tisdag 24 januari 2012

Tvivelaktigt stöd till Gaza

Den rödgröna majoriteten i Botkyrka kommun vill, genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet, skicka inventarier och annat som blir över vid kommunala renoveringar till Gazaremsan. Det är förvånande. Folkpartiet var det enda parti i kommunstyrelsen i Botkyrka som motsatte sig detta. Det finns två grundläggande skäl till vårt ställningstagande.

För det första är standarden på utrustning och inventarier generellt i kommunens verksamheter inte så hög att väl fungerande utrustning, så väl fungerande att det kan anses befogat att transporteras långa sträckor till höga kostnader, kan utrangeras. Och sådan utrustning som inte kan finna annan användning i kommunens verksamheter bör kunna skänkas/säljas billigt till mottagare utan transportkostnader. För det är väl inte rent skräp man avser transportera?


För det andra är utrikespolitik inte en kommunal fråga. Det är inte rimligt att Botkyrka kommun tar ställning för att stödja Hamas.

Det finns många organisationer som idkar biståndsverksamhet i Sverige. Det är bra och viktigt. Att skicka pengar eller varor via till exempel Röda Korset, Rädda Barnen eller Action Aid innebär att pengarna kommer behövande till del, såväl vid naturkatastrofer, konflikter som för långsiktig utveckling. Att skicka varor till Gazaremsan är något annat. Området styrs med järnhand av Hamas, en väpnad milis som Sverige och EU har satt upp på listan över terroristorganisationer. Hamas främsta bidrag till eftervärlden är mängder av självmordsattacker och raketbeskjutning i tusental mot civila samhällen i Israel. Palestinierna som lever på Gazaremsan förtrycks av Hamas. Det kan inte opponera sig och har inte några politiska alternativ.

Folkpartiet anser således att långa transporter av utrangerad kommunal utrustning är ett i sig dåligt förslag och att kommunen inte bör ta ställning för att stödja Hamas.