onsdag 12 mars 2014

Hågelbyhaveriet

Ja, så kan man kanske kalla det som hänt nu när samarbetet mellan Familjen Lindgren AB och Botkyrka kommun brytit samman angående byggandet av en familjepark i Hågelby. Nästan sju års arbete har lett till ingenting. Kommunen har förlorat ca 8 miljoner kronor i planarbetet, som kantats av överklaganden och upphävande av planer.

Jag tror att ett fel som gjorts är att kommunen har varit allt för låst till just en exploatör och inte hållt ögona öppna för att se om det finns andra intressenter, med andra koncept, som velat göra något i området

Folkpartiet i Botkyrka har varit beredda att stödja projeket under vissa villkor. Vi har velat se lösningar på trafikfrågan och bullerproblematik innan vi kunnat ställa oss bakom projektet helt och hållet.

Vad händer nu då? Lyssnar man på kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Katarina Berggren (S) så är förhoppning den att man ska gå vidare för att hitta en annan intressent som vill förverkliga planerna på en familjepark vid Hågelby. Jag tror att det blir mycket svårt och det politiska stödet för en fortsättning är nog mycket mindre nu efter detta haveri. Det ska mycket till för att Folkpartiet i Botkyrka ska ställa upp och stödja projektet om det kommer tillbaka i samma skepnad.

Det viktiga nu är att Botkyrka kommun tar hand om det Hågelby som finns idag. Området innehåller flera historiska byggnader på områden med mycket historia i sig. Flera byggander är idag i ett dåligt skick och nu måste kommunen vara beredd att satsa pengar på att renovera och rusta upp dessa byggnader. Det kostar pengar, men kan man samtidigt avstå från att bygga det s.k. idéhuset i Tullinge för kanske 100 miljoner kronor så finns det pengar.