torsdag 9 december 2010

Insynen i kommunal verksamhet

Det är viktigt att vi som medborgare har insyn i den kommunala verksamheten. Ett återkommande bekymmer har varit de kommunala bolagen. Nu visar en artikel i dagens nummer av tidningen "Dagens Samhälle" att de kommunala bolagen sväller allt mer. Det är är bekymmersamt då insyn i flera verkamheter begränsas allt mer.

Men det är inte bara bolagen som är ett gissel. också kommunalförbund tenderar att bli organ som lever sitt eget liv med bristande insyn och granskning. jag satt själv med i ett kommunalförbund, Södertörns brandförsvarsförbund, under 2004-2006. Det man kan konstatera från denna verksamhet var att vi i direktionen fick betydligt högre arvoden vad man får i andra organ och dessutom fick man inte bara en utan två julklappar till jul!

Nej kommunalverkamhet ska antagligen bedrivas i förvaltningsform eller så lägger man ut den på privata entreprenörer.

tisdag 7 december 2010

Är det fult att handla?

Jag har inte skrivit något på bloggen under några veckor, men idag kunde jag inte låta bli längre. Råkade se in i kommunens konsthall under lunchen och där har man just nu en utställning om kapitalism och handel.

Naturligtvis ska den fria marknaden sablas ner. "Att handla är äckligt kunde man läsa på ett anslag". Häromveckan var det en dag som var avsatt till bojkott av julhandeln. Det märkliga med att alla dessa handelshatare som får ge utlopp för sina tankar är att man inte ser på konsekvenserna av deras tänkande. En fri marknadsekonomi byggar på att vi handlar med varandra och ju mer vi handlar ju mer beroende blir vi av varandra och därmed kan vi skapa en fredligare värld. Att inte handla och köpa leder bara till samhällets undergång.

onsdag 17 november 2010

Är det ett skämt eller?

Det ska sättas upp nya skyltar som talar om att man åker in i Botkyrka kommun. Naturligtvis ska inte majoriteten förneka sig utan det ska vara en clown på bild på skylten. Är det ett skämt eller inte. Nej det är största allvar. Skyltrana presenteras på kommunens intranät. Har säkert varit dyra att plocka fram. Något som politiker i andra kommuner bör tänka på. Det är detta som skatteutjämningssystemet går till.

tisdag 9 november 2010

Rådslag som gått snett

Botkyrka kommun har under det senaste året försökt stärka demokratin genom att genomföra ett par rådslag. Dessa har visat sig bli fiasko. För få deltog i rådslagen  och man hade också att ta ställning till ett par redan färdiga förslag. Klart att det inte funkar då, men den styrande majoriteten är kanske nöjd med denna form av skendemokrati.

måndag 1 november 2010

Stoppa de främlingsfientliga krafterna i tid

I Danmark har Dansk Folkeparti som har nära relationer till Sverige demokraterna fått härja frit i åratal. Utan att partiet sitter i regering så har man haft inflytande på politiken och skruvat upp sina krav mer och mer. I helgen gick partiet ut och krävde att arabiska TV-stationer ska förbjudas i Danmark. Det visar med full kraft vad som händer om vi inte tar debatten med de främlingsfientliga krafterna i tid. Dansk Folkeparti avslöjar sig också fullt och tydligt som ett parti som är icke demokratiskt och som inte vill värna om yttrandefriheten.

torsdag 21 oktober 2010

Ilskan utmynade i en interpellation

INTERPELLATION

2010-10-21Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående Filmproduktion som kommunalt kärnområdePå kommunens intranät kunde man den 20 oktober läsa att Botkyrka kommun anställt en egen filmutvecklare som ska locka fler filmaktörer till kommunen.Jag ifrågasätter starkt om det faller under de kommunala kärnområdena att ha en speciell tjänsteman som ska locka filmaktörer till kommunen. Det är självklart att vi ska ha en näringslivschef i kommunen som lockar företag inom alla branscher till kommunen. Men att med skattepengar ha en person avdelad som ska locka till sig aktörer i en bransch som i princip alltid går med förlust är förkastligt.SVT´s program ”Uppdrag Granskning Kultur” visade i ett program som sändes 2010-09-21 det tveksamma i den kommunala ekonomin runt det allmänt hyllade ”Film i Väst”. I programmet sades att filmsatsningar bara kostar pengar för kommunen och ger mycket lite i intäkter även för den lokala företagssfären.Med största sannolikhet gäller detsamma i Botkyrka med kommunens engagemang i regional filmproduktion. Jag kan redan på förhand veta att i svaret på interpellationen så kommer argumentet vara att man satsar på filmutveckling för att Botkyrka ska uppfattas som spännande, sticka ut och för att kommunen ska hamna på kartan. Ord som återfinns i många kommunala dokument nuförtiden.Samtidigt talar företrädare för kommunen vitt och brett om att vi måste rationalisera och skära ner i den kommunala verksamheten, gärna med hänvisning till alliansregeringens politik. De röd/gröna på riksnivå lovade i valrörelsen tidigare i år att flera miljoner skulle satsas på det som kallades kärnan i välfärden. Jag tror inte att det då menades att film skulle gå före vård och omsorg i prioritering.För mig och Folkpartiet blir kommunen spännande först den dag då vi kan läsa på kommunens intranät att ett antal nya förskolelärare, lärare, eller personal inom äldreomsorgen anställts för att värna välfärden. Eller för att ta ett exempel från kultur- och fritidsområdet att ishallarna kan ha öppet som vanligt igen och inte tvingas öppna senare på säsongen pga besparingar.Med hänvisning till det som anförs ovan vill jag frågor kommunstyrelsens ordförande:1. Anser Du att filmutveckling kan anses falla inom den kommunala kompetensen?2. Vilka omprioriteringar har fått göras i budget för att få utrymme att anställa en filmutvecklare?Lars Johansson (FP)

Men kan bli upprörd över mindre

Botkyrka kommun utmärker sig igen. Nu har det anställts en filmutvecklare för kommunala skattepengar!

Bravo Haninge!

Jag ser att alliansen i Haninge tillsammans med miljöpartiet ska sänka kommunalskatten med 30 öre. Jättebra! Det visar tydligt vad ett styre som prioriterar rätt kan åstadkomma. Mna har konsekvent amorterat av på låneskulden och nu finns det utrymme för skattesänkning. I Botkyrka gör de rödgröna tvärtom lånar mer och mer. Så en skattesänkning kan vi nog titta i månen efter!

tisdag 19 oktober 2010

Ny motion från Folkpartiet i Botkyrka

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i Botkyrka 2010-10-19


Folkpartiet i Botkyrka: Folkomrösta om kommundelning senast 2013

Frågan om en folkomröstning om en delning av Botkyrka kommun måste avgöras senast år 2013. Det kräver Folkpartiet i Botkyrka i en motion som idag har inlämnats till Botkyrkas kommunfullmäktige.

– Resultatet av kommunalvalet i Botkyrka, som innebar att det lokala Tullingepartiet fick sex mandat i Botkyrka kommunfullmäktige, visar på ett tydligt missnöje med den förda röd/gröna politiken i kommunen. När cirka hälften av väljarna i Tullinge väljer att lägga sin röst på ett parti som vill skilja Tullinge från resten av Botkyrka så måste något göras. Det säger Lars Johansson, gruppledare (FP) Botkyrka.

– Folkpartiet i Botkyrka kräver därför att en oberoende utredning av konsekvenserna av en eventuell kommundelning görs för att ge svar på de funderingar Tullingeborna har. Därefter måste en folkomröstning i kommundelningsfrågan genomföras senast under år 2013. Frågan måste vara avgjord innan valet 2014 så att såväl de boende i Tullinge som resten av Botkyrka vet vad som gäller om kommunens framtid. En diskussion om en eventuell kommundelning får inte skymma andra viktiga politiska frågor i nästa kommunalval, avslutar Lars Johansson.

måndag 18 oktober 2010

Tullingefrågan måste avgöras

I kommunalvalet i Botkyrka fick ju Tullingepartiet hela sex mandat. Detta beror mycket på att majoriteten i Botkyrka med socialdemokraterna i spetsen inte tagit frågan om missnöje och oro hos Tullingeborna på allvar.

Vi i Folkpartiet kräver nu att en verkligt oberoende utredning om konsekvenserna av en eventuell delning av Botkyrka kommun utreds och därefter måste vi pröva frågan om en kommundelning i en folkomröstning. Varken Botkyrka eller Tullinge mår bra av att splittring råder mellan de styrande och de boende i en så här viktig fråga. Det räcker inte längre att gömma sig bakom tjusiga utvecklingsprogram, dialoger och fingerade rådslag!

måndag 11 oktober 2010

Orättvist valsystem

Det har ju talats mycket om rätvisan i vårt valsystem efter valet. Här är en orättvisa till, nämligen att kommuner är tvingade av lagen att dela in sig i valkretsar. Jag kan förstå det i mycket stora kommuner, men i Botkyrka där lagen föreskiver att vi ska vara indelade i valkretsar så hade valresultatet delvis blivit ett annat om det inte funnits valkretsar eller om vi hade haft utjämningsmandat. Detta hade i såfall varit annorlunda:

Centern hade varit kvar i kommunfullmäktige med ett mandat
Socialdemokraterna hade tappat ytterligare ett mandat
Tullingepartiet hade vunnit ytterligare ett mandat
Sverigedemokraterna hade haft ett mandat mindre

Det hade inte ändrat majoritetsförhållandena i kommunen, men de rödgröna hade haft en knappare majoritet med endast 31 mandat av de 61 i fullmäktige.

Värst drabbat är nog centerpartiet som när jag räknade på fördelningen av den 49 nämndemännen i tingsrätten hade kunnat få en nämndeman om man varit represneterat i fullmäktige. Dvs de hade fått mandat även vid ett fullmäktige på 49 mandat!

tisdag 5 oktober 2010

Hur flummigt får det vara?

Jag har så här i elfte timmen av den gamla mandatperioden kommit in i styrelsen för Mångkulturellt Centrum i Fittja. Detta är en stiftelse där såväl kommunen som landstinget och staten har intresse och det utförs mycket bra forskning där.

Men varför måste kommunen pyssla med detta. Jag tycker dte skulle vara bättre om staten tog hand om verkamheten fullt ut. Igår när vi hade styrelsemöte där så ägnades 1,5 timme åt att styrelsen fick sitta och rita med tuschpennor. Därefter hade vi styrelsemöte i 20 minuter. Prata om slöseri med skattepengar och tid!

måndag 4 oktober 2010

Stark ekonomi på grund av en stark regering!

Botkyrka kommun lämnar ett stort överskoot för årets första 8 månader. Nu kanske man kan göra investeringar utan att behöva låna så mycket pengar . Det är bra, men mycket av överskottet beror på att den politik alliansregeringen fört och för är bra. Bla ökar skatteintäkterna mycket. Med en rödgrön regeringen hade det nog inet varit så, utan då hade kommunen tvingats att låna mer pengar för att klara sina åtaganden.

tisdag 28 september 2010

Måste man vara rödgrön om man bor i hyresrätt i förorten?

Ny kunde jag inet hålla mig längre ifrån att skriva i bloggen, men jag blir allt mer ledsen över när man ser valresultaten att de rödgröna går framåt i de s.k. utsatta förortsområdena. Detta är trist. Alliansen för en politik som syftar till att bryta bidragsberoendet och skapa integartion, medan de rödgrön vill att människor ska gå på bidrag. Tyvärr verkar väljarna i t ex Norra Botkyrka inte uppfatta detta. Klyftan mellan Södra och Norra Botkyrka i politiken blir allt större.

I Norra Botkyrka har tex de rödgröna 70% av rösterna medan de i Södra botkyrka endast har 36%. Denna skillnad måste vi i Folkpartiet se till att minska.

onsdag 22 september 2010

Bloggens framtid

Efter valet och det trista resultat som FP i Botkyrka drabbades av så har jag egentligen ingen lust att fortsätta med denna blogg. Men jag vill inte ta några förhastade beslut och bara stänga ner den. Jag vilar lite och så får vi se om jag kommer tillbaka igen.

onsdag 15 september 2010

Konsten att dölja sin politik

Det försöker det lokalpopulistiska Botkyrkapartiet med. men gör ett sken av att man vill bevara Hågelbyområdet och utveckla ekoturismen. Men skärskådar man deras politik så ser man att de också kommer att exploatera området. I en annons i tidningen MittI Botkyrka/Salem säger de att bla hotell och konferensanläggningar ska byggas vid Hågelby, och då blir det ju inte området bevarat heller.

måndag 13 september 2010

Nu kör vi in i kaklet

Det är sex dagar kvar till valet och ännu så länge pekar opinionsmätningarna på att regeringen leder. Nu gäller det för alla oss som är folkpartister att kämpa för att regeringen ska vinna valet och att för att folkpartiet ska bli större! Go for it!

onsdag 8 september 2010

Bättre lite mindre i lön än bidrag

Så här i valrörelsen får man jämnt och ständigt höra i debatter att vi från allianspartierna är elaka som vill ha en något lägre lön för ungdomar. Framförallt för de som vi i Folkpartiet vill ska omfattas av läringsanställningar.

Men de riktigt elaka är väl på den rödgröna sidan som istället för arbete och lön hänvisar ungdomar till bidragsberoende.

måndag 6 september 2010

Vidriga förslag

Kom tydligt fram när Sverigedemokraterna presenterade sitt valmanifets i förra veckan. Utöver deras sedan tidigare känd fientlighet mot invandrare så innehöll detta manifest även förslag som skulle hota samernas ställning i Sverige. Nu finns det ytterligare ett skäl för att jag hoppas på att detta parti inte ska komma in i riksdagen.

fredag 3 september 2010

Ett Botkyrka där Du bestämmer mer själv!

Det är ett budskap som jag gått ut med i mitt personvalsmaterial i denna valrörelse. Och ju längre valrörelsen varat desstu mer tycker jag att denna slogan är viktigt. Vi i Botkyrka måste få en ny majoritet vid styret som har en tilltro till den enskilde och vi att han/hon ska få de bästa möjligheterna såväl i skolan som i arbetslivet och äldreomsorgen. Det har vi inte nu. Den rödgröna majoriteten verkar vilja att de som bor i Botkyrka ska vara dömda till evig fattigdom och bidragsberoende. För att detta ska bli möjligt så måste Ni rösta på Folkpartiet den 19 september.

torsdag 2 september 2010

Överbud i valrörelsen

Den rödgröna riksdagsoppositionen talar ju vitt och brett om att man vill stärka välfärden med 12 miljarder kronor. Men behövs verkligen dessa pengar. I senaste numret av tidingen Dagens Samhälle skrivs det om att kommun- och landstingssektorn kommer att gå med 20-25 miljarder i vinst i år. Helt av sig själv. Det kanske beror på att vi i alliansregeringen, istället för att hälla pengar över den offentliga sektorn, valt att stärka det vi i Folkpartiet kallar de välfärdsbildande krafterna dvs företagsklimatet.

onsdag 1 september 2010

Husbondens röst

Tidningen Aftonbladet gör tvära kast. Igår var det stor kris för Mona Sahlin enligt tidningens löpsedel och idag gäller att man genom det rödgröna valmanifestet överraskat och skakat alliansen! Jag tycker att detta bara är kvalificerat skitsnack.

Att det skulle komma en hel hög med valfläsk från det rödgröna valmainfestet torde inte ha överraskat någon. Något måste de väl göra för att förbättra sitt opinionsläge. Men vi får räkna med att Aftonbladet kommer att agera "Husbondens röst" fram till valdagen!

tisdag 31 augusti 2010

Och varför skrivs det inte så mycket på bloggen då?

Jo det är svårt att hinna mitt i valrörelsen, men man kan konstatera att de rödgröna vill gå till val på att alla ska få mer, men vem ska betala. Det ska bli billigare förskola, gratis tandvård för unga, mer i studiebidrag och billigare hemtjänst. Galten Särminer med andra ord som har oändliga resurser.

söndag 29 augusti 2010

Moras hotar om inte Alliansen blir omvald

Sverige har bland de allra bäsat statsfinanserna i Europa. Det tjänar vi alla på. Endast med en stabil samhällsekonomi kan välfärden långsiktigt säkras. Därför är det viktigt att Alliansregeringen blir omvald med egen majoritet. Det vore förödande om de röd/grön skulle komma till makten med sin bidragspolitik eller om Sverigedemokraterna skulle hamna i vågmästarställning.

torsdag 26 augusti 2010

Tryggheten i förorten

Under de fyra år som vi haft en alliansregering så har antalet poliser på gator och torg ökat. I Botkyrka har vi fått 30 procent fler poliser och det borde alla vara nöjda med. Men i ett par debatter som jag har varit med i så kan man få det intrycket att socialdemokraterna inte vill ha fler poliser för att öka tryggheten bla här i förorten.

onsdag 25 augusti 2010

Enig regering mot en inte lika enad opposition

Det känns bra i årets valrörelse att regeringen är så eniga i stort sett alla frågor. Nya utspela kommer var dag om vad som kommer att genomföra om regeringen blir omvald, vilket jag innerligt hoppas. Alliansregering har visat sig vara en mästare på att leverera och genomföra det man lovat.

Mot detta står de rödgröna som säger sig att vara överens men ändå inte är det. Typexempelt på detta är väl skatterna där Lars Ohly vill höja men Mona Sahlin vill höja vissa och sänka andra. Hur ska de kunna regera ihop?

tisdag 24 augusti 2010

Förstatliga skolan!

Det vill vi i Folkpartiet göra och nya uundersökningar visar på at en majoritet av svenska folket stödjer oss. Det är också glädjande att regeringen nu bestämt sig för en utvärdering av skolans kommunala huvudmannaskap.

måndag 23 augusti 2010

En miljon svenskar kan inte ha fel

För så många är nu listade hos privata vårdgivare. Enligt en undersökning från Vårdförbundet har det under 2010 öppnats över 200 nya vårdcentraler i Sverige. Detta har ökat tillgängligheten för den enskilde mycket. Detta kan vara bra att ha i minnet när ropen från vänstersidan och då framförallt vänsterpartiet lyder att privata vårdgivare ska förbjudas.

fredag 20 augusti 2010

Vardagstrygghet en central valfråga

Att det ska vara tryggt på gator och torg ställer väl de allra flesta upp på. Ett problem som vi har här i Botkyrka och som flera kommuninvånare hört av sig till mig om är den ökande buskörningen med mopeder, motorcyklar och terrängfordon på gång- och cykelvägar. Folkpartiet kräver att denna typ av lagöverträdelse måste bekämpas på alla sätt. I vissa fall kan buskörning var det första steget in i annan brottslighet. Polisen måste därför ta i med krafttag för att möta problemet. Men det räcker inte kommunen måste genom att t ex sätta upp skyltar och farthinder på gång- och cykelvägarna också ta sitt.

Det är därför viktigt att vi i Botkyrka i valet kan få en ny majoritet med ett starkt folkpartiinflytande. En majoritet som vill satsa på vardagstryggheten framför nycirkus och tjusig arkitektur!

torsdag 19 augusti 2010

Ekonomiska frizoner nej tack!

Centerpartiet har lagt fram ett förslag om att vissa utsatta områden ska bli ekonomiksa frizoner för att det ska bli lättare att få folk i arbete. Tack är god, men jag tycker att man ska akta sig från att införa speciella regler för vissa områden. Det är lätt att gränsdragningsproblem uppstår och missgynnar områden utanför "frizonen".

onsdag 18 augusti 2010

Inför obligatorisk A-kassa

Frågan om att införa en allmän och obligatorisk A-kassa verkar ha gått i stå. Mycket på grund av moderaternas negativa inställning i denna fråga. Uppenbart är det valtaktik som råder för dem. Vi i Folkpartiet anser att alla socialförsäkringar ska vara allmänna och omfatta alla. Undantag ska inte göras för en försäkring.

I konsekvensen borde de som är mot en allmän a-kassa också förespråka privatisering av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionssystemet

tisdag 17 augusti 2010

Det hittills fånigaste förslaget

Är det som kommit från socialdemokraterna i Stockholm om att hushållsnära tjänster ska ersättas av att man ska släpa iväg sin Tvätt till tunnelbanan för att få den ren. Tala om knasighet!

måndag 16 augusti 2010

Valrörelse på riktigt

Så var då valrörelsen igång på riktigt i helgen så var det valupptakter för såväl moderater som socialdemokrater. Vi i Folkpartiet lade fram vårt valmanifest i fredags med gott utfall i media.

Själv har jag i helgen fått tillfälle att besöka en syrisk kyrka, mycket trevligt och suttit i en debatt. Jag slås av att, när man sitter i debatter så har s+v+mp mycket lite att komma med. Därför känns det som om valrörelsen kommer att bli angenämn.

torsdag 12 augusti 2010

Folkpartiets politik för unga brottslingar

Vår rättspolitiske talesman inom Folkpartiet Johan Pehrson är helt rätt ute när han anser att mer måste göras för att stävja ungdomsbrottsligheten. Vi vill se ungdomsdomstolar men också ökade sociala insatser, och framförallt tidiga insatser. Detta är bra och helt riktigt. Uppmärksammar vi unga som har problem på ett tidigt stadium kan insatser sättas in som gör att de hamnar rätt igen. Det tjänar vi alla på.

Men nu dröjer det väl inte länge förrän flumsvängen är ute på banan och tycker att Folkpartiet är elakt som ställer krav! Men som vi brukar säga att ställa krav är att bry sig!

Affischer med riktigt bra budskap

I valrörelsen ska man ju alltid tycka till om de olika partiernas affischer. Jag skulle vilja slå ett slag för de affischer alliansen presenterade igår. De sammanfattar tydligt skiljelinjen i svensk politik. Alliansen vill driva på utveckling framåt med den oppositionen, som vi har börjat kalla svamp:en vill spela bandet tillbaka och påstå att allt var bättre för.

Jag hoppas att valet den 19 september kommer att leda till att socialdemokraterna och deras stödpartier får fortsätta i fyra år till med ökenvandringen i opposition.

onsdag 11 augusti 2010

Socialismens sanna ansikte

Igår presenterade oppositionspartierna på riksnivå något som skulle föreställa företagspolitik. Det var inte mycket man hade att komma med lite sänkning av arbetsgivaravgiften för mindre företag, men samtidigt vill man ju göra det dyrare att anställa ungdomar. Sedan är det den vanliga tilltron till att staten är bäst på att driva företag. Bilprovningen ska åter förstatligas och hade det inte gått för lång tid så hade konkurrensen på apotekssidan också avvecklats. Sann socialsim med andra ord.

tisdag 10 augusti 2010

Idrott och politik hör inte ihop

Ja så brukar det heta. Därför blir man ledsen där division 1 laget i fotboll Dalkurd FF ställer upp på en fotbollsmatch mot vänsterpartiet i Botkyrka på lördag med Lars Ohly som domare. Det är tråkigt att ett laget så tydligt ställer upp i ett politiskt partis valkampanj.

måndag 9 augusti 2010

Kunskapsskola kontra flumskola

Det är bra att vi i valrörelsen får en tydlig debatt om skolan och dess innehåll. Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen tar ställning för en skola som betonar kunskap och ordning och reda. På andra kanten finns vänsterpartiet som vill snurra vidare på flumskolan samt att friskolor inte ska få gå med vinst.

Det är också glädjande att skolan uppfattas som de allra viktigaste valfrågan för svenska folket.

torsdag 5 augusti 2010

Det rör på sig i Botkyrka också!

För en stund sedan kom nyheten att 25 stycken miljöpartister i Botkyrka har tröttnat på att vara med i ett allt för maktfullkommligt styre tillsammans med S+V. Med ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka, Ardavast Reshdouni i spetsen uppmannar man nu väljarna att rösta på alliansen i Botkyrka. Jättebra. Detta kan öka möjligheten till att vi får ett majoritetsskifte i Botkyrka!

Löjligt Radioreportage

Hörde igår ett inslag på Ekot på radion som handlade om de nya skärpta promillereglerna till sjöss. Nu var det helt plötsligt synd om en krögare i Luleå skärgård som inte fick lika många gäster som tidigare pga att folk inte törs ta båten till krogen! Krögaren ville därför ha en något högre promillegräns till sjöss en på land.

Det här tycker jag bara är trams det är oehört viktigt att vi har lika regler för de som framför ett fordon eller en farkost onykter oavsett om det är till lands, till sjöss eller i luften. Det är något som vi i Folkpartiet har arbetat för i många år.

onsdag 4 augusti 2010

Slöjdebatt

Jan Björklund gick idag ut med ett utspel om att regleverket för att bära slöja i skolan måste förtydligas. Jag håller med. Jag har inget emot att folk bär slöjor. Problemet är just när det är frågan om heltäckande och i verksamhet där man ger service till andra människor. På dagis, i skolan inom äldreomsorgen och sjukvården så tycker jag att det är en själkvklar rätt för barnet, eleven eller den som är i behov av vård och omsorg att de ska kunna se ansiktet på den som underviser dem eller ger vård- och omsorg.

Likaså kan jag tycka att man måste se ansiktet på den som gör en bankaffär eller som t ex söker socialhjälp så att man vet att det är rätt person man har framför sig.

tisdag 3 augusti 2010

Ungdomsfolder

I Botkyrka kommer alla förstagångsväljare att få vår egenframtagna ungdomsväljarfolder. Som jag skrivit innan har vi ju många unga kandidater och medlemmar. Denna bild kommer att pryda foldern. På bilden syns från vänster Moa Rasmusson, Maxwell Mandela, Anderas Froby, Viktor Elving, Joakim Storeide och Sofia Johansson

Jan Björklund levererar

Ytterligare ett förslag som ska förbättra kvaliteten i den svenska skolan kom igår. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) lade fram förslaget om att skolk ska skrivas in i terminsbetyget. Naturligtvis så är vänstern emot, konstigt vore annars. De vill ju bara driva en politik som innebär att man som individ ska ta så lite ansvar som möjligt och i stället gå omkring och driva.

Det är inte ett dugg konstigt att ogilltig frånvaro skrivs in i betyget. Det är precis lika naturligt som att ogilltig frånvaro från jobbet straffas med löneavdrag eller en varning.

måndag 2 augusti 2010

Vattenfall

Nu har centerpartiet gått ut och sagt att man kan tänka sig att sälja en del av Vattenfall AB. Äntligen säger jag. I DN idag försöker man att få det som att andra delar av alliansen inte vill sälja Vattenfall. Jag tycker att det förmedlar en skev bild av frågan. Det är så att det tidigare främst har varit just centern som blockerat en försäljning av Vattenfall och det är därför bra att man nu har ändrat uppfattning, åtminstone inom centerns ledning.

torsdag 29 juli 2010

Vad händer om alla lämnar Afganistan åt sitt öde?

Debatter och opinionsyttring föärekommer i Sverige och i andra länder om att det är dags att ta hem sina egna styrkor från Afganistan. Men vad som saknas helt i debatten är vad som händer om vi lämnar Afganistan åt sitt öde. Kommer den förtryckande talibanregimen då tillbaks till styret? Blir det ännu mer oro i landet och inbördeskrig då? Hyser talibanerna olika terroristceller? Har vi redan glömt vad som hände den 11 september 2001?

Frågan är med andra ord inte lätt. Det går inte bara att säga att nu är de engelska soldaternar eller svenska färdiga med sitt uppdrag.

måndag 19 juli 2010

Kampanjmaterial som biter

Efter inspiration från Folkpartiet i Huddinge har vi i Botkyrka också börjat dela ut en klisterlapp som man kan sätta på sin brevlåda med budskapet: Ingen främlingsfientlighet i min brevlåda tack!

Detta har visat sig att vara en så jättebra slogna så att den nu har retat upp Sverigedemokraterna i Botkyrka som skrivit och bett om att få våra klistermärken för att de ska kunna dela ut dem till de som vill ha dem!!! Tror snarare att det är så att de vill ha klistermärkena för att de ska kunna förstöras och inte delas ut.

lördag 17 juli 2010

Fortsatt sommar

Det är sommar och semester och jag har varit bortrest i nära två veckor och därmed ingen uppdatering. Det kommer dock något under den kommande veckan. Tills dess ha det forsatt bra i sommarhettan!

måndag 28 juni 2010

Svensk Bilprovnings avreglering

Den första juli så försvinner det statliga bilprovningsmonopolet och redan nu säger sig radions ekoredaktion veta att det kommer att bli dyrare att besiktiga bilen. Då kan man undra varför vi ska skrota detta monopol om det blir dyrare?

Men jag är inte förvånad. Det är alltid samma tugg från media när något konkurrensutsätts i Sverige att allt ska bli dyrare. I höstas ojade man sig över apoteksmonopolets försvinnande som skulle ge dyrare mediciner. Det kan bli så inledningsvis men på sikt är det alltid bättre med konkurrens och ökad valfrihet. Ett monpol är bara onaturligt och skapar en konstlad prisnivå som inte skulle fungera på den öppna marknaden.

onsdag 23 juni 2010

Bidragssverige i kubik

Nu har det varit sittstrejk på Försäkringskassan i protest mot reglerna för att få sjukersättning. Jag tror dock inte att det är de som verkligen är sjuika som sittstrejkar utan det är ett antal aktivister på den politiska vänsterkanten som ser sin chans att protestera. För dem gäller ju bara att vi ska få mer bidrag och arbeta mindre så att den svenska ekonomin kan förfalla som hänt med ekonomin i en del andra EU-länder!

måndag 21 juni 2010

Dags att ladda batterierna lite innan valrörelsen

Det är veckan innan midsommar och sommarlugnet börjar infinna sig. De flesta möten är avklarade. Budgetfullmäktige har hållits och det mesta av materialet inför valrörelsen är i eller på väg till tryckpressarna. Det är med andra ord dags för lite ledigthet och avkoppling om än inte på samma sätt som om det inte hade varit valår. I månadsskiftet juli/augusti är vi i full gång igen!

onsdag 16 juni 2010

Därför alliansstyre i Botkyrka

I morgon är det dags för heldags kommunfullmäktige och då ska vi försvara alliansens förslag till flerårsplan. Varför är det då så viktigt med ett alliansstyre i Botkyrka?

Jo ungefär så här tänker jag:

Botkyrka står inför stora utmaningar. Därför är det så viktigt att höstens val ger som resultat att alliansregeringen väljs om och att vi får en ny majoritet i kommunen. Endast på så sätt får vi ett hållbart Botkyrka.


Detta för att Botkyrka och Sverige behöver ett styre där Du själv som medborgare ska få bestämma över Ditt vardagsliv. Vänster kartellen vill ta besluten ifrån Dig och låta politikerna bestämma mer.

Detta för att Botkyrka och Sverige behöver ett styre där företagarna ses som hjältar och inte som skurkar. Med bra villkor för företagande skapas förutsättning för att fler företag startas och växer. Det ska löna sig att arbeta och leva på sin lön. Därmed får fler i Botkyrka jobb! Mot detta står vänsterkartellens politik med mer i bidrag för att man ska jobba mindre och högre skatter för de som anställer ungdomar.

Detta för att Botkyrka och Sverige behöver ett bättre utbildningsväsende. Barnen är vår framtid och därför måste vi ha en förskola med pedagogiskt innehåll. Kunskap leder till bättre betyg för eleverna och därmed kan alla gå ut i skolan med godkända betyg. Detta måste uppmuntras. Skolorna i Botkyrka ska vara de bästa. Skolorna måste ha en arbetsmiljö som är minst lika bra som alla andra arbetsplatser.

Detta för att Botkyrka och Sverige ska vara de platser man ska åldras på på ett värdigt sätt. Valfriheten inom äldreomsorgen måste öka. Nya äldreboende såväl kommunala som privata måste byggas. Rätten till eget rum för den som så vill är en självklarhet för oss, liksom rätten till att fortsätta bo med sin livspartner även på ålderns höst.

Detta för att Botkyrka och Sverige ska vara trygga. Det ska vara rent och städat i våra offentliga miljöer. Vi ska arbeta för fler och synliga poliser. De lokala polisstationerna som tillkommit måste vi värna om och utveckla.

tisdag 15 juni 2010

Bra förslag att premiera språk

Folkpartiets partiledare, Jan Björklund, vill belöna de elever som läser ett språk extra utöver engelska på högstadiet. Det är ett mycket bra förslag. Vi måste lära oss mer språk i Sverige i en allt mer globaliserad värld.

Naturligtvis är socialdemokraterna och andra tyckare emot förslaget direkt. Det rikserar att slå ut de som har annat modersmål än svenska menar man.  Jag tycker också att det är viktigt att de som har annat modersmål än svenska ska få utveckla det och dessutom få bra kunskaper i svenska, men det argumentet ska aldrig få stoppa de elever som vill lära sig ett ytteraligare språk utöver enegelska!

måndag 14 juni 2010

När ska man sluta att tro på skrock?

SCB´s opinionsmätning i torsdags skulle man tro på för att de har alltid rätt om valresultatet, fast de mäter fyra månader innan valet. Igår var det dags för SIFO och då skulle man lita på dem då de alltid har rätt tre månader innan valet, hette det. Jag tycker att vanor är till för att brytas och man kan lät bli fixerad vid sådant som gällt tidigare.

Folkpartiet var t ex fast, vid en rad val på 1990-talet, att man skulle upprepa valframgången med Westerbergeffekten från år 1985. Centerpartiet trodde 1991 att man skulle få framgång om dåvarande ledaren Olof Johansson hade samma tröja på sig som i valrörelsen 1988!

Nej, den ända raka vägen till framgång är hårt och idogt arbete och därför ska jag nu gå ut och dela Folkpartitidningar i brevlådor!

fredag 11 juni 2010

Social krav vid upphandling lika fel nu som då

Efter sju sorger och åtta bedrövelser har nu majoriteten i Botkyrka kommun fått ok för sina idéer om att man ska ta sociala hänsyn vid den kommunala upphandlingen. Krav ställs nu på att man ska anställa ungdomar för att komma ifråga för någon kommunal upphandling. Folkpartiet har liksom övrig opposition i Botkyrka varit negativa till detta förslag. Och vi har företagarnas organisationer med oss på detta. Krångla inte till det mer för småföretgarare än det krångel som finns redan idag!

torsdag 10 juni 2010

Vad är lågenergihus?

Botkyrka kommun vill uppmuntra till miljötänkande och det är bra. I ett bostadsområde som planeras, Dynamiten, kommer fem stycken småhus att byggas som s.k. lågenergihus. Det är också bra. Men var går gränsen för vad som ska kallas lågenergihus. De gränsvärden som är uppsatta för energiåtgång i projektet finns redan i hus som byggts, och även äldre hus kan uppmå dessa värden genom att tilläggsisolera.

Alltså det finns fler hus som kan bli lågenergihus en den som marknadsförs som nybyggnation av någon pigg byggfirma. De stora besparingarna av energi kan vi dock göra om vi skulle få in ett större energitänk i Botkyrkabyggens 12 000 fastigheter!

onsdag 9 juni 2010

Det brinner tyvärr i förorten

Vi har möts av rapportering om olika bränder och stenkastning i Rinkeby de senaste dagarna. I går kväll brann sporthallen i Storvreten i Tumba ner. Det finns spekulationer om att branden var anlagd. Samtiidgt fortsätter Mångkulturellt Centrum i Botkyrkas delvis förhärligande utställning om varför det brinner i förorten och det ska spelas gatuteater om gängvåld i Alby. Vi borde istället ta avstånd från alla typer av våldstendenser i förorten!

tisdag 8 juni 2010

Unga Folkpartiet!

Jag har tidigare skrivit om det på denna blogg. Vi har gott om unga kandidater i Botkyrka och det är därför roligt att presentera några av dem på bild. Här syns från vänster Sofia Johansson,  Joakim Storeide och Maxwell Mandela.

torsdag 3 juni 2010

Dags för maktskifte i Botkyrka i höst!

I dag har partierna i Allians för Botkyrka dvs Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centern presenterat en gemensam flerårsplan.


Flerårsplanen utgör en bra grund för den politik vi kommer att föra vid ett maktskifte i höst. Det innebär att skattepengar endast att satsas på verksamheter inom de kommuanla kärnområdena som utbildning, omsorg och grundläggande infrastruktur. Valfriheten kommer att öka för alla i livets alla skeden från barnomsorg till äldreomsorg. Det kommer också att bli ett slut på slöseriet med skattemedel till den s.k. upplevelsenäringen. På sikt vill vi att kommunalskatten i Botkyrka ska sänkas till länssnittet.

Så var det dags igen att sprätta iväg pengar!

Cirkus Cirkör i Botkyrka behöver nya lokaler. 20 miljoner kronor ska de kosta och stå färdiga 2012. Vem är det som ska betala lokalerna då? Jo Botkyrkas skattebetalare som vanligt. Det finns inget annat företag som får denna exklusiva behandling att skattebetalarna finansierar företagets lokaler. Kommer Folkpartiet i majoritet efter valet så kommer vi att behandla Cirkus Cirkör på samma sätt som andra företag.

onsdag 2 juni 2010

Ungdomens hus i Fittja

I media har det varit en del pajkastning kring fritidsgården "Ungdomens hus" i Fittja. Det krävs bla att fritidsgården ska läggas ned då den sägs utgöra grogrund för kriminell verksamhet. Frå¨gan visar med all tydlighet på att om man ska ha en fritidsgård någonstans så är det viktigt att den kan drivas med hög kvalitet och med kompetent och utbildad personal. Det får inte vara så att man bara har en lokal där ungdomar vistas och sedan har man ingen bar verksamhet.

tisdag 1 juni 2010

Bättre bild av Botkyrka med ett snyggare kommunalhus?

Det blir allt viktigare när politiker framträder i media hur man ser ut. Stylister och dresscode är vanliga begrepp. Jag tycker att det är bra att man ser snygg och prydlig ut när man söker förtroende hos väljarna. Lika viktigt är det att kommunens centrala organsiation ger ett snyggt och ordentligt intryck. I Botkyrka har vi börjat diskutera om hur kommunhuset ska se ut framöver. Ska vi bygga om det befintliga eller ska vi bygga/hyra något nytt/annat? Det nuvarande kommunalhuset är mintgrönt gammalt och slitet. På vissa vägar hänger det korkplattor. Jag tycker inte att det ger något bra och bestående intryck hos medborgarna. Därför vore det bar om Botkyrka fick ett nytt/annat komunalhus!

måndag 31 maj 2010

Nu blir det parboengaranti också i Botkyrka

Mot alla stalltips så bifaller majoriteten i Botkyrka Folkpartiets motion om parboendegaranti. Utmärkt nu får äldre par i botkyrka bo tillsammans på ålderns höst om de så önskar! Sedan kan man inte låta bli att undra om att det kanske är för att inte ha en besvärlig fråga med sig in i valrörelsen som gör att man biffaler motionen.

fredag 28 maj 2010

Föga smickrande

Är Botkyrka kommuns ranking på Fokus ranking av vilken kommun det är bäst att leva i. Plats 284 av 290. Dags för maktskifte i Botkyrka!

Vinns valet på nätet eller?

Den kände folkpartisten och debattören Olle Wästberg skriver i sitt senaste nyhetsbrev att han inte alls är övertygad om att valet vinns på nätet. Jag håller med honom. Precis som Olle anser jag att hemsidor, blogg, facebook, twitter m.m. är ett bra komplement när vi driver valrörelse. Men det är viktigt att betona att nätet aldrig kan ersätta det personliga mötet mellan människor. Det är precis som jag skrivit tidigare väldigt farligt att snurra in på om något är bättre eller sämre än något annat när det gäller kampanj.

torsdag 27 maj 2010

Rent vatten inte en given tillgång

Såväl vid den konferens i Frankrike som jag var på i förra veckan som vid årets Mälarting i Eskilstuna som jag just bevistat, har frågan om tillgång på rent vatten lyfts fram. Här i Sverige tar vi det som givet att vi ska ha rent vatten. Vattentillgången är dock oehört känslig och minsta utsläpp skulle t ex kunna slå ut Mälaren eller någon reservvattentäkt. I Köpenhamn har man utnyttjat grundvattnet så pass mycket att man nu måste importera vatten från Sverige!

Folkpartiet i Botkyrka tog redan för något år sedan upp frågan om vattenförsörjning då vi lade en motion i kommunfullmäktige om inventering av nya reservvattentäkter i kommunen. Jag tror att frågan kommer att bli allt viktigare.

tisdag 25 maj 2010

Hållbarhetsarbete

Förra veckan var jag på en konferens i Frankrike som handlade om hållbarhetsarbete ur ett kommunalt perspektiv. Kommuner och städer runt om i världen träffas och berömmer sig över hur bra man är på hållbarhet utifrån långa textdrapor man skrivit. Botkyrka är härvidlag inget undantag. men en sådan här tillställning handlar alldels för lite om vad man sedan gör i praktiken. Lever kommunen som man vill lära och har medborgarna uppfattat vad kommunen vill göra? Här finns mycket mer att göra.

måndag 24 maj 2010

Konstiga utmärkelser

Vill man slösa kommunala skattepengar på annat så finns det mycket för kommuner att hålla på med. I det senaste numret av tidningen Dagens Samhälle kan man läsa om följande utmärelser:
Helsingborg är utsedd till årets bussturiststad.
Kristianstads stadsnät blev årets stadsnät
Bästa skolkockslaget finns i Skövde
Region Skåne har fått Svenska Hygienpriset

Jag säger inget mer!

måndag 17 maj 2010

4%-spärren kan avgöra valet i höst

Helgens SIFO-mätning visar på ett fortsatt övertag för den röd/gröna oppositionen. Det finns dock en chans att det kan bli 4%-spärren som kan komma att avgöra valet. I helgens mätning låg kristdemokraterna under spärren. Men om det istället hade varit vänsterpartiet som nu låg precis över spärren så hade alliansregringen kunna regera vidare. Inget är alltså avgjort inför valet.

tisdag 11 maj 2010

Vi är laddade, vi är många, vi är tända

Så sjunger Thomas Ledin i en låt, men det gäller verkligen också Folkpartiet i Botkyrka. I denna bild (foto Jonas Engström) så syns nästan alla vi som var med och drev FP-kampanj i Tullinge i helgen. Vi var ytterligare några personer till som inte är med på bilden. Man kan tydligt se de avundsjuka blickarna från Botkyrkapartiets något mindre uppsättning till höger på bilden!

Arbeta mer och få ungdomar snabbare i arbete

Tänk så olika det kan vara i olika länder. Rubriken skulle kunna syfta på alliansregeringens politik i Sverige men det handlar faktikst om ett utspel av den politiska oppositionen i Danmark bestående av socialdemokraterna och socialistiskt folkeparti (som motsvarar vänsterpartiet i Sverige). Det talas också om att ersättningstiderna i försäkringssytemen ska bli kortare. Tänk om oppositionen i Sverige kunde vara lika konstruktiva.

måndag 10 maj 2010

Bra Folkpartikampanj i Tullinge!

I lördags var det vårmarknad i Tullinge Som vanligt var vi i Folkpartiet bäst på att mobilisera våra medlemmar att hjälpa till och kampanja. En debatt mellan de politiska partierna hölls också i samband med marknaden. Det mest slående i denna debatt är att se hur det lokala populistiska partiet, Tullingepartiet, som ett äkta missnöjesparti bara klagar över hur eländigt allt är samtidigt som man inte talar om vad man vill göra själv. I fotot, taget av Martin Hall, syns jag själv under debatten.

fredag 7 maj 2010

Miljöpartiet inkonsekventa

Häromveckan tvingade miljöpartiet igenom en folkomröstning om förbifart Stockholm. Socialdemokraterna tvingades att lägga sig platt inför miljöpartiet. Här i Botkyrka är frågan om förbifart Tullinge aktuell, en förbifart som vi i Folkpartiet önskar bli verklighet, men då hörs inte ett knyst från miljöpartiet. Kan det bero på att man sitter med vid köttgrytorna i Botkyrka. Makten berusar brukar det heta!

torsdag 6 maj 2010

Idag håller jag på liberaldemokraterna

Val i England idag och jag hoppas att det går så bra som mätningarna har visat för vårt systerparti liberaldemokraterna. Visserligen missgynnade av ett konstigt valsystem men jag hoppas på höga procental och förhoppningsvis medverkan i nästa regeringen!

onsdag 5 maj 2010

Djupare kris med röd/grönt styre

Om de röd/gröna hade fortsatt att styra Sverige efter valet 2006 så hade det sett eländigt ut i Sverige nu. Alla skatter hade varit högre och en företagsfientlig politik hade förts. Svenskarna hade varit mer skuldsatta då vi hade tvingats att låna stora pengar för att ge stöd t ex till bilindustrin. Vi hade kanske inte varit i Greklands situation men kanske på god väg dit!

måndag 3 maj 2010

Det ska inte löna sig att arbeta!

De rödgröna oppsitionen presenterade idag sitt budgetförslag och i detta kan man utläsa att det ska inte löna sig att arbeta. RUT-avdraget ska bort och det ska bli dyrare att anställa ungdomar. Detta bara för att bekosta att man ska få göra avdrag för sitt medlemsakp i a-kassan och att man ska få högre ersättning när man är sjuk. Det blir inte lika lönsamt att arbeta längre!

Känslan viktigare än fakta?

I takt med att miljöpartiet uppvisar höga siffror i opinionsmätningarna så kan man fråga sig varför det är möjligt. Skärskådar man deras politik så är det ju ett parti som är bakåtsträvande och som vill driva samhällsutvecklingen bakåt. Ändå framstår de som moderna. Jag tror att mycket beror på känslan i politiken. Har man kommit in en bra strömning så kan det gå hur bar som helst. Jag minns i vlarörelsen 2002 då Folkpartiet hamnade i denna strömning på grund av en mening i ett program nämligen den om språkrav som villkor för medborgarskap.

Vad alliansregeringen gör för fel är att man inte hittar den riktiga känslan. Vi blir istället fullproppade med fakta om hur allt bra är (och det är verkligen mycket som regeringen gjort bra), men det presenteras på ett torrt och formellt sätt.

torsdag 29 april 2010

Kvalitet i konsten framför kvantitet

I Botkyrka pågår just nu en diskussion om hur mycket pengar som ska avsättas till konstnärlig utsmyckning vid nyinvesteringar. Det finns en regel om att 1% av budgeten ska gå till konstnärliga utsmyckningar. Jag tycker att det är dumt att låsa sig vid en fast nivå. Istället borde det avgöras från projekt till projekt om hur mycket som ska gå till utsmyckningar. Ibland kan det bli mer än 1 % och ibland mindre

onsdag 28 april 2010

Krångla inte till det!

Miljöpartiets allt starkare inflytande över socialdemokraterna sätter sina avtryck både här och där. De senaste dagarna har vi kunnat ta del av utspel som kommer att höja skatterna på en rad områden. Men också i det lilla på kommunal nivå så krånglas det till för den enskilde. Här i Botkyrka blir det allt fler nybyggnadsprojekt som ska byggas på ett så "klimatsmart" vis så att ingen har råd att bygga. Detta är värt att lyfta fram att i Miljöpartiets värld så byggs det inga bostäder!

tisdag 27 april 2010

Tveksamma satsningar

Vänsteroppositionen på riksnivå vill satsa stora belopp på utbyggnad av s.k. höghastighetståg. Det ska ske genom att vi ska låna upp pengar av framtida generationer till satsningar som vi inte vet om de är bra. Frågan gäller främst vem som ska åka med de här tågen i vårt glesa land. Är det inte så att medel tas från lokal- och regionaltåg så att folk som bor i tätbebyggda områden får sämre kollektivtrafik?

måndag 26 april 2010

Folkpartiet i Botkyrka satsar ungt!

I årets val kommer en mycket stor andel unga att vara förstagångsväljare. Det talas om ca 500 000 personer. I Botkyrka utgör förstagångsväljarna 6,6 % av de röstberättigade. Det är glädjande att Folkpartiet i Botkyrka kan presentera en valsedel i valet till kommunfullmäktige där 11,1 % av kandidaterna är förstagångsväljare (uppgifter från val.se). Nu gä'ller det av vi förvaltar det väl. Alla är inte placerade på valbar plats, men jag hoppas att många av våra yngre medlemmar kan få uppdrag i nämnder och styrelser efter valet!

torsdag 22 april 2010

Våga värna Kommunfullmäktige

I veckans nummer av Tidningen Dagens Samhälle kan man läsa att, återigen inför valet, så kommer flera kommuner att minska antalet ledamöter i sina kommunfullmäktigeförsamlingar. Jag är inte den som tycker att det är en självklarhet att man ska ha många platser för förtroendeuppdrag i kommunerna. Tvärtom organ som inte är meningsfulla bör läggas ner, men att krympa kommunfullmäktige som är det enda direktvalda organet är helt fel. Inte minst ur demokratisynpunkt.

onsdag 21 april 2010

Upplevelsenäring med rätt fokus

Jag brukar ju rätt ofta kritisera de satsningar som görs på upplevelsenäringen i kommunen. Idag var jag dock på sttudiebesök tillsammans med statssekreterare Karin Pilsäter på Xenter i Tumba. Här erbjder man kvalificerad yrkesutbildning inom vissa yrkesområden där det finns ett verkligt behov av arbetskraft och i ett nära samarbete med näringslivet. Ett sådant exempel är kameraskötare för den alltmer expanderande live-TV i såväl Sverige som i andra länder i Europa. Och inte kräver de att kommunen ska subventionera deras lokaler heller.

tisdag 20 april 2010

Makten framförallt!

Det är det som gäller för socialdemokraterna i Stockholmsregionen. Nu vill man ordna en regional folkomröstning om förbifart Stockholm för att kunna regera med V och MP. Annat var det när trängselskatterna skulle införas för några år sedan. Då var samma partier emot en regional folkomröstning i den frågan.

måndag 19 april 2010

Vill Ni ha 1400 kronor mer i skatt med en valseger för oppositionen?

Jag var på Folkpartiet i Stockholms läns årsmöte i lördags. Vår partiledare Jan Björklund förklarade på ett tydligt sätt om vad som de röd-gröna partierna skulle vinna riksdagsvalet i höst. Och det är bla följande vill vi ha höjd bensinskatt med 4 kr. Vill vi att elproduktionen i Sverige ska halveras och vi ska bli beroende av rysk gas. Vill t ex anställda inom handels som precis nästan gått i strejk för en lönehöjning på 400 kronor att jobbskatteavdraget tas bort och man får 1400 kronor mer i skatt varje månad. Det är det här valet handlar om och det gäller nu att alla som vill se alliansen omvald med ett stärkt stöd för Folkpartiet går ut och talar om detta för alla som man känner!

fredag 16 april 2010

Man kan alltid skylla på samhället

Det tycker jag att man ser en tendens att vissa journalister nu gör när det gäller vulkanaskan från Island som tvingar flera länder att stänga sina luftrum. Man kräver att planen borde vara konstruerade så att de kan flyga ändå. Men det är ju en händelse som aldrig har hänt innan och natuyrens krafter ska man inte utmana. Se vad som hände med det polska presidentplanet förra veckan när man försökte utmana naturen genom att landa i dålig väderlek

torsdag 15 april 2010

Trenderna i kommunerna

Jag har tidigare skrivit om att v i som kommunpolitiker ibland går på trender som olika företag försöker att åka runt och sälja in till godtrogna politiker och tjänstemän i kommunerna. Spårbilar är ett sådant exempel som jag tidigare skrivit om. Ett annat är tydligen vindkraft, som jag nämnde i ett inlägg i förra veckan. Det är inte så att AB Botkyrkabyggen är unika som köper in sig i ett vindkraftverk i Rättvik. Upplands-Väsby kommun ska göra det samma. För några veckor sedan hörde jag på en man som represneterade ett företag som sålde vertikala växthus. Också han turnerade runt till kommunerna och försökte sälja in sin produkt.

Även ord kan vara trendiga för kommuner. här i Botkyrka har vi Upplev Botkyrka AB. Nykvarn har en hemsida med adressen upplevnykvarn.se. Fantasin är dålig med andra ord!

onsdag 14 april 2010

Utvecklingsprogram för Tullinge

Ett utvecklingsprogram för Tullinge håller på att rulla igen den politiska beslutsapparaten i Botkyrka. Dessvärre innehåller programmet en massa med flum med allmänna hänvisningar till hållbarhet och klimatsmarthet.

De stora frågorna som Tullingeborna diskuterar t ex vad som ska hända i centrum, med infartsparkeringarna eller med skolornas dåliga lokaler, saknas helt. Frågor som vi i Folkpartiet också vill driva. Majoriteten verkar vara orolig för att vi ska avvika från deras linje. Låt de vara det1 Valet i höst får avgöra vem som bäst fångar upp Tullingebornas åsikter.

tisdag 13 april 2010

Rätt är rätt men det kan ändå bli fel

Folkpartiet har i många år kämpat för fler poliser och fler synliga poliser. Vi har lyckats med detta i regeringsställning då antalet poliser ökar markant. Här i Botkyrka finns det en tredjedel fler poliser nu än för fyra år sedan. men även detta mynt har en baksida. I ivern att få fler poliser som är synliga har utredningssidan fått prioriteras ner och ärendena växer på hög. Det här är inte bra för rättssäkerheten. Det måste till resurser på utreningssidan också.

måndag 12 april 2010

Finns det pengar eller inte i kommunen?

Så var det dags igen att diskutera hur våra skattemedel prioriteras i Botkyrka kommun. Bokslutet för år 2009 visar att kommunen gått med ca 60 miljoner kronor i överskott och det låter väl bra. Visst på ytan ser det bra ut men börjar man skärskåda bokslutet ser vi att skattekraften fortsätter att urholkas om man jämför såväl med riket som helhet som Stockholms län. Av våra skatteintäkter så går 99,5 procent till driften. Alltså det finns inget över att spara till framtida investeringar utan de får skötas med ökad upplåning.

Allt detta borde göra att det ringer en varningsklocka för den styrande majoriteten om att nu är det dags att se över sitt hus och prioritera rätt saker. Tyvärr är det inte så utan det ska sparas på fel saker och satsas på sådant som är kul inom den s.k. upplevelsenäringen.

Inom äldreomsorgen får vi veta att många platser står tomma på det nya äldreboendet Silverkronan, och att gamla som skulle behöva komma in på äldreboende får vårdas hemma istället. Vi ett besök som jag gjorde på en skola i Tullinge häromveckan vistades vi i mycket dåliga lokaler som framkallade allergiska reaktioner hos såväl elever som vi vuxna. Böckerna i skolan var gamla. Den klassiska uppgiften om att de har kartböcker där fortfarande Sovjetunionen står med, visade sig stämma.
I motsats till detta ser man hur majoriteten sprättar iväg pengar på diverse skojigheter. Att det byggs en Cirkushangar med skattepengar i Alby har varit känt ett tag. Men nu ska det tecknas nya avsiktsförklaringar mellan kommunen och Cirkus Cirkör. Det talas bland annat om en ny administrationsbyggnad för cirkusen som kommunen välvilligt ska ställa upp och bygga. Vidare kan vi se att föreningar får stöd av kommunen till hyror och annat utan att redovisa hur pengarna används genom att skicka in en årsredovisning. Konsthallen söker pengar för att man ska kunna ha ett eget ”bokförlag” som egentligen inte är ett bokförlag!

fredag 9 april 2010

Använd Botkyrkas konsthall till något vettig

Skrev härom dagen om det flum som pågår i konsthallen i Botkyrka. Den borde istället användas till något vettigt. Daglig verksamhet i Hallunda ska ha en konstutställning med tavlor som de som får sysselsättning inom daglig verksmahet gjort, men den ska hänga på ett galleri inne i stan. Nog hade varit mycket bättre och till nytta för oss i kommunen om dessa fina tavlor fått ställas ut i Botkyrkas konsthall?

torsdag 8 april 2010

Ägarlägenheter

Läser i dagens Nyheter idag att ägarlägenheter inte blivit någon succé i Sverige. Endast 58 stycken finns. Det är tråkigt jag tycker att det borde blir fler och som jag skrivit här tidigare borde omvandling till ägarlägenheter också kunna bli möjligt i befintligt bostadsbestånd. Det gäller att marknadsföringen av att denna upplåtelseform blir bättre.

Ett par som bor i ägarlägenhet säger i tidningen att de tycker att denna upplåtelseform är bra. Man kan själv påverka sin kostnad och man äger sin lägenhet lika mycket som ett hus, men man slipper att anlägga trädgård.

onsdag 7 april 2010

Måste man alltid äga?

Det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggen vill liksom många andra gå över till grön el och mer miljövänlig energiåtgång överhuvudtaget. Men varför måste man äga energiproduktion då? Ett förslag finns om att företaget ska köpa ett vindkraftverk i Rättvik. Varför duger det inte bara att köpa in grön el? Varför ska man äga anläggningen själv?

tisdag 6 april 2010

Det gäller att försörja sig

Det tycker man i konsthallen i Tumba i Botkyrka. Nu har man ett eget bokförlag som kallas Labyrint Press, fast det är egentligen inget bokförlag! Likväl ska man söka pengar från Nordiska Ministerrådet för att kunna turnera runt med en utsällning till diverse olika länder under något år framöver. Luktar som att det är någon som jobbar där som behöver sin försörjning tryggad. Naturligtvis ska vi i Folkpartiet liberalerna ställa oss skeptiska till sådant flum.

onsdag 31 mars 2010

Earth Hour jippot

Jag har skrivit tidigare om att jag tycker att Earth Hour är ett meningslöst jippo. I lördags hölls så manifestationen och jag tycker mig ha fått rätt. Botkyrka kommunalhus skulle släckas ner när det gäller fasadbelysningen. Det gjordes för dyra pengar baraför att man sedan kunde konstatera att det var tänt i ca 30 rum i kommunalhuset där de anställda hade glömt att släcka innan de gick hem. Och som vanligt var väl ett antal fönster öppna på vid gavel.

Jag tycker att vi i första hand bör inrikta oss på folks vardagsbeteende innan man genomför sådana handlingar som Earth Hour. Det är då de verkliga spareffekterna kan uppnås!

tisdag 30 mars 2010

Familjepark med förhinder

Sedan snart tre år tillbaka har frågan om en etablering av en familjepark vid Hågelby utretts. Nu har förslaget till detaljplan kommit. Från Folkpartiet liberalernas sida tvingas vi konstatera att vi måste yrka återremiss på detaljplanen av flera skäl.

Det gäller dels att det kommer att vara uppemot 3000 övernattningsplatser på området, vilket i sig vi inte har något emot. Vad som krånglar till det här är att dessa personer ska använda befintlig väg , åtminstone till att börja med, för att ta sig till området. Det innebär ännu mer bilar på en redan överbelastad Hågelbyled. Dessutom ska en scen för konserter byggas på området och den kommer att ligga i den södra delen av området som ligger relativt nära befintlig bebyggelse i Tumba med bullerproblem som följd. Bättre då att lägga scenen så att buller istället hamnar där "bara" de som bor över natten inom området blir störda.

måndag 29 mars 2010

Protektionismen flödar

Miljöpartiet går bra i opinionsmätningar och det blir helt plötsligt "inne" att hylla deras politik. En politik som syftar till att man genom hinder ska stänga ute fattiga länders möjlighet att handla med oss i den rika världen. Detta elände tycks tränga in sig överallt. Jag blev ytterst förvånad när en företagare som var med på Södertörns Rådslag i torsdags ställde sig upp och sade att vi borde tillverka mer käder på Södertörn för att minimera tranporter! Vad han inte då tänker på är att man samtiidgt försämrar för folk i tredje världen genom att strypa den nödvändiga handeln med dem.

tisdag 23 mars 2010

Man tjänar mycket på regeringens politik

Det ser man tydligt nu i deklarationstider. Jag har redan varit inne på nätet och fyllt i min deklaration och då kan man se att jag fått ungefär 18 500 kronor i jobbskatteavdrag och i och med att fastihetsskatten är omgjord så har jag tjänat ett antal tusen på det också. Jag tycker att man ska ha med sig båda dessa reformer i huvudet när man väljer vilket block man ska rösta på till hösten.

måndag 22 mars 2010

Trygg är otrygg och otrygg är trygg

Nästan alla människor är väl rädda för att råka ut för något brott. Runt om i landet görs det otrygghetsundersökningar för att se om folk känner sig trygga i sitt bostadsområde. På många håll visar dessa undersökningar samma resultat. I de område där folk faktiskt borde vara trygga och där risken för att råka illa ut är liten så känner sig folk otrygga och där brottsligheten och därmed otryggheten är större så känner sig folk trygga.undrar varför det blir så. Kan det bero på att man blir blind mot brottslighet när man vistas i otrygga områden?

torsdag 18 mars 2010

Nya grepp i integrationspolitiken

Idag ska jag föredra innehållet i den integrationsrapport som jag tagit för Folkpartiet i Stockholms läns räkning inför vårt Kommunalpolitiska råd.

Mycket att det som sägs i rapporten är sådant som Folkpartiet driver sedan tidigare. När det gäller bostadspolitiken så har vi dock ett par nya förslag, som om de genomförs, skulle betyda mycket för att lyfta förorten.

Vad det gäller är dels att tillåta ombildningar till ägarlägenheter i redan befintliga bostadsbestånd. På så sätt behöver man inte gå omvägen via en bostadsrättsförening och deras majoritetsregler för ombildning. Med vårt förslag skulle en enskilde hyresgäst kunna köpa och äga sin lägenhet och bilda smahfällighet med sin tidigare hyresvärd om skötsel av gemensamma utrymmen. Vi föreslår att man också ska kunna tänka sig rivningar av hus av sociala skäl i Sverige. Hittills river vi bara om de stor tomma. I tex Nederländerna och Frankrike har rivningar gjorts av sociala skäl.

onsdag 17 mars 2010

Bra miljölpolitik

Det har Folkpartiet liberalerna enligt mitt sett att se det. Inom Stockholms län håller vi på att ta fram ett nytt miljöprogram inför valet och det är jättebra på många ställen. En av grunderna i miljöpolitiken är enligt min uppfattning sophanterinmg och återvinning och det känns bra att vi förordar ett system som utgår ifrån den enksildes bästa och inte från sopbolagen. Jag gillar också det som sägs om energipolitiken som vilar på tre pelare, nämligen bejakande av kärnkraft, energieffektivisering samt satsning på förnybara energikällor!

tisdag 16 mars 2010

Bättre verksamhet innebär inte alltid högre skatt

Var på ett seminarium som Botkyrkas kommunastyrelse anordnade igår om flerårsplan för åren 2011-2014. Som vanligt fick vi höra att kommunen ska expandera sin verksamhet och det är ett bekymmer för att man kan inte höja skatten. Jag bara undrar varför allt nytt automatiskt måste kosta mer. Kan man inte organisera och effektivisera verksamheten så att det inte blir dyrare? Eller låta någon annan utföra den?

måndag 15 mars 2010

Miljötermologi

Det känns bra att vi i Folkpartiet liberalerna föreslagit att vi ska ta bort stödet till etanolfordon. Ska vi få fram renare drivmedel så kan man inte ensidigt satsa på ett drivmedel. Ett drivmedel som dessutom har det negativa med sig att det kan slå ut jordbruksproduktion på delar av jorden där det verkligen behövs.

Jag glädjs också att vi inte alla gånger i partiet går på alla floskler som finns när det gäller ekologiskt odlad mat, kravmärkt mat, närproducerad mat osv. Visst det kan vara bra, men det gäller att studera alla sidor och inte bara hänga upp sig på ett namn.

Det gäller också när det gäller nybyggnation där det är i ropet med s.k. passivhus som ska värmas upp med ens egna kroppsvärme. Här vet vi alldeles för lite om de negativa konskevenserna. Vad händer t ex om ett hus står tomt en längre tid och blir utkylt? Bättre då att kanske satsa på lågenergihus.

Vad vill jag med allt detta då? Jo, jag tycker att det är jättebra att man tänker miljömässigt och hållbart, men häng inte bara upp allt på en viss term eller ett ord!

torsdag 11 mars 2010

Värnskatten

Läser i dagens Nyheter idag att vi i Folkpartiet liberalerna börjar sväva på målet om att värnskatten ska försvinna. Det är att beklaga. Jag kan visserligen förstå att i argumentationen så är det svårt att försvara en skatt som när man ser på den verkar klämma åt "de rika". Men värnskatten är förödande då den motarbetar alla tankar på att det ska löna sig att arbeta eller att utbilda sig för att få högre lön. Därför måste den bort.

onsdag 10 mars 2010

Bra debatt!

Var det igår i TV-programmet som just heter debatt. Frågan om alla kommuners intressen av att bygga arenor och andra anläggningar för skattepengar debatterades.

Jag har själv länge funderat över varför alla kommuner måste ha en arena. Det kommer att sluta med ekonomiska smällar om alla ska ha sitt. Visst det behövs stora idrottsarenor och konserthus runt om i Sverige, men det behöver inte finnas i alla kommuner. Vad är det som säger att både Botkyrka och Huddinge måste bygga arenor. Kan man inte samsas?

tisdag 9 mars 2010

Synen på skatter i olika länder

I Sverige hävdar ju ofta socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen att det är fint att betala skatt. Ja rent av häftigt.

I USA är det tvärtom. I TV-reklam betonas att staten eller delstaterna inte får plocka ut för mycket i skatt från medborgaren. Speciella firmor annonserar att man ska hjälpa medborgare så att det offentliga inte tar ut för mycket i skatt av någon eller till onödiga saker. En sådan debatt skulle också vara välkommen i Sverige. Här kan nämligen politiker sprätta ut skattemedel på onödiga saker utan att nästan ingen ifrågasätter det. Typexemplet är majoriteten i Botkyrkas storslagna satsningar på den s.k. upplevelsenäringen.

måndag 8 mars 2010

Samma problem vart man än i världen är!

Har inte bloggat på en vecka. Det beror på att jag varit i New York. Det var trevligt men man slås av att frågor som diskuteras och problem som lyfts fram är de samma var man än är.

Åkte till New York via Helsingfors och i Finland hade det varit samma kaos i tågtrafiken som i Sverige. Trots att vi i Sverige får höra att det bara är här som spårsystemen inte fungerar. I New York upplevde jag vilddjursproblematiken. Media rapporterade om en prärievarg som kommit in på Manhattan! Känns detta också igen? Varg i tätbebyggda områden.

onsdag 24 februari 2010

Vi vet vad som väntar

Från Socialdemokraterna och deras närstående organisationer i valrörelsen menar jag då. Läste Tidningen Metro på lunchen och i den ser man tydligt hur rörelsen mobiliserar inför valet. Helsidesannons från LO om hur dålig regeringen är för att den för en politik som syftar till att folk ska jobba och inte leva på bidrag. På annat ställe i tidningen finns annonser där Hyresgästföreningen säker efter "säljare" dvs personer som i valrörelsen ska skrämma hyresgästeran med budskapet att hyrorna blir högre om alliansen omväljs.

Det börjar lukta vanlig valrörelse med andra ord!

tisdag 23 februari 2010

OS-reflektion

Som den sportintresserade jag är så följer jag sändningarna från OS så mycket jag kan. Utanför själva tävlandet snackas det som vanligt om ev. doping. Dessbättre har ingen idrottare åkt fast ännu för doping men spelen är ju inte slut ännu.

Jag tycker dock att journalister helt glömt bort att ta fram det fakta att en av guldmedaljörerna, nämligen Norges Margit Björgen är legalt dopad. Alltså hon har tillstånd att ta medicin som höjer hennes prestationsförmåga. Något att ha i minnet när vi får höra i rutan att "hon är tillbaka i gammal god form".

måndag 22 februari 2010

Spårkaos

Helgens oväder med snö och sträng kyla visar återigen problemet med spårtrafik. Fryser det någonstans så havererar hela systemet. Det blir helt enkelt stopp i trafiken hela vägen från t ex Göteborg till Stockholm. Vägtrafik är mycket bättre då. Visst kan det snöa igen, men är det bara plogat så flyter det på. Händer en olycka så kan annan trafik ta en annan väg. När det gäller kollektivtrafik så är det därför bättre med massiva satsningar på buss istället för spår i vårt relativt glest bebyggda land.

torsdag 18 februari 2010

Socialismen ger inte upp!

Fick av min partivän, Hedi Henftling, veta att i en tävling Spelet om Alby" på Subtopia korades nyligen en vinnare för förslaget om hur framtidens Alby bör se ut. Hedi sade att vinnaren vurmade för planekonomiska ideal;... "Odla det unika med anspelning på Botkyrkas motto "Långt ifrån lagom". Inga McDonalds, HM och dylika dussinetablissemang, utan endast unika affärer som sp...eglar den kulturella mångfalden i Alby vill man ha"...

Det är vansinnigt om sådana idéer ska kunna få drivas i Alby år 2010. Ska inte majoriteten ta steget full ut snart och gära om kommunen till en planekonomisk enklav!

onsdag 17 februari 2010

Att inte erkänna problemen

det är precis vad majoriteten gör när man diskuterar utveckling Fittja. De bostäder som finns där idag sägs representera en fin och tidstypisk arkitektur, som man inte får ifrågasätta! Men hur kan det då komma sig att så många vill flytta ifrån Fittja om nu bostäderna är bra?

För oss i Folkpartiet liberalerna är det en självklarthet att vi i Fittja både kan diskutera rivning av hus, ombyggnad av befintliga samt byggande av nya. För vi ser såväl problemen som möjligheterna!

tisdag 16 februari 2010

Provvalstrasslet

Under de senaste dagarna har media fyllts av rapport om eventuellt fusk i moderaternas provval i Stockholms stad och i några kommuner i Stockholms län. Folkpartiet liberalerna praktiserar också provval och vi har gjort det för att det anses bra och demokratiskt.

Själv har jag blivit allt mer skeptisk mot provval. Dels på grund av det problem som drabbat moderaterna. I Folkpartiet liberalerna har vi dock en karenstid på tre månader innan man får rösta i interna val inom partiet. Men jag tycker många gånger dessutom att provval är väldigt konserverande till sin struktur. Det är oerhört svårt för nya namn att få stöd med ett provval. Jag tror att vi inom Folkpartiet liberalerna inför nästa val måste diskutera hur provvalen ska utformas.

söndag 14 februari 2010

Vad vill vänsterkartellen

Kom att tänka vad en partivän till mig, Stig Bjernerup, formulerade för drygt tio år sedan när han beskrev den dåvarande S-regeringen och dess politik. ”Regeringen vill att det ska vara hög skatt på tobak för att man ska röka mindre, regeringen vill ha hög skatt på alkohol för att man ska dricka mindre och regeringen vill ha hög skatt på arbete för att vi ska arbeta mindre”. Just det sista är kännetecknade för vänsterkartellen också idag. Det ska bli dyrare att arbeta och enklare att leva på bidrag. För att stoppa detta krävs det att vår nuvarande alliansregering väljs om i höst!

torsdag 11 februari 2010

Pensionärerna och skatterna

Det har sagts och skrivits mycket om pensionärernas villkor under den borgerliga alliansregeringen. Fokus har lagts mycket på att pensionärer inte fått del av jobbskatteavdraget och att pensionerna sänkts år 2010 som en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen. I det senare fallet har detta varit känt ända sedan man införde det nya pensionssytemet i mitten av 1990-talet att pensionerna kan sjukna i samband med negativ ekonomisk utveckling.

Men många pensionärer har fått det bättre på en rad områden tak vare regeringens politik. Fastighetsskatten är ett exempel då den nu är sänkt kraftigt och gör att de allra flesta får betala mindre i skatt på sin bostad nu. Dessutom har förmögenhetsskatten tagits bort vilket också gynnar pensionärer med små inkomster men som äger ett hus. Tänk på det innan Ni går på vänsterkartellens skattehöjarbudskap i valrörelsen!

onsdag 10 februari 2010

Inte på min bakgård!

Så brukar det ju heta när lokala opinioner protesterar mot förändringar i form av byggnationer m.m. i sitt närområde.

De senaste dagarna har man sett en ny form av detta problem i Stockholm stad. Miljöborgarrådet (M) Ulla Hamilton är förtvivlad för att snömassorna inte försvinner från gator och torg som alla stockholmare vill. Problemet när bara att stockholmarna inte vill att man ska tippa snömassorna just nära där de bor.

Problemet med folk som inte vill ha förändringar där de bor blir allt större. I Tullinge finns det en opinion som vill stoppa utvecklingen i Flemingsberg för att de bor nära Flemingsberg. Men säger man nej till detta så säger man också nej till en utveckling av hela Södertörn i positiv riktning.

tisdag 9 februari 2010

Inget alternativ att ta hem soldaterna

Efter helgens tragiska dödskjutning av två svenska soldater i Afghanistan så hörs ropen på att Sverige ska ta hem sina soldater från området. Jag håller helt med Folkpartiet liberalernas försvarspolitiske talesman, Allan Widman, när han säger att uppdraget måste slutföras i Afghanistan

Ett hemtagande av soldater skulle lämna fältet fritt för talibaner att på nytt utöva förtyck på civilbefolkningen. Och varför är det bara Sverige som ska ta hem sina soldater? Ska vi vara osolidariska och lämna över den fredsbevarande uppgiften till andra länder medan vi själva tittar på.

måndag 8 februari 2010

Vad är en religiös skola?

I debatten diskuteras det ibland om religiösa friskolor ska tillåttas eller inte. Många även inom Folkpartiet liberalerna vill förbjuda denna typ av skolor.

Jag tycker att man bör ta reda på hur mycket religion som genomsyrar en skola innan men dömer ut den som religiös. Att en skola som drivs av Livets Ord bygger på religiös grund torde vara rätt självklart. Men för att en skola kallar sig muslimsk eller syriansk så behöver den inte bygga mer på religion än t ex finska skolan eller tyska skolan. Själv tycker jag att man ska vara tolerant med religiösa friskolor.

torsdag 4 februari 2010

Upphandling på rätt sätt ger kvalitet

I dessa tider när flera kraftiga snöfall passerat Botkyrka har folk, med rätta, klagat på brister i snöröjningen. Jag kan förstå att man inte kan vara och röja snö överallt samtidigt, men med lite mer kvalitetskriterier är jag övertygad om att det hade fungerat bättre.

Betala t ex de firmor som utför snöröjningen lite mer mot att de röjer snö på natten eller ställ krav på att man ska köra plogen djupt ner i snö för att få bort all lös snö så blir det också bättre.

Jag är vän av att så mycket som möjligt av den kommunala verksamheten handlas upp men då måste det ske på rätt sätt också.

onsdag 3 februari 2010

Gammaldags syn

I samband med att Birgitta Ohlsson utsågs till Europaminister så har det frågats om det är lämpligt att hon tar detta uppdrag då hon väntar barn. Jag trodde att vi i Sverige brukar berömma oss av att vi nått så långt när det gäller jämställdhet mellan könen så att denna diskussion inte skulle behöva uppstå. Jag tror snarare att det är krafter som inte vill se Birgitta som minister som sprider ut att det skulle vara ett problem att Birgitta är gravid.

Vill också i dessa ministerutnämningstider gratulera vår folkpartimedlem härifrån Botkyrka, Karin Pilsäter till att hon utnämnts till statssekreterare i Utbildningsdepartementet. Ett mycket bra val det också!

tisdag 2 februari 2010

Grattis Birgitta Ohlsson!

Riksdagsledamoten (FP) Birgitta Ohlsson blir ny Europaminister. Det är ett bra val hon kommer att göra ett mycket bra arbete. Birgitta har, enligt min mening, inte samma profil som Cecilia Malmström, men Birgitta är en sann Europavän och jag tror att engagemanget för människor i fattiga länder utanför EU-kommer att få en starkare röst inom EU med Birgitta som minister.

måndag 1 februari 2010

Flummet går allt längre

Bland de styrande i Botkyrka kommun alltså. Majoriteten bestående av S+V+MP vill ge kommunalt stöd dvs skattepengar till gatuteater i kommunen. Totalt utanför den kommunala kärnverksamheten.

Men det räcker inte med det en av de föreställningar som ska ges ska handla om gängkrig i Alby! Precis som om det inte finns tillräckligt med problem i Norra Botkyrka och Alby nu ska kommunen genom att stödja gatuteater som förhärligar våld blås under problemen ytterligare. Hemskt!

torsdag 28 januari 2010

Earth Hour varje dag!

I mars är det tydligen dags för Earth Hour igen för att uppmärksamma klimathotet. Under en timme ska mänskligheten förmås att stänga av belysningen för att spara resurser och energi. I Botkyrka bord det dock gå att ha en Earth Hour varannan dag. Kommunens belysningstolpar runt om i kommunen envisas med att vara tända nästa en halvtimme efter solens uppgång när det blivit ljust ute. Snacka om resursslöseri!

onsdag 27 januari 2010

Hur ska det gå för SAAB?

Efter många turer hit och dit verkar det nu som SAAB är sålt till Spyker. Eller? Man vet aldrig i denna affär. Turerna är många köpare har kommit och gott så man ska väl inte ropa hej ännu. Jag delar den oro som bla kommit fram i media om att det kanske inte är den optimala lösningen att ett företag som går med förslust köper ett annat företag som går med förlust.

Regeringen ska dock ha en eloge för sitt hanterande av frågan. Man har inte gett vika för populistiska krav om att staten ska gå in med pengar för att rädda företaget.

tisdag 26 januari 2010

Månadens företag

I lokaltidningen MittI Botkyrka/Salem förekommer det ca en gång i månaden en annons med rubriken månadens företag. Det är väl inget fel på detta, men allt som oftast är den någon kommunal inrättning som är månadens företag, nu senast är det Tullinge gymnasium. Jag har inget emot att Tullinge gymnasium marknadsför sig för att få fler elever att söka sig dit, men måste det ske genom att ett företag hjälper till att utforma annonsen för dyra pengar och med en utformning som gör att man tror att "företaget" vunnit någon tävling?

måndag 25 januari 2010

Liberal lösning på vägproblemet

Skrev ju häromveckan om debiteringsprinciper när det gäller gatukostnader. Glädjande nog har majoriteten i kommunen gått på ett förslag från Folkpartiet liberalerna där effekterna av kostnaderna dämpas t ex genom att kostnader först tas ut när man styckar av en tomt, eller att man slipper ta ränta på lånen för kostnaderna

torsdag 21 januari 2010

Meningslös utbildning

I dag ska jag på internutbildning för att jag sitter i Tumbas dialogforum. Har varit på denna typ av utbildning två gånger tidigare och då har det sett exakt lika ut. Man ska sitta i en ring och lära sig att klistar upp lappar och så får vi grattis lunch! Undrar om det blir annorlunda denna gång?

onsdag 20 januari 2010

Ingen bransch är bättre än den andra

Som liberal och anhängare av en fri marknadsekonomi är jag mot alla former av stöd och subventioner till olika branscher. Det är inte vi politiker som ska peka ut vilka branscher som är framtidsbranscher och är de verkligen något att tro på så bör de i så fall klara sig själv.

Tyvärr tänker andra partier inte så. När IT-boomen kom för ca 10 år sedan så ropade bla Centerpartiet på att enorma statliga pengar skulle anslås för en utbyggnad av ett kraftfullt IT-nät. Nu har Socialdemokraterna i Stockholms län fastslagit att turism och besöksnäring är "framtidsbranscher" och därmed behöver de offentligt stöd. Men om det nu är en sådan tillväxt i branschen varför klarar inte marknaden av att då själv expandera?

måndag 18 januari 2010

Hur ska de kunna regera ihop?

Jag menar den rödgröna oppositionsröran. Idag har Lars Ohly (V) åter gått ut och fördömt den internationella närvaron i Afghanistan Han kräver att de svenska styrkorna ska kallas hem. Och vad händer då? Ännu mer förtyck och kaos i landet. Tyckte Lars Ohly att det var bra när Talibanernas terrorregim förtryckte folk i landet tidigare?

Ny krävs det krafttag!

Igår var det skottlossning i Norra Botkyrka igen. Någon sköt inne i Ungdomens Hus i Fittja och två ungdomar samt en i personalen skadades. Detta är förskräckligt, men det är inte första gången som det händer ytterst otrevliga saker i Norra Botkyrka.

Det är dags att vi alla tar krafttag mot våldet nu. Det gäller såväl kommunen, politikerna, polisen och framförallt de boende. De senare måste klart och tydligt markera att man inte accepterar våld i sitt närområde. Vi i politiken måste erkänna de problem som finns och inte gömma sig bakom statistik om att kriminaliteten minskar.

fredag 15 januari 2010

Dubbdäck och vägsalt

I vinter har det ju kommit mycket snö och samtidigt har vi fått en debatt om dubbdäckens vara eller icke vara ur ett miljöperspektiv. Det är ju förbjudet att köra med dubbdäck på Hornsgatan i Stockholm från nyår. Färre bilister, bla jag själv, använder också dubbdäck i mindre utsträckning och det borde ju vara bra för miljön. Samtidigt har jag hört att man på vissa vägar har använt tre gånger så mycket salt som tidigare för att göra vägarna säkrare när färre använder dubbdäck. Det tror jag inte är så bra för miljön det heller. Men som många gånger när en fråga diskuteras så tar man bara upp en del och ser inte till helheten. Det blir svårt för den enskilde att då veta vad som är rätt eller fel.

onsdag 13 januari 2010

Det är aslltid någon som ska betala

Det har kommit upp en rätt stor debatt i Botkyrka om vem som ska betala för vägar och väganslutningar i bostadsområden. Vid nybyggnation är detta oftast inget problem då kostnaderna räknas in i bygget.

Problemen uppstår när man i efterhand ska förbättra eller bygga ut en gata. Då är det så att fastighetsägaren ska stå för kostnaden, precis som vid VA-utbyggnad. Nu har en protest rörelse uppstått från boende på några håll i kommunen där man vill att kommunen ska stå för kostnaderna Ett populärt budskap, men i slutändan är det ändå alltid nå som ska betala och i detta fall blir det alla skattebetalare i kommunen genom skattehöjning.

tisdag 12 januari 2010

Bravo Krantz!

Högskoleminister Tobias Krantz (FP) föreslår idag att kvoteringen vid antagningen till högskolan ska tas bort. Det är jättebra. Man ska antas till utbildningar utifrån sina meriter och kunskaper i form av betyg eller högskoleprov. Att man tillhör det ena könet eller det andra ska inte vara det som är avgörande om man får en utbildningsplats eller inte.

måndag 11 januari 2010

Och ljusen de glimmar!

Åter ett inlägg på temat energi och elförbrukning. Visst det är vinter och fortfarande mycket mörkt ute även om vi går mot ljusare tider (det är faktiskt en halvtimme ljusare nu på eftermiddagen än vid vintersolståndet), men jag tycker att kommunen slösar med ström då deras belysningar på gator och vägar tänds innan det blir mörkt på eftermiddagen och släcks efter att det blivit ljust på morgonen. Här finns pengar och energi att spara!

lördag 9 januari 2010

Tyst från "grönisarna"

Det pratas om effektbrister i det svenska elsystemet som en följd av kylan. Jag undrar var alla miljönissar håller hos nu som vill ta bort kärnkraft osv. Vindkraften kan tydligen inte snurra på ett säkert sätt om det är under minus 30 grader och el behövs också för att driva värmepumpar i husen.

Det är dags att Folkpartiet liberalernas linje om att tillåta ny kärnkraft blir verklighet!

fredag 8 januari 2010

Stackas SL-resenärer

Det intrycket kan man få om an läser dagens DN. Förköpsremsorna ska försvinna (äntligen säger jag) och nu blir det problem då resenären själv måste hålla reda på hur mycket pengar det är kvar på acesskortet. Typisk svensk förmyndarmentalitet! Liknande kort finns på många andra håll t ex i London och de fungerar alldeles utmärkt. SL-resenären är väl inte dummare än andra och kan väl själv kolla sitt kort.

torsdag 7 januari 2010

Kylan och klimatet

Det är kallt ute och många "tyckare" blir undrande. Blir det inte några klimatförändringar? Ozontäcket var tjockare än på mycket länge i december. Jag har alltid hört till dem som inte vill stämma in i eländet om klimatförändringar. Sedan jag läste fem poäng meteorologi på universitetet på 1980-talet och fick lära mig om vågrörelserna i atmosfären som medför att det är kallt på ett ställe men varm på ett annat.

Så är det också nu. På Grönland är det tex mellan 0 till -5 grader på den södra halvan av denna landmassa. Alltså förhållandevis milt. Jag kan slå vad om att när kylan släpper i Sverige som kommer det i stället att bli kallare på Grönland. Så brukar det vara.

tisdag 5 januari 2010

Beslut ska fattas där mest fakta finns

En debatt som blossat upp under de första dagarna i år är vargjakten. Det har varit tillåtet att skjuta ett antal vargar och det gick illa kvickt innan alla dessa var fällda. Det kan man ha synpunkter på. Tydligare regler bör ställas upp hur många vargar som får skjutas av ett jaktlag eller i ett län.

Vad jag tycker är trist i debatten är när vi som bor i storstäder är allmänt fördömande mot vargjakt. Vi ser bara gulliga vargar på bild och inser inte att de ställer till mycket skada i vissa delar av landet. Jag tycker därför att beslutsrätten över vargjakt och för den delen också andra frågor såsom t ex strandskydd bör läggas mer på lokal nivå där man har bäst kunskaper om besluten.