torsdag 28 augusti 2008

Den fattige har ändå råd

I Dagens Nyheter igår kunde vi läsa att Botkyrka kommun är de som har de fattigaste invånarna i hela länet. Det borde innebära att majoriteten i Botkyrka med socialdemokraterna i spetsen ser till så att de skattepengar som invånarna betalar in används på bästa sätt. Men icke sa nicke!

I dagens nummer av samma tidning kan vi läsa i kulturdelen om hur mycket Botkyrka satsar på nycirkus. Förvisso kul, men Botkyrkas skattebetalare ska inte ställa upp för att betala cirkus som sedan kommer andra till del. I stort sett alla som är verksamma inom Cirkus cirkör bor i någon annan kommun. Vad blir de boende i Norra Botkyrka hjälpta av detta?

onsdag 27 augusti 2008

Gymnasieskolan

Botkyrka kommun har ombetts att svara på utredningen om gymnasieskolans framtid. Utredningen är alldels utmärkt och tar sin utgångspunkt i Folkpartiets skolpolitik (konstigt vore annars med en liberal ledning på utbildningsdepartementet).

Men vänsterstyrda Botkyrka ska naturligtvis vara annorlunda. Utredningen kritiseras hårt i remissvaret. Speciellt är man upprörd över att alla program inte längre automatiskt ska ge högskolebehörighet. Man vill från vänsterhåll med andra ord behålla dagens gymnasieskola som präglas av att allt för många inte går ut med godkända betyg och där de som vill ha en yrkesexamen tvingas att läsa ämnen som de egentligen inte behöver.

För Folkpartiet i Botkyrka är det lätt. Vi yrkar bifall till den utmärkta utredningen från regeringen!

måndag 25 augusti 2008

Privat äldreomsorg

Är bra tycker jag till skillnad från alla offentligasektornkramare. I fredags besökte jag två privata äldreboende som drivs av Carema och de fungerar alldeles utmärkt.

Det var små enheter med inte så många brukare och såväl de äldre som personalen tyckte att det var utmärkt. Hela inredningen var gemytlig och även möblerna i de gemensamma utrymmena bestod av äldre möbler som de gamla kunde "känna igen" (jag undrar om möblerna på det äldreboende jag hamnar på kommer att vara sådana från den tid då jag var "ung").

Carema vill bygga ett större äldreboende i Tumba och det ska bli intressant att följa detta projekt. Inte minst ur kostnadshänseende. Jag tror nämligen att de klarar av att bygga ca 25% billigare än kommunen.

Det finns många skäl till varför privata äldreboenden är bra!

torsdag 21 augusti 2008

Vattnet i framtiden

Många talar om att rent vatten kan bli en bristvara i framtiden också i våra trakter. Därför lade vi från Folkpartiet i vintras en motion om att man skulle undersöka om det behövs fler reservvattentäkter i kommuner. Vi ansåg att man t ex kunde undersöka om Stora Skogssjön vore lämplig.

Nu har vi fått svar på motionen och det är som vanligt när oppositionen föreslår något kalla handen. Det sägs att Stora Skogsjön inte är lämplig då den ligger för nära Haninge kommun. Närmare bestämt 1200 meter. Men ursäkta den reservvattentäkt som kommunen har idag, Bornsjön ligger ju bara ett hundratal meter från den hårt trafikerade E4/E20. Men så går det om förslagen kommer från fel håll.

tisdag 19 augusti 2008

Gymnasieflummet avslöjat

I veckans nummer av vår lokaltidning MittI Botkyrka/Salem kan tydligt se att gymnasieeleverna är betydligt förnuftigare än vad majoritetens kommunpolitiker är. Endast 5 av 25 platser på det tjusiga gymnasieprogrammet fritid och upplevelse som ska ges på Botvidsgymnasiet är tillsatta.

Jag förstår eleverna som inte vill söka till ett så diffust program och där osäkerheten om man kan få ett jobb efter gymnasiet är mycket stor. Jag tycker att detta bör skicka en tydlig signal till den socialistiska majoriteten att det måste bli ett slut på upplevelsesatsningen med kommunala skattemedel!

Felaktig beslutsprocess

Hörde idag att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka ska kalla till ett extra möte med sitt presidie för att fatta beslut om detaljplan för Lovisebergsområdet i Tumba. Jag gillar inte denna beslutsordning. Nämnden ställde in sitt ordinarie sammanträde igår, men kom sedan på att ett ärende brådskade.

Miljö- och hälsa leds dessutom av en miljöpartist som vitt och brett brukar slåss för demokrati och att alla partier får vara med och fatta beslut. Det hade varit bättre att snabbt kalla in en extra nämnd istället.

måndag 18 augusti 2008

Vad fattar vi för fel beslut idag?

Vi hade en rätt intressant diskussion när vi träffades i den borgerliga oppositionen för en stund sedan idag. Någon tog upp frågan om vilka beslut som vi fattar idag som kommer att framstå som dåliga i framtiden och som framtidens väljare kan klandra oss för.

Vad vi var överens om var t ex att vår politikergeneration inte förmår att göra något åt miljonprogramsområdena. Vi ärvde dem från en tidigare generation men vi kommer att lämna frågan vidare till nästa generation utan att ha gjort något åt den. Vi var också överens om att vi kanske bygger allt för stora skolor, speciellt på gymnasiet, som kanske inte behövs i framtiden. Slutligen ansåg vi att vi satsar allt för mycket på en storskalig utbyggnad av fjärrvärme.

Jag tycker att det var ett intressant grepp vi tog. Finns det beslut som vi fattar idag eller som vi låter bli att fatta som kommande generationer kommer att klandra oss för.

torsdag 14 augusti 2008

Familjepark med verklighetsförankring

I snart ett år har frågan om uppförandet av en ev. familjepark vid Hågelby funnits på dagordningen. Det finns naturligtvis invånare som tycker att det är en bra idé, medan andra är tveksamma till etableringen. Många som är entusiastiska för planerna vill se att något händer å området.

Jag tycker dock att det är bra att det tar tid att få fram de slutliga planerna. Jag vill direkt påpeka att jag är positiv till etableringen men samtidigt måste den ske på ett sådant sätt så att den är realistisk. Under året som gått har vi fått höra om än det ena och än det andra som ska få plats på området. Det senaste är att man vill ha en exklusiv avfart från E4/E20 endast till familjeparksområdet och det andra är att det ska rymmas 3000 övernattningsplatser där! Jag tycker att båda dessa idéer är orealistiska. Trafikproblematiken måste lösas med en helt ny Hågelbyled och hur ska man få plats med 3000 övernattningsplatser i området? Nej, ska familjeparken bli av så måste man landa på en realistisk nivå.

tisdag 12 augusti 2008

Varför monopol inte är bra

Apoteket i Tumba har utsatts för inbrott. Det är jättehemskt att kriminaliteten i samhället finns och frodas på alla platser.

Inbrottet hände för två veckor sedan men apoteket har inte öppnat ännu! Handskrivna anslag om att det varit inbrott och att datasystemet inte fungerar hänger på dörren tillsammans med hänvisningar om vilket apoteket man istället ska bege sig till. Men jag måste fråga vad är det som gör att det tar två veckor (minst) för att apoteket i Tumba ska få ordning efter inbrottet och få igång sina datorer igen. Såg idag flera äldre som får vända i dörren och åka till ett annat apotek för at få ut sin medicin.

I juni i år utsattes SEB (banken) i Tumba för ett rån. Också det ett hemskt brott, men där var kontoret åter öppet igen dagen efter.

Jag tycker att detta tydligt pekar på varför apoteksmonopolet ska bort. Man bryr sig helt enkelt inte om sina kunder för det finns ingen konkurrent att gå till. hade banken varit stängd i två veckor så hade många kunder tröttnat och bytt till någon annan bank. Därför måste alla monopol försvinna!

måndag 11 augusti 2008

Att låtsas att Botkyrka är något annat

Alla vi som bor i kommunen vet att Botkyrka är en förortskommun i Storstockholmsområdet belägen ett par mil sydväst om centrala Stockholm. Men i sin iver över att Botkyrka ska vara spännande så tar den styrande vänstermajoriteten nu fram nya planer som ska omdana kommunen till en stad.

Det låter väl skoj om det kunde bli som en stad här i kommunen är väl första tanken. Men funderar man lite till så ställs frågan om hur det ska gå till. Planerna som det gäller är Fittja som nu helt plötsligt efter ca 35 år ska få stadskaraktär. Hur det nu ska gå till. Ska Fittja jämnas med marken och ska en ny stadsbebyggelse uppstå? Nej då! Majoriteten med samhällsbyggnadsnämndens ordförande i spetsen har helt enkelt kommit på att de hus som idag finns i Fittja är av stadskaraktär! Byggs det dessutom lite nya radhus, några hus på vattnet i Albysjön samt ett verksamhetshus bakom Fittja centrum så tros helt plötsligt Fittja bli en konkurrent till Stockholm eller någon annan stad.

Hela tanken pekar tydligt på den socialistiska övertro till politiska beslut. Nu helt plötsligt ska det som Mona Sahlin för ett år sedan sade att det ”doftade betong” omvandlas till en stad med ett enkelt klubbslag. Vad socialdemokraterna inte begriper är att kommunen och Fittja formas i samarbetet mellan kommun, näringsliv och invånare. Fittja vinner mycket mer på den näringslivsutveckling som är på gång längs E4/E20 stråket, där Hornbach är det senaste exemplet på en ny etablering, än på politiska beslut om att det ska vara en stad.

onsdag 6 augusti 2008

Nya jobb till Botkyrka

Var och besökte det nya byggvaruhuset Hornbach i Fittja häromdagen. Det ser ungefär likadant ut som andra byggvaruhus med den skillnaden att de säljer akvariefiskar och fågelburar också. Jag är glad över att Hornbach har kommit till Botkyrka eftersom många nya jobb har tillkommit och det är bra för kommunen. Mycket av det här sker också i det tysta.

Annat är det när kommunen ska satsa pengar i projekt typ "ung film" eller TV-produktion. Då skickar man ut tjusiga pressmeddelande om hur framåt Botkyrka är. De konstlade jobb som tillkommer när det gäller dessa projket är också oftast så speciella att ingen i som bor i Botkyrka kan få dem. Men vad görs inte för att sätta Botkyrka på kartan. Det tråkiga är också att en del av mina partikamrater i andra kommuner är imponerade av nycirkussatsningar, filmverkstäder m.m. som vänsterstyret i kommunen hejvilt satsar skattepngar på.

Till sist. Jag kan konstatera att trots Hornbach så har ICA-Maxi billigare färg om man ska måla om hemma!