberalt?

Ibland går diskussionen hög inom Folkpartiet om vad som är socialliberalism eller inte. Jag hör till dem som tycker att uppdelningen mellan marknads- och socialliberaler är olycklig. Det som kan låta som "socialliberalt" kanske inte är det och tvärtom. Just nu pratas det mycket om att vi i Folkpartiet måste slå in på en mer socialiberal riktning.


Jag kan hålla med om att vi måste komma in mer i frågor som handlar om socialpolitik samt vård och omsorg. Men samtidigt är det långa arbetet vi fört på skolans område också socialliberalt. Att vi vill att eleven ska lämna skolan med godkända betyg är i högst grad socialliberalt. Att Folkpartiet i regeringsställning såg till barn med särskilda behov är det också, inte minst mot bakgrund av att vi återinförde speciallärarutbildningen och satsade på speciallärare på lågstadiet.


Omvänt kan det finnas saker som uppfattas som "marknadsliberala" om de skulle införas men egentligen kan ha en social profil. För några veckor sedan besökte jag företaget Mitt Alby, som ju numera äger lägenheterna på Albyberget. De håller på med ett intressant projekt som ska stävja andrahanduthyrningen. Det visar sig att vissa familjer har bott i andrahand i 10 år! Allt medan förstahands kontraktshavaren bor utomlands t ex i London. I dessa fall går nu hyresvärden in och ser till så att de som bott så länge i andra hand får kontraktet. Men hur hör nu detta ihop med liberalism? Jo, en anledning till att vi har en stor andrahands hyresmarknad beror på att vi fortfarande har allt för mycket regleringar på hyresmarknaden. En friare hyresmarknad skulle hjälpa många av de som idag tvingas i andrahand, och därmed kan det sägas vara "socialliberalt" att ha en friare hyresmarknad, även om det brukar hävdas det motsatta.

Social- eller marknadsliberal, det viktigaste är ändå att vi för en politik som gör vardagen enklare och bättre för den enskilde. Det är liberalism!

Bra mat för äldre – inget för Botkyrkas sossar

Maten ska vara en av höjdpunkterna på dagen. Det kan de flesta av oss ställa upp bakom. Men detta är extra viktigt när det gäller våra äldre. Bor man t ex på ett boende inom äldreomsorgen så kanske måltiderna är den stund på dagen man ser fram emot mest. Att få äta gott och njuta av maten. Då är det viktigt att maten håller en hög kvalitet. Flera undersökningar visar att näringsbristen bland äldre är utbredd och det kan leda till ökad ohälsa. Mat ska även ses som en del av den medicinska behandlingen, en fullvärdig kost är förutsättning för ett bra näringstillstånd.

Därför har Folkpartiet i Botkyrka föreslagit att en "stjärnkock" borde anställas på ett av våra äldreboenden för att kunna höja kvaliteten på den mat som serveras. Blir detta bra borde stjärnkockar också anställas också på de andra köken inom äldreomsorgen och idén kunde spridas vidare till barnomsorg och skola.

Ett sådant här förslag borde väl vinna gehör hos den styrande röd/gröna majoriteten? Men så är det inte. Vårt förslag får avslag. Visst finns det förbättringar att göra när det gäller maten på våra äldreboenden, men det blir för dyrt att anställa en kock säger man. Nedskärningar skulle få göras på annat istället.

För Folkpartiet handlar det om prioriteringar. Vill vi erbjuda en värdig äldreomsorg i Botkyrka är det helt nödvändigt att satsa på god mat och då behövs det "stjärnkockar". Pengar finns uppenbarligen då majoriteten är ivriga att satsa på annat för att sätta kommunen "på kartan". T ex ska ett idéhus byggas i Tullinge som nästan ingen vill ha. Det kostar 100 miljoner kronor och för den årliga driftskostnaden kunde man ha anställt flera "stjärnkockar".

Så står det till i kommunen som är långt från lagom!

fredag 22 augusti 2014

Men hur var det här då?

 
Enligt tidningen Dagens Samhälles nummer vecka 34 kan man läsa att Botkyrka är den kommun som har störst överskott, 9590 kronor per invånare, i hela landet. Det kan verka bra, att kommunen går med så mycket överskott. Men är det egentligen bra att kommunen går med så hög vinst?

Ja om pengarna återinvesteras i kärnverksamheten som skola, omsorg och infrastruktur. Nu vet vi som bor i Botkyrka att så inte är fallet. Vi kan läsa om dåliga skollokaler, platsbrist i äldreomsorgen samt gator som är fulla av gropar och potthål. Hade mina 9590 kronor i överskott oavkortat gått till detta hade jag varit nöjd. Men så är det inte. Den röd/gröna majoriteten väljer istället att lägga kommunens överskott på upplevelseindustri, skidtunnlar och idéhus. Som det känns nu har alla vi i Botkyrka betalt 9590 kronor för mycket i skatt. Värt att tänka på idag när vissa partier ropar på vinstförbud för privata aktörer i välfärden. Kanske dags att diskutera också hur stora ”vinster” en kommun får gå med.