onsdag 24 februari 2010

Vi vet vad som väntar

Från Socialdemokraterna och deras närstående organisationer i valrörelsen menar jag då. Läste Tidningen Metro på lunchen och i den ser man tydligt hur rörelsen mobiliserar inför valet. Helsidesannons från LO om hur dålig regeringen är för att den för en politik som syftar till att folk ska jobba och inte leva på bidrag. På annat ställe i tidningen finns annonser där Hyresgästföreningen säker efter "säljare" dvs personer som i valrörelsen ska skrämma hyresgästeran med budskapet att hyrorna blir högre om alliansen omväljs.

Det börjar lukta vanlig valrörelse med andra ord!

tisdag 23 februari 2010

OS-reflektion

Som den sportintresserade jag är så följer jag sändningarna från OS så mycket jag kan. Utanför själva tävlandet snackas det som vanligt om ev. doping. Dessbättre har ingen idrottare åkt fast ännu för doping men spelen är ju inte slut ännu.

Jag tycker dock att journalister helt glömt bort att ta fram det fakta att en av guldmedaljörerna, nämligen Norges Margit Björgen är legalt dopad. Alltså hon har tillstånd att ta medicin som höjer hennes prestationsförmåga. Något att ha i minnet när vi får höra i rutan att "hon är tillbaka i gammal god form".

måndag 22 februari 2010

Spårkaos

Helgens oväder med snö och sträng kyla visar återigen problemet med spårtrafik. Fryser det någonstans så havererar hela systemet. Det blir helt enkelt stopp i trafiken hela vägen från t ex Göteborg till Stockholm. Vägtrafik är mycket bättre då. Visst kan det snöa igen, men är det bara plogat så flyter det på. Händer en olycka så kan annan trafik ta en annan väg. När det gäller kollektivtrafik så är det därför bättre med massiva satsningar på buss istället för spår i vårt relativt glest bebyggda land.

torsdag 18 februari 2010

Socialismen ger inte upp!

Fick av min partivän, Hedi Henftling, veta att i en tävling Spelet om Alby" på Subtopia korades nyligen en vinnare för förslaget om hur framtidens Alby bör se ut. Hedi sade att vinnaren vurmade för planekonomiska ideal;... "Odla det unika med anspelning på Botkyrkas motto "Långt ifrån lagom". Inga McDonalds, HM och dylika dussinetablissemang, utan endast unika affärer som sp...eglar den kulturella mångfalden i Alby vill man ha"...

Det är vansinnigt om sådana idéer ska kunna få drivas i Alby år 2010. Ska inte majoriteten ta steget full ut snart och gära om kommunen till en planekonomisk enklav!

onsdag 17 februari 2010

Att inte erkänna problemen

det är precis vad majoriteten gör när man diskuterar utveckling Fittja. De bostäder som finns där idag sägs representera en fin och tidstypisk arkitektur, som man inte får ifrågasätta! Men hur kan det då komma sig att så många vill flytta ifrån Fittja om nu bostäderna är bra?

För oss i Folkpartiet liberalerna är det en självklarthet att vi i Fittja både kan diskutera rivning av hus, ombyggnad av befintliga samt byggande av nya. För vi ser såväl problemen som möjligheterna!

tisdag 16 februari 2010

Provvalstrasslet

Under de senaste dagarna har media fyllts av rapport om eventuellt fusk i moderaternas provval i Stockholms stad och i några kommuner i Stockholms län. Folkpartiet liberalerna praktiserar också provval och vi har gjort det för att det anses bra och demokratiskt.

Själv har jag blivit allt mer skeptisk mot provval. Dels på grund av det problem som drabbat moderaterna. I Folkpartiet liberalerna har vi dock en karenstid på tre månader innan man får rösta i interna val inom partiet. Men jag tycker många gånger dessutom att provval är väldigt konserverande till sin struktur. Det är oerhört svårt för nya namn att få stöd med ett provval. Jag tror att vi inom Folkpartiet liberalerna inför nästa val måste diskutera hur provvalen ska utformas.

söndag 14 februari 2010

Vad vill vänsterkartellen

Kom att tänka vad en partivän till mig, Stig Bjernerup, formulerade för drygt tio år sedan när han beskrev den dåvarande S-regeringen och dess politik. ”Regeringen vill att det ska vara hög skatt på tobak för att man ska röka mindre, regeringen vill ha hög skatt på alkohol för att man ska dricka mindre och regeringen vill ha hög skatt på arbete för att vi ska arbeta mindre”. Just det sista är kännetecknade för vänsterkartellen också idag. Det ska bli dyrare att arbeta och enklare att leva på bidrag. För att stoppa detta krävs det att vår nuvarande alliansregering väljs om i höst!

torsdag 11 februari 2010

Pensionärerna och skatterna

Det har sagts och skrivits mycket om pensionärernas villkor under den borgerliga alliansregeringen. Fokus har lagts mycket på att pensionärer inte fått del av jobbskatteavdraget och att pensionerna sänkts år 2010 som en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen. I det senare fallet har detta varit känt ända sedan man införde det nya pensionssytemet i mitten av 1990-talet att pensionerna kan sjukna i samband med negativ ekonomisk utveckling.

Men många pensionärer har fått det bättre på en rad områden tak vare regeringens politik. Fastighetsskatten är ett exempel då den nu är sänkt kraftigt och gör att de allra flesta får betala mindre i skatt på sin bostad nu. Dessutom har förmögenhetsskatten tagits bort vilket också gynnar pensionärer med små inkomster men som äger ett hus. Tänk på det innan Ni går på vänsterkartellens skattehöjarbudskap i valrörelsen!

onsdag 10 februari 2010

Inte på min bakgård!

Så brukar det ju heta när lokala opinioner protesterar mot förändringar i form av byggnationer m.m. i sitt närområde.

De senaste dagarna har man sett en ny form av detta problem i Stockholm stad. Miljöborgarrådet (M) Ulla Hamilton är förtvivlad för att snömassorna inte försvinner från gator och torg som alla stockholmare vill. Problemet när bara att stockholmarna inte vill att man ska tippa snömassorna just nära där de bor.

Problemet med folk som inte vill ha förändringar där de bor blir allt större. I Tullinge finns det en opinion som vill stoppa utvecklingen i Flemingsberg för att de bor nära Flemingsberg. Men säger man nej till detta så säger man också nej till en utveckling av hela Södertörn i positiv riktning.

tisdag 9 februari 2010

Inget alternativ att ta hem soldaterna

Efter helgens tragiska dödskjutning av två svenska soldater i Afghanistan så hörs ropen på att Sverige ska ta hem sina soldater från området. Jag håller helt med Folkpartiet liberalernas försvarspolitiske talesman, Allan Widman, när han säger att uppdraget måste slutföras i Afghanistan

Ett hemtagande av soldater skulle lämna fältet fritt för talibaner att på nytt utöva förtyck på civilbefolkningen. Och varför är det bara Sverige som ska ta hem sina soldater? Ska vi vara osolidariska och lämna över den fredsbevarande uppgiften till andra länder medan vi själva tittar på.

måndag 8 februari 2010

Vad är en religiös skola?

I debatten diskuteras det ibland om religiösa friskolor ska tillåttas eller inte. Många även inom Folkpartiet liberalerna vill förbjuda denna typ av skolor.

Jag tycker att man bör ta reda på hur mycket religion som genomsyrar en skola innan men dömer ut den som religiös. Att en skola som drivs av Livets Ord bygger på religiös grund torde vara rätt självklart. Men för att en skola kallar sig muslimsk eller syriansk så behöver den inte bygga mer på religion än t ex finska skolan eller tyska skolan. Själv tycker jag att man ska vara tolerant med religiösa friskolor.

torsdag 4 februari 2010

Upphandling på rätt sätt ger kvalitet

I dessa tider när flera kraftiga snöfall passerat Botkyrka har folk, med rätta, klagat på brister i snöröjningen. Jag kan förstå att man inte kan vara och röja snö överallt samtidigt, men med lite mer kvalitetskriterier är jag övertygad om att det hade fungerat bättre.

Betala t ex de firmor som utför snöröjningen lite mer mot att de röjer snö på natten eller ställ krav på att man ska köra plogen djupt ner i snö för att få bort all lös snö så blir det också bättre.

Jag är vän av att så mycket som möjligt av den kommunala verksamheten handlas upp men då måste det ske på rätt sätt också.

onsdag 3 februari 2010

Gammaldags syn

I samband med att Birgitta Ohlsson utsågs till Europaminister så har det frågats om det är lämpligt att hon tar detta uppdrag då hon väntar barn. Jag trodde att vi i Sverige brukar berömma oss av att vi nått så långt när det gäller jämställdhet mellan könen så att denna diskussion inte skulle behöva uppstå. Jag tror snarare att det är krafter som inte vill se Birgitta som minister som sprider ut att det skulle vara ett problem att Birgitta är gravid.

Vill också i dessa ministerutnämningstider gratulera vår folkpartimedlem härifrån Botkyrka, Karin Pilsäter till att hon utnämnts till statssekreterare i Utbildningsdepartementet. Ett mycket bra val det också!

tisdag 2 februari 2010

Grattis Birgitta Ohlsson!

Riksdagsledamoten (FP) Birgitta Ohlsson blir ny Europaminister. Det är ett bra val hon kommer att göra ett mycket bra arbete. Birgitta har, enligt min mening, inte samma profil som Cecilia Malmström, men Birgitta är en sann Europavän och jag tror att engagemanget för människor i fattiga länder utanför EU-kommer att få en starkare röst inom EU med Birgitta som minister.

måndag 1 februari 2010

Flummet går allt längre

Bland de styrande i Botkyrka kommun alltså. Majoriteten bestående av S+V+MP vill ge kommunalt stöd dvs skattepengar till gatuteater i kommunen. Totalt utanför den kommunala kärnverksamheten.

Men det räcker inte med det en av de föreställningar som ska ges ska handla om gängkrig i Alby! Precis som om det inte finns tillräckligt med problem i Norra Botkyrka och Alby nu ska kommunen genom att stödja gatuteater som förhärligar våld blås under problemen ytterligare. Hemskt!