söndag 21 december 2008

GOD JUL

Julfriden har sänkt sig över politiken och därför uppdateras inte bloggen så ofta som annars.

Önskar Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

torsdag 18 december 2008

Bortblåsta energibesparingar

Det är det i juletid. Överallt ska man ha elljustakar och folk börjar mer och mer att dekorera sina hus och trädgårdar med elljusslingor. Jag tycker att det är fint, men det drar ju energi. Vanliga glödlampor ska ju försvinna till förmån för lågenergilampor, men energibesparingen riskerar ju att ätas upp om vi ska ha fler och fler elljusdekorationer till jul. Så om Ni ska ha sådana stäng åtminstone av dem på natten.

tisdag 16 december 2008

Demokratihaveri

Det kan man som vanligt kalla kommunens planering av nästa års demokrativecka. Årets demokrativecka var ett fiasko och inga kom till aktiviteterna. Efteråt så var man överens om att det skulle bli en uppskärpning till nästa år. Så verkar det inte bli. Ungefär liknande aktiviteter som gick fel i år ska man göra igen. Att vi i den politiska oppositionen har synpunkter struntar man i.

Att det blir fel tror jag att det beror på att man överlåtit till kommunala tjänstemän att hålla i demokratifrågorna. Det är politikerna som har och ska ha huvudansvaret för den demokratiska utvecklingen anser jag. Det kanske är dags att hoppas av den kommunala demokrativeckan och starta en egen.

måndag 15 december 2008

Julfriden börjar sänka sig


Det är jul om drygt en vecka och det har väl inte kunnat undgå någon. Också i politiken börjar det att gå ner i varv. Sista mötet med kommunfullmäktige och polisnämnd är det i veckan. Det riktigt roliga är att vi från Folkpartiet i Botkyrka ska dela ut 3000 julkort i kommuninvånarnas brevlådor denna vecka med budskap på vilka frågor vi vill driva nästa år och vad vi gjort i år. På kortet finns en tjusig bild på oss i kommunfullmäktige vilken Ni kan se härovan. Från vänster syns Lars Johansson, Anneli Erma, Stig Bjernerup samt Birgit Hellgren (foto:Moa Rasmusson).

torsdag 11 december 2008

Fler kvinnor i trafikpolitiken

Det behövs verkligen. Har just varit på ett seminarium i riksdagen om trafikpolitiska mål och jag tyckte att det var en dyster sammanslutning på deltagarna. En övervägande majoritet var äldre män och många av dem är tekniker som utvecklar trafiksystem. Det behövs fler yngre kvinnor och "vanliga" partimedlemmar som utvecklar politiken på trafikområdet. Tack och lov var det en kvinna med i publiken samt vår duktiga riksdagsledamot Nina Larsson och hennes medhjälpare som jämnade ut könsfördelningen.

Vad jag vill säga är att om vi menar allvar med att hitta nya trafiklösningar så måste Ni visa Er kvinnor!

onsdag 10 december 2008

Rätt blås

I en undersökning som presenterades i förra veckan riktades det kritik mot att polisens utandningstester allt mer har tagit karaktären av en kvantifiering dvs att det är antalet blås som räknas och inte hur många rattonyktra man får tag i.

Det är bra att denna undersökning kom. Jag själv har sedan flera år ifrågasatt om det är vettigt att polisen har blåsrazzior mitt på förrmiddagen eller i rusningstid på vardagar. Jag tycker att det är bättre att man kraftsamlar och har razzior på kvällar ochnätter vid helger.

Oväntad konkurrens

Det har blivit oväntad konkurrens när det gäller bränsle till det nya kraftvärmeverket i Södertälje. Verket ska ju vara biobränsledrivet vilket ju är mycket bra. Problemet, om det nu är ett problem, är att EU´s klimatpolitik börjar slå igenom så mycket så att det byggs nya bioeldade verk i framförallt England och Tyskland och de vill ha bränsle. Och biobränsle finns det gott om av i Sverige.

Detta innebär att vårt eget kraftvärmeverket i Södertälje kan få räkna med ökade bränslekostnader men samtidigt ska vi alla vara glada över att det byggs miljövänliga värmeanläggningar i andra länder. Det är bra för oss också!

tisdag 9 december 2008

En varierad dag

Idag är en dag full av möten. Nu först på morgonen sk kommunens planerings- och näringslivsberedning ta ställning till kommunens klimatstrategi och sedan ska jag på sammanträde med fjärrvärmebolaget. Förhoppningsvis varar det inte så länge så att jag hinner avsluta dagen med att går på Polisnämndens AU. Vid det senare sammanträdet vill jag ha upp en diskussion om det som stod i media förra vecka om att polisen betonar kvantitet framför kvalitet när det gäller utandningsprover.

Tillsist, apropå mitt inlägg igår. Oppositionen höll ihop i en dag. I dag gäller att Lars Ohly (v) inte vill vara med om en valplattform!

måndag 8 december 2008

Är de sams eller?

det kan man fråga sig när det gäller oppositionen på riksnivå. Nu har man efter flera månaders bråk kommit fram till att man dvs s+v+mp vill bilda regering om man vinner valet 2010. Vi får väl se om de lyckas att hålla ihop.

Det som de är sams om är väl att regeringen är kass och att de vill sprätta pengar åt olika håll och därmed förstöra Sveriges ekonomi. Man är inte nöjd med fredagens stimulanspaket på "bara" 8 miljarder kronor utan vill ha mer precis som en rad särintressen. Vad som inte då framkommer är att utöver dessa 8 miljarder kronor så har regeringen i budgeten satsat ytterligare 32 miljarder kronor alltså sammanlagt 40 miljarder kronor. Sverige och därmed regeringen har fått beröm för detta eftersom man satsar pengar av ett överskott. Skulle man göra som oppositionspartierna så skulle staten tvingas att börja låna och då är vi snart i en situation med budgetunderskott och skenande räntor.

Mona Sahlin är dessutom föreslagit att AP-fonderna ska användas för att stötta bilindustrin. Dvs hon vill ta medborgarnas pensionspengar till detta ändamål. Det är skrämmande och vi får hoppas att oppositionen fortsätter att bråka, då blir det en lätt match för regeringen att vinna valet 2010.

torsdag 4 december 2008

Borga inte för allmännyttan!

Botkyrka kommun har sedan några år sedan gått i borgen för Botkyrkabyggens lån. Just nu håller Folkpartiet och Moderaterna på att förbereda ett förslag där vi anser att denna borgen ska tas bort. Skulle så bli fallet så försvinner en miljard av kommunens borgensram över en natt. Inte nog så viktigt i dagens ekonomiska läge då det kommer att innebära att kommunen får det lättare att låna till sina egna investeringar till en lägre ränta. Botkyrkabyggen klarar ändå sina lån på egen hand. Bolaget är värderat till sex miljarder kronor och har ett bokfört värde på två miljarder, så nog finns utrymme!

onsdag 3 december 2008

Modefluga i spårtrafiken

Min partivän Peter Siebert var häromdagen på ett seminarium om den regionala utvecklingsplanen (RUFS) i landstingshuset i Stockholm. Naturligtvis diskuterades det där framtida kollektivtrafiklösningar, och som vanligt fanns det en hyllningskör till dagens modefluga när det gäller spårtrafik spårbilen.

Peter menade på att i många läge kan det vara bättre att förlänga och bygga ut tunnelbanan istället för att bygga nya spår för spårbilar eller för den delen spårvagnar. I Botkyrka skulle man t ex kunna bygga ut tunnelbanan från Alby till Tumba och därmed knyta ihop den med pendeltågssystemet. Men dessa tankar avfärdas direkt från de som vet som för dyra. Jag förstår inte det. En tunnelbana i ytläge blir väl inte dyrare att bygga än en spårvagn och vad kostar spårbilar som än så länge endast finns i tankevärlden?

tisdag 2 december 2008

Dålig information SRV!

Sopbolaget SRV och återvinningsföretagen har bestämt att man numera, från den 1 november, ska slänga konservburkar i platsbehållarna vid återvinningsstationerna och inte i de tunnor som finns i anslutning till hushållen. Övrig metall ska dock slängas i den senare fortfarande. Men hur ska man som fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst veta detta? Jag har ju inte sett någon information. Att jag råkar veta det beror på att vi har haft frågan som ett ärende i kommunstyrelsen.

Förändringen tycker jag ändrar på en princip ännu mer, nämligen att det ska vara lätt att lämna sina sopor. Nu blir det ytterligare en typ av avfall som man måste bära eller köra iväg, i värsta fall flera kilometrar, för att bli av med dem. Jag tycker att det är hög tid att hushållsnära källsortering införs i Botkyrka!

måndag 1 december 2008

Mossiga regelverk

Det kan man med all rätta kalla det regelverk som styr bidragen från Boverket till allmänna samlingslokaler. Studieförbundet Vuxenskolan i Botkyrka har lyckats få sina lokaler klassade som samlingslokaler och vill bygga om dem. Då får de 50% av beloppet från staten och Boverket och det är väl ok. Det konstiga är dock att kommunen är tvingad (!) att ställa upp och ge 25% av ombyggnadskostnaden. Det duger inte att Vuxenskolan lånar pengar och får bidrag från staten nej regelverket är så att kommunen också måste betala om en ansökan kommer in. Jag tycker att det är hög tid att ändra dessa regler.

lördag 29 november 2008

Förkylt!

Jag har drabbats av en dunderförkylning och det känns därför svårt att just nu tänka ut något att blogga om mer än att konstatera att i morgon är det advent och sedan är mörka grådaskiga november slut för denna gång.

torsdag 27 november 2008

Budgetfullmäktige

Idag har vi budgetfullmäktige hela dagen. Som vanligt vet man ju hur det går. Trots en heldags debatt kommer vårt förslag naturligtvis att röstas ner. Innebär också att jag inte hinner med något längre blogginlägg idag.

onsdag 26 november 2008

Svällande forum

I Botkyrka finns sedan två år tillbaka något som kallas dialogforum där politiker förväntas möta allmänheten och diskutera frågor utan att partilinjerna syns. Folkpartiet har hela tiden varit tveksamma till dessa forum. Det finns redan en uppsjö av organ där medborgarna kommer till tals och nu verkar det som dessa forum sväller i sitt omfång och ska göra mer och mer.

Jag sitter i det forum som har Tumba/Storvreten som sitt ansvarsområde. Varje möte i forumet ska föregås av ett internt möte före mötet och ett internt uppföljningsmöte. Dessutom ska man en gång i halvåret förväntas delta i en utbildning där någon föresläsare ska tala om vilken mötesform som är populärast just nu. Dialogforumen verkar också vilja gå in på områden som något annat organ i kommunen redan pysslar med eller ta över uppgifter som någon utomstående gör. Nu senast fanns det förslag i dialogforum Tumba/Storvreten att vi ska gör det som Botkyrka företagarcentrum redan gör och vi kunde ju när vi ändå är igång ta över kultur- och fridsnämndens föreningsdialog! Det är dags att lägga ner dialogforum!

tisdag 25 november 2008

Skapa inte någon övertro på politiken

Har varit på besök på Storvretsskolan hela förmiddagen och träffat lärare och elever. Det var jättekul men en sak som bekymrar mig är att en övertro på vad politiker ska göra blir mer och mer omfattande. Hela samhället såväl den breda allmänheten som politiker, massmedia m.m. måste bli tydligare på vad som är politikens uppgift.

Vi måste tala om att det inte är politikens uppgift att starta nya affärer. Vi måste tala om att det är politikens uppgift att bygga och underhålla skolbyggnader men det är inte politikens uppgift att se till så att toaletterna på skolan är upplåsta. Det sista är rektors ansvar. Allt för många såväl vuxna som unga i dagens samhälle anser att det är kommunens uppgift att göra allt och lösa alla problem medan man själv inte har något ansvar (I och för sig inte så konstigt med tanke på det långvariga socialistiska styre som förekommit på många håll runt om i landet). Det är kanske dags för en storskalig utbildning i samhällskunskap!

måndag 24 november 2008

Krispaket på lokal nivå?

Oppositionen i riksdagen med socialdemokraterna i spetsen efterfrågar hela tiden nya krispaket från regeringen för att möta den globala finanskrisen. Jag kan dock konstatera att här i Botkyrka låtsas majoriteten som om det inte vore någon kris utan nya åtaganden tillkommer hela tiden och den kommunala upplåningen accelererar. Här borde det vara läge för krispaket!

Kan också konstatera att nu är räntorna på bostadslån nästan nere på samma nivå som i maj 2007. Något som är bra i alla fall!

fredag 21 november 2008

Spårtrafikens dilemma

"Jag tar bussen från Årstaberg till Gullmarsplan, istället för tvärbanan". Så sade min dotter häromdagen om sin resa till skolan. Efter tre månader på ett gymnasium vid Globen har hon sett och förstått spårtrafikens dilemma, oflexibiliteten. Blir det stopp på spåret så är det stopp, med förseningar som följd. En buss däremot kommer mycket lättare förbi hinder som kan uppstå på dess väg.

Därför är jag tveksam till massiva satsningar i form av spårvagnar, spårbilar m.m. som kollektivtrafik. Det kanske vore bättre med en massiv bussatsning istället!

onsdag 19 november 2008

Lova inte för mycket

Ofta får man höra att politiker inte håller sina löften, och det är sant ibland. Men det gäller också för politiker att lova sådant som blir svårt att hålla generationer fram. Låt mig ta några exempel.

När Grödinge gick upp i Botkyrka kommun för snart 40 år sedan så lovades det att de byskolor som fanns på Grödingelandet skulle få vara kvar för alltid. Det löftet bröts för något år sedan när skolan i Uringe lades ner. Skolan hade då bara 10 elever och många föräldrar valde att sätta sina barn i en annan skola av pedagogiska skäl. Ska vi då som är politiker flera generationer senare tvingas att hålla detta orealistiska löfte. Likaså det löfte som ställdes ut för 35 år sedan om att alla barn i Norra botkyrka ska ha ett eget klätterträd. Ska detta löfte hindra politiker nu att bygga nya välbehövliga villor i Norra Botkyrka? På riksnivån är väl löfte om att kärnkraften skulle vara avveckla 25 år efter 1980 ett motsvarande orealistiskt löfte.

Framtiden ser så mycket annorlunda ut än vad vi någonsin kan förstå idag och därför ska man inte binda upp sig i sådant som kan komma att ändras genom nya fakta och realism

tisdag 18 november 2008

Ny interpellation på gammalt tema

Folkpartiet Liberalerna
i Botkyrka2008-11-27

Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående fler infartsparkeringar

Behovet av fler infartsparkeringar har diskuterats i kommunen under flera år. Bl.a. har vi i Folkpartiet genom interpellationer och i andra dokument krävt fler infartsparkeringar i hela kommunen. Infartsparkeringar är bra då de uppmuntrar folk att åka kollektivt efter att man tagit sin bil till en kommunikationsknutpunkt.

Speciellt i Tumba och Tullinge är behovet av fler infartsparkeringar stort, delvis till följd av nybyggnationer av bostäder.

Vid de tillfällen som vi tidigare krävt fler infartsparkeringar så har svaret varit att dessa är SL´s ansvar och att de har det övergripande ansvaret, vilket är helt riktigt. Men samtidigt kan kommunen genom att anvisa mark öppna upp för fler infartsparkeringar.

I det samråd som kommunen hade med SL den 21 oktober 2008, där nämndens ordförande var närvarande, togs frågan om fler infartsparkeringar vid Tumba och Tullinge upp. Var på SL svarade att om det finns lämplig mark så ska det inte vara något större hinder att börja bygga. Jag tolkar detta som att om kommunen bara får fram lämplig mark, är SL beredd att sätta spaden i marken så snart det går.

Med hänvisning till det anförda skulle jag därför vilja ställa följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Är Botkyrka kommun beredd att anvisa lämplig mark till SL så att fler infartsparkeringar kan byggas?


Lars Johansson (fp)

Tornbergsskolans nedläggning - Ett riktigt beslut

I veckans nummer av lokaltidningen MittI Botkyrka/Salem kan man läsa att Tornbergsskolan i Norsborg ska läggas ner. För en gångs skull så ställer jag upp bakom majoriteten och tycker att detta beslut är riktigt. Norra Botkyrkas skolor har länge brottats med vikande elevunderlag och många av skolorna i kommundelen har varit i dåligt skick. Tornbergsskolan är en av dem och då det finns andra skolor på nära avstånd så tycker jag att denna skola läggas ner.

Det intressanta är vad skolans områdes ska användas till sedan. Jag tycker att själva skolbyggnaderna bör rivas och sedan kan området med fördel användas som t ex gruppboende åt Vård- och omsorg eller till bostäder.

måndag 17 november 2008

Handel är bra för välfärden

Förra året hade organisationen Svenskt Näringsliv en mycket bra kampanj i samband med julhandelen. Genom sagor som t ex "Gumman som handlade för lite" så illusterades vad som händer om man går på de käcka rop från vänsteraktivister om att man inte ska handla något för att stoppa överflödssamhället. Nu är det snart jul igen och jag tycker att Svenskt Näringslivs kampanj behöver upprepas igen. Idag kunde jag läsa en insändare i Svenska Dagbladet om att vi borde handla mindre till jul inte minst nu när det är kris i ekonomin.

Tänk att det ska vara så svårt för folk att förstå att utan handel minskad tillväxt och därmed färre jobb och ännu mer kris. Jag tycker att det är hög tid för alla oss borgerliga och icke socialister att stolt utropa att handel är bra och det inte är någon skam att önska sig en 42 tums LCD TV i julklapp!

torsdag 13 november 2008

En död hand över kommunen

Det vill miljöpartiet lägga. När vi vid ett sammanträde igår diskuterade kommunens nya översiktplan framkom det t ex att miljöpartiet inte vill att Botkyrka ska växa varesig när det gäller invånare, bostäder eller företag. Ett sådant budskap kan vara framgångsrikt att köra fram hos de som redan bor i kommunen och det är liknade buskap som t ex Tullingepartiet och Botkyrkapartiet redan idag kör fram. Vi är emot allt rösta på oss!

Det är dock inte så enkelt att bara tro att om man inte gör något så blir allt som idag eller bättre. Alla kommuner behöver en expansion för att få en befolkning med unga och folk i arbetsför ålder som kan generera skatteintäkter annars är risken stor att kommunens ekonomi havererar. Däremot måste kommunen tänka mer strategiskt än idag när det gäller hur tillkommande bostäder och företag ska se ut.

onsdag 12 november 2008

Vänsterpartiets skattepolitik

Nu vill vänsterpartiet med Lars Ohly i spetsen höja skatten för alla som tjänar mer än 17 000 kronor i månaden. 17 000 kronor är inte en hög lön i dagens samhälle det är väl där kommunals gräns för ingångslöner går. Man kan undra när vänstern ska fatta att skattehöjningar hindrar tillväxten i landet. Från Folkpartiet har vi sedan länge hävdat att det ska löna sig att arbeta, men vänsterpartiet tycker tydligen tvärtom. Det är bättre att skapa förutsättningar för tillväxt så att fler får jobb och därmed kan betala in mer i skatt.

Ungefär så går ju också snacket i Botkyrka när vi talar om att skattekraften ska öka. Om fler som tjänar mycket flyttar till Botkyrka trillar skattepengarna in på hög utan att skatten behöver höjas för någon. Som tur är såg jag att miljöpartiet tagit avstånd ifrån vänsterns idéer.

Konstruera inte identiteter som inte finns

För några år sedan kom några tjänstemän på idén att vi i Botkyrka bara ska ha en postadress nämligen Botkyrka istället för de postadresser som finns idag Tumba, Tullinge, Norsborg, Uttran och Grödinge (ja det finns tom några hus på gränsen mot Södertälje som har postadress Södertälje). Det blev ett himla liv bland allmänheten för att visst bor vi alla i Botkyrka men vi identifierar oss med den kommundel där vi bor. Därmed blev detta förslag skrotat.

Nu håller kommunen på att ta fram en ny översiktsplan och för en del socialdemokrater är den viktigaste frågan återigen att tvinga fram en gemensam kommunidentitet. Jag hörde en företrädare för partiet som sade vid ett sammanträde nu på förmiddagen att alla borde ha jackor där det står heja Botkyrka på ryggen, visserligen halvt på skämt, men ändå. Jag tror att denna typ av jackor hade blivit ett fiasko. En person som bor i Tumba eller Alby skulle inte ta på sig den, möjligen om det står Tumba eller Alby på ryggen. Låt folk ha den identitet som de vill tillsammans kan vi nog ändå jobba för ett bättre Botkyrka!

tisdag 11 november 2008

Fritt fram att bygga nya infartsparkeringar

Skrev i förra månaden om att infartsparkeringarna borde hållas efter bättre för ar att se till så att ingen långtidsparkerar där. I går fick jag en protokoll från SL´s samråd med kommunen och där tas frågan om fler infartsparkeringar också upp.

SL säger att om bara kommunen hänvisar mark så är det inga problem för SL att bygga fler parkeringar. Jättebra det är något som vi i Folkpartiet i Botkyrka sagt i tio år men som majoriteten i kommunen inte vill ta i och skyller på SL när inget görs.

måndag 10 november 2008

Krisa lagom

Att det är kris i världsekonomin har väl inte undgått någon som följt media de sista månaderna. Vi förföljs dagligen av rapport om arbetslöshet, uppsägningar, ras på bostadsmarknaden och nu senast så såg jag att priserna på begagnade bilar faller.

Det gäller dock att "krisa" med måtta. Pratar man bara om kris så är risken stor att den blir ännu större. Krisen har t ex fört med sig att bensinpriset nu är 3 kronor lägre per liter än för ca 3 månader sedan. Sedan gäller det allt snack om räntor. Visst de var på väg upp, men nu när Riksbanken sänkt reporäntan vid två tillfällen är det faktiskt så att man kan binda ett bolån två år till en ränta som ligger 0,41% lägre nu än i maj månad. åtminstone om man har samma bolåneinstitut som jag. Så "krisa" lagom!

Spårbilsförvirring

Spårbilar har jag skrivit om på denna blogg tidigare och jag tycker fortfarande att det är något onödigt att satsa på i kommunen. Detsamma säger många av mina partivänner runt om på Södertörn såsom t ex min kollega i Södertälje, Mats Siljebrand som skrivit en utmärkt interpellation med rubriken "Spårtaxi - var god dröj". Mats tar bla upp i sin interpellation hur centrala Södertälje t ex området runt St:a Ragnhilds kyrka kommer att förvandlas till en rangerbangård om spårtaxi byggs.

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, har dessutom rört till begreppen kring spårbilar då man pläderar för ett system på regionalbasis som mer liknar spårvägar. Dessutom vet vi fortfarande inte mycket om hur spårbilar/spårtaxi fungerar i praktiken då de inte finns någonstans och frågan är var de kommer att byggas. När jag besökte Arlanda för en dryg månad sedan sade representanter för Luftfartsverket att inte ens där finns det underlag för någon spårbilsslinga.

fredag 7 november 2008

Inte mycket att skriva idag

Idag händer inte så mycket. I kommunalhuset i Botkyrka (Sveriges fulaste, sade någon häromdagen) är tempot lägre på fredagarna. Jag har fått handlingarna till nästa veckas planerings- och näringslivsberedning och det var inte mycket där att ta på.

Visserligen finns kommunens remissvar på den regionala utvecklingsplanen med men om vad vi ska svara råder i stort samsyn på södertörn och inom kommunen. Det mest upphetsande var att vi ska få info om att några tjänstemän varit och tittat på två nöjesfält i Nederländerna för att få sig en uppfattning om hur en familjepark på Hågelby ska se ut. I deras program var det väldigt mycket fri tid att själv gå runt i parkerna själv. Dvs ha roligt, inte så mycket briefing om kostnader, problem, möjligheter m.m.

torsdag 6 november 2008

Märkliga flaggdagar

Idag är det allmän flaggdag i Sverige därför att det är 376 år sedan kung Gustav II Adolf stupade vid Lützen. Ibland är flaggdagar lite märkliga och visar ofta på att det är segraren som skriver historien. I detta fall med Gustav II Adolf för att hamn bedrev ett för den svenska staten framgångsrikt krig i Tyskland. Ett krig som dock det svenska folk fick uppoffra mycket i, främst i form av soldatutskrivningar som splittrade familjer.

Gustav II Adolf bedrev dessutom många plundringståg och härjningar. T ex brändes och skövlades byar i det då danska Skåne på 1610-talet. Alltså ett uppträdande som inte skiljer sig mycket ifrån den danske kungen Kristian II under bla Stockholms blodbad 1520. Man kan därför tycka att Gustav II Adolf är lika lite värd att flaggas för som Kristian II

onsdag 5 november 2008

100 inlägg och valrörelse

Det här är mitt etthundrade inlägg på min blogg sedan jag startade upp för ett halvt år sedan. Jag vet om att det är en del som läser bloggen regelbundet och jag hoppas att det snart blir ännu fler.

Valet i USA gick i alla fall som jag ville Obama vann. Nu gäller det att rikta om fokus och börja planera för svenska val. Nästa år är det val till Europaparlamentet och 2010 är det allmänna val i Sverige. Därför känns det bra att vi börjar vårt valarbete inom Folkpartiet i Botkyrka idag. Om ca en timme så ska vi träffas för första gången i vår lokala valledning och börja dra upp taktiken för valen. Jag tror t ex att bloggar kommer att bli betydelsefulla i nästa val och en hel del annan ny media.

tisdag 4 november 2008

Change!

Change-Förändring så har det stått på Barack Obamas valbudskap i den amerikanska presidentvalskampanjen. För mig som liberal i Sverige är det självklart att stödja Obama. Man hör talas om några liberaler i Sverige som menar på att McCain är bättre då han är en större frihandelsvän. Det är förvisso sant men jag kan aldrig ställa upp på det dunkla budskap som förs fram av vissa republikaner med abortmotstånd och motstånd mot olika minoriteters rättigheter.

Därför är jag för change i USA och hoppas på en seger för Obama i natt!

måndag 3 november 2008

10 år

I lördags var det 10 år sedan jag började som gruppledare för Folkpartiet i Botkyrka. De första fyra åren var jag "bara" gruppledare på deltid en dag i veckan. När jag tillträde var vi som var ordinarie för Folkpartiet i kommunfullmäktige helt nya i dessa roller samtidigt som Folkpartiet hade gjort ett mycket dåligt val i såväl riket som i Botkyrka. Sedan dess har det gått uppåt i valet 2002 och neråt i valet 2006.

När det gäller politiska frågor så är det ungefär de samma nu som då som man brottas med, om än med olika vinkling. 1998 så startades processen för att sälja det kommunala elbolaget. Ett syfte med detta var att med intäkterna kunna få ner den kommunala låneskulden. Idag kämpar vi med näbbar och klor för att det inte ska explodera. I samband med att försäljningen gick igenom 1999 skrev jag följande insändare:

Sänk skatten med 50 öre
Försäljningen av Energiverket ger oss ett ökat ekonomiskt utrymme. Samtidigt nås vi av glädjande besked om att Botkyrkas skattekraft, som under flera år sjunkit till den lägsta nivån i Stockholms län har börjat vända uppåt igen. Vi har också en positiv inflyttning gentemot övriga Sverige och mot utlandet. Dess värre har vi en negativ inflyttning i förhållande till det egna länet. Detta är bekymmersamt, då det ofta är de med högre inkomster som flyttar ut. Här är skatteuttaget av betydelse. Även om mycket få människor väljer bostad enbart med anledning av skattetrycket är det klart att det spelar in när de flesta andra faktorer är lika. Botkyrka har inte bara länets högsta skatt, vi har även påtagligt mycket högre skatt än våra grannkommuner. För att göra kommunen till ett attraktivt alternativ måste skatten förr eller senare sänkas.
För att en skattesänkning skall ha någon betydelse måste den vara märkbar. En skattesänkning på 50 öre är enligt vår uppfattning en lämplig nivå, då den skulle ta oss bort från positionen som länets främsta högskattekommun och samtidigt innebära en reell köpkraftsförstärkning för låg- och medelinkomsttagare. På Södertörn skulle vi komma under både Haninge och Nynäshamn i skattetryck.
I motsats till vad som oftast sägs är det inte i första hand höginkomsttagarna som tjänar på en skattesänkning utan det är de grupper som redan har små eller obefintliga marginaler som har mest att vinna. För en person med en årsinkomst på 150.000 skulle den av Folkpartiet föreslagna skattesänkningen innebära 750 kr mer i plånboken. Den som fnyser åt detta belopp har förmodligen aldrig själv varit fattig.
Vi är medvetna om att det finns stora behov, framför allt inom skolan i Botkyrka. Vi är medvetna om att en bra skola och en bra barnomsorg är nog så viktigt för medborgarna som en sänkt skatt. Vi är också medvetna om att vi för första gången på mycket länge sitter i en situation där vi inte måste välja mellan att satsa på skolan och att sänka skatten. Ett så här gynnsamt läge för skattesänkning kommer inte att återkomma. Följaktligen föreslår vi att skatten i Botkyrka sänks med 50 öre.

torsdag 30 oktober 2008

Snökaos

Halka och snö på gång skriver båda de stora kvällstidningarna. I bloggspalterna i anslutning till artiklarna kan man som vanligt läsa att personer från Norra Sverige inte förstår varför det blir kaos så fort det blir halt i Södra och Mellersta Sverige när det inte blir det i Norr. Jag vill svara på detta genom att säga:

1. Det bor fler människor i landets södra delar och därmed är trafiken intensivare.
2. I norr är det rejäla vintrar med mycket snö som ligger på vägarna. Detta är bättre än den svart halka som ofta förekommer i söder (när vatten fryser till is) och gör vägarna snorhala. Speciellt allvarligt är det som häromdagen när halkbekämpingen på kommunens gator inte funkar som den ska i alla backar som finns runt om i kommunen. Då gör Vägverket ett bättre jobb, åtminstone lokalt här i Botkyrka

onsdag 29 oktober 2008

Vad är ett bra läge?

Elektronikföretaget "Net on Net" öppnade en lagershop i Botkyrka i förra veckan. I deras reklam sades det att de kunde hålla låga priser pga av att de inte håller till vid de "finare" adresserna och därmed ligger i ett sämre läge. detta är helt rätt utifrån deras analyser. Slagsta ligger inte lika centralt som innerstaden eller Kungens Kurva i regionen.

Lika rätt har de boende i Slagsta som satte upp banderoller i såväl Slagsta som i anslutning till Kungens Kurva att Slagsta inte alls är ett dåligt läge utan snarare ett mycket bra läge. Jag håller med dem Slagsta och hela Norra Botkyrka med sitt läge längs E4/E20 stråket och närhet till Mälarens vackra vatten är ett mycket bra läge.

Det finns dock de som tycker att Norra Botkyrka och Slagsta ska fortsätta att vara i ett dåligt läge. Vänsterpartiet i Botkyrka räknas hit. Vid ett sammanträde härom veckan när vi diskuterade ut- och ombyggnadsplaner gällande Hallunda centrum så önskade en företrädare för Vänsterpartiet att om hotellkapacitet skulle byggas så skulle det vara hotell för folket och inte de rika knösarna som lika gärna kan hålla till inne i Stockholm!!! Tala om att Vänsterpartiet vill göra allt för att bibehålla segregationen i regionen.

Nya kommunala åtaganden

Nu är det dags igen för nya kommunala åtagande. Kommande månadag förväntas Botkyrkas kommunstyrelse fatta beslut om att inrätta en bilpool. Till viss del är detta ett bra beslut då kommunens egna bilar kan utnyttjas på ett effektivt och miljömässigt sätt. Vad jag studsar emot är att även medborgarna i kommunen ska få möjlighet att hyra bilar genom kommunen. Det är helt galet. även om kommunen skulle handla upp bilpoolen extern så kommer den som vinner upphandlingen att kunna erbjuda hyrbilar billigare än vad andra firmor gör.

Jag tycker att Folkpartiet ska gå emot förslaget i denna del.

tisdag 28 oktober 2008

Avindentifierade jobbansökningar

Konstaterar nu Statskontoret att de inte har blivit någon succé. Ingen med utländsk bakgrund har fått något jobb i de myndigheter som avändt sig av detta vertyg på försök och hela rekryteringsprocessen har blivit dyrare.

När jag ledde en arbetsgrupp inom Folkpartiet i Stockholms läns styrelse i våras om integrationspolitik så diskuterade vi också denna fråga och kom till ungefär samma slutsatser som Statskontoret. Så här skrev vi (dvs jag, Gunnel Orselius-Dahl, Vallentuna och Fredrik Malm, Stockholm):

"Vi tror inte att avidentifierade jobbansökningar ska bli ett generellt krav i offentlig sektor. Det finns andra former av diskriminering som då också måste omfattas av detta krav t ex diskriminering på grund av ålder, kön eller sexuell läggning. Den i dag gällande arbetsrättsliga lagstiftningen hindrar i sig att grupper som personer med utländsk bakgrund eller ungdomar kommer in på arbetsmarknaden på ett enkelt och smidigt sätt. Inom den offentliga sektorn skulle det också vara av värde om det togs fram tydligare riktlinjer om hur ansökningsförfarandet ska ske. Detta skulle vara till stor nytta för såväl arbetsgivare som för den som söker jobb.

Dessutom har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har utvärderat ett försök med avidentifierade jobbansökningar som har gjorts vid flera förvaltningar i Göteborgs kommun. Försöket gällde över 3500 ansökningar till sammanlagt 100 tjänster. I utvärderingen går att läsa:
"Resultaten är slående: i de fall där avidentifierade ansökningar (AAP) används finns ingen skillnad beroende på kön eller ursprung i chansen att bli kallad till anställningsintervju. I de fall där vanliga rekryteringsförfaranden används är däremot chansen lägre för kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. Det senare mönstret ligger väl i linje med vad som framkommit i tidigare studier, och det verkar alltså som att AAP hade en betydande effekt för dessa gruppers möjligheter att komma vidare i processen. När det gäller chansen att få ett jobberbjudande är resultaten däremot mindre entydiga. För kvinnor finns även här en ökad chans till framgång, men vi finner ingen sådan effekt för dem med icke-västligt ursprung. I slutändan verkar det alltså som att AAP bidrar till att utjämna skillnader i jobb-erbjudanden beroende på kön, men resultaten visar ingen effekt på skillnaderna beroende på ursprung." Med andra ord tycks förfarandet kunna fungera för att öka jämställdheten, men det är svårt att se resultat för integrationen. Därför är vi tveksamma till att Folkpartiet ska driva kravet om avidentifierade jobbansökningar som en fråga för att förbättra integrationen."

Använd gång- och cykelvägarna!

Det kanske inte är så mycket politik i detta inlägg men jag tycker att Botkyrkaborna skulle använda gång- och cykelvägarna där de väl finns. Vad finns det annars för mening att kärva fler gång- och cykelvägar?

Nästan dagligen kan man se folk som går i vägrenen på Storvretsvägen eller längs med Dalvägen där det finns parallella fina gång- och cykelvägar. Vid några tillfällen har jag också sett gående i vägrenen på Hågelbyleden fast gång- och cykelvägen finns någon meter vid sidan om. Skärpning på denna punkt!

måndag 27 oktober 2008

Efterlängtad comeback

Marit Paulsen ställer upp i Folkpartiets provval till EU-parlamentet. Det är en underbar nyhet. Marit är en mycket bra och trevlig politiker som kan göra svåra frågor begripliga på ett enkelt sätt. Det ser ut som vi får många bra kandidater som ställer upp i provvalet och jag hoppas på att valet den 7 juni nästa år innebär fler folkpartister i EU-parlamentet.

söndag 26 oktober 2008

Kommunalt utgiftstak

I statsbudgeten finns sedan snart femton år ett utgiftstak som man ska hålla sig inom. Det är bra då det till viss del kan förhindra onödiga utgifter och har säkert medfört att den svenska statens ekonomi står sig så stark som den gör nu. Det är endast vänsterpartiet som är kritiska mot detta tak.

Jag tycker att det är dags att sätta ett utgiftstak också i den kommunala ekonomin. Folkpartiet har t ex i flera år krävt att högst 95 procent att skatteintäkterna ska gå till driften. Skulle man kunna sätta ett utgiftstak på skatteintäkterna så skulle de resterande 5 procentenheterna kunna gå till att finansiera de kommunala investeringarna utan att behöva ta upp nya lån. Men det kanske är för mycket begärt att införa ett utgiftstak i Botkyrka när vi vet att vänsterpartiet sitter med i majoriteten.

torsdag 23 oktober 2008

Konsten att hålla ekonomin

Jag har åter varit på styrelsemöte med vårt fjärrvärmebolag Söderenergi. Budgeten för nästa år ser dyster ut där med en budgeterad stor förlust, men kan det nya kraftvärmeverket som byggs bli klart i tid så kommer intäkterna från elförsäljningen att "rädda" ekonomin.

Själva kraftvärmeverket ser ut att hålla sin investeringsram, till skillnad, från många kommunala projekt. Det man är rädd för är att den nuvarande oron på marknaderna ska åstadkomma en fördyring på ca 2,5%. Också det väldigt lite då kommunala projektet ju ofta brukar bli dubbelt så dyra när Botkyrka kommun är inblandat. Bravo Söderenergi!

onsdag 22 oktober 2008

Prat och åter prat

Jag har varit på utbildning ingen för att jag sitter i det pratforumet som heter dialogforum. Under några timmar igårkväll fick vi lyssna till hur vi ska organisera möten så att folk kommer och sedan fick vi leka möten i grupper. I och för sig trevligt, men dialogforumen är ju ett organ för diskussion med medborgarna och, visst, behöver vi utbildas i att prata, även om rätt många politiker redan är bra på det.

Det skulle dock vara bra om vi fick mer utbildning i den egna nämnden där vi sitter såväl när det gäller mötesteknik som sakkunskap inom det aktuella området. Skillnaden är väl att dialogforum räknas som något nytänkande och som man kan något fint pris från staten om man inrättar det.

tisdag 21 oktober 2008

Botkyrkapartiet

I kommunen har vi ett lokalt missnöjesparti som heter Botkyrkapartiet. Politiken innehåller förslag om stopp för all utveckling av kommunen och har främlingsfientliga inslag. Att Sverigedemokraterna inte finns i Botkyrka för närvarande beror i mångt och mycket på att Botkyrkapartiet fångar upp deras röster.

För oss i Folkpartiet är det uteslutet att sitta i en majoritet med Botkyrkapartiet. Kristdemokraterna i kommunen säger det samma. dessvärre verkar det som om såväl moderater som centerpartister är villiga att göra sig beroende av detta parti om det är nödvändigt för att nå en majoritet. Det är något som botkyrka kommer att förlora på.

Regeringen är bra för Botkyrka

Satt just på en dragning hos de ledande tjänstemännen i kommunen angående budgeten för år 2009. Det visar sig att tvärtemot socialdemokraternas retorik så är regeringens politik bra för Botkyrka.

Skatteutjämningssystemet "räddar" kommunens ekonomi då vi har dålig skattekraft. Dessutom finns det många andra förslag t ex sänkta arbetsgivaravgifter som påverkar den kommunala ekonomin positivt. Det gäller bara sedan att majoriteten törs ta i de problem som finns i kommunen och vågar ifrågasätta befintliga strukturer m.m. Jag tror inte att man törs det.

måndag 20 oktober 2008

Bravo Stockholm!

Kommunpolitikerna i Stockholms, åtminstone alliansens, agerar rätt genom att inte gå på bluffen att Stockholm ska bli ett "Fair trade City". Argumentet är att konkurrensen skulle bli sämre vid upphandlingar, och jag delar deras bedömning.

I Botkyrka har vi redan gått med i "Fair trade city" och jag gillar det inte. Kommunen ska nu bara handla från vissa företag som bedöms som rättvisa av en organisation som har rätt att bestämma detta.

Sopbolaget ser Dig!

Det flerkommunalägda sopföretaget SRV-återvinning har börjat införa datachip i soptunnorna hemma hos enskilda villaägare för att kontrollera den enskildes sopvanor och soptömningar. Ett typexempel på onödig och felaktig övervakning tycker jag.

Rinkebyskolan

Det har visat sig att den kommunala Rinkebyskolan inte är den "elitskola" som man visat upp. Många föräldrar hyser oro över att deras barn inte ska inhämta tillräckligt med kunskap och därmed lämna skola utan godkända betyg.

Jag tycker att det som händer på Rinkebyskolan bekräftar mina tankar om att inspektion och kontroll av kommunala skolor ska vara precis lika hårda som tillsynen av friskolor.

fredag 17 oktober 2008

Föreningsbidrag

Var på ett internt folkpartimöte igår kväll. Det kom fram från flera som var där och som sitter i majoritet i sina kommuner att kultur- och fritidsnämnderna får ökade anslag då de anses ingå i en Folkpartiprofil förutom utbildning och omsorg. Jag kan förstå att man vill satsa på kultur och fritid men det gäller att se upp. Det jag främst tänker på är föreningsbidragen. Jag tror att på många håll är det problem att hålla ordning på dem och många gånger uppmanar konstruktionen till fusk. Ska det satsas på kultur och fritid så anser jag att det är i första hand bibliotek samt fritidsverksamhet riktade mot ungdomar som ska lyftas fram och jag är övertygad om att detta kan ske utan mer pengar.

I Folkpartiets skuggbudget i Botkyrka anslår vi mindre pengar till kultur- och fritidsnämnden än vad majoriteten gör.

torsdag 16 oktober 2008

Oväntade problem

Som jag skrivit innan så pågår det planer att göra något positivt för att lyfta Norra Botkyrka. Planerna på fler bostäder med eget ägande klubbade vi i kommunens planerings- och näringslivsberedning igår. Så långt är allt bra.

Vad vi dock fick höra är att när kommunen gick ut för att få in olika företag som skulle kunna tänka sig att bygga radhus i Fittja så var det bara ett företag som visade intresse. Varför då? Jo fler skulle säkert vilja bygga men kan inte lägga in intresseanmälan då det uppenbart är svårare att få krediter till byggnation i Norra Botkyrka pga att det just är norra Botkyrka.

Detta är beklagansvärt och det visar på hur komplex hela frågan om en utveckling i Norra Botkyrka är. Vi vill att de boende (och många av de som bor där vill också) ska kunna göra boendekarriär men det finns en mängd hinder i vägen. Vad ska man göra är det för alltid meningen att Norra botkyrka ska ha karaktären av slitna hyresrätter i miljonprogramsområden och med företag i huvudsak koncentrerade till handel? Det kanske åter är dags att fundera på om det inte vore lägga att riva delar av de nuvarande bostadsbeståndet så att kommundelen får en ordentlig chans till en ny start!

onsdag 15 oktober 2008

Nu går det för långt

Och då menar jag kommunens iver att försvåra för medborgarna. En ny gång- och cykelväg ska byggas utmed K P Arnoldssons väg i Tumba mot Salem. Det är bra och något som vi krävt sedan länge. Men de styrande i kommunen är i sin s.k. hållbarhetsiver villiga att göra vad som helst för att försvåra för bilister. Gång- och cykelvägen ska byggas på ett sådant sätt att den befintliga vägen smalna av så att bilar inte kan mötas på en sträcka av ca 30 meter.

Gissa om detta kommer att medverka till många trafikfarliga situationer. En något smalare gång- och cykelväg gör att vi kan "rädda vägen" som en en viktigt länk mellan Tumba och Salem. Det är folkpartiets linje.

tisdag 14 oktober 2008

Infartsparkeringar

Vi i Folkpartiet i Botkyrka har länge krävt att det byggs fler infartsparkeringar. Menar vi allvar med att folk ska åka mer kollektivt som måste det finnas fler platser att parkera bilen i hela kommunen så att man sedan kan ta buss, tunnelbana eller pendeltåg in mot centrala Stockholm.

Men har vi infartsparkeringar är det också viktigt att de sköts på ett bra sätt. I dagens nummer av vår lokaltidning MittI Botkyrka/Salem finns en insändare som observerat det problem som jag också sett. Nämligen att många boende använder infartsparkeringen som en boendeparkering. Att de gör det beror dels på att det är gratis att stå på dem, men också på att många hyresvärdar inte bygger tillräckligt många parkeringar i anslutning till sina fastigheter. På infartsparkeringarna står det så vackert att man inte får stå där mellan kl 02-05. Då borde parkeringsvakter vara verksamma vid denna tidpunkt för att förhindra dygnetrunt parkering. Efter en snöig natt Tumba kan ibland se 8 till 10 bilar på infartsparkeringen som inte har rullat på flera dygn. Det går att skapa fler infartsparkeringar utan att bygga fler om de befintliga hålls efter.

måndag 13 oktober 2008

Skattekraft

Skattekraften måste öka i Botkyrka. Det kanske inte är den allra bästa paroll man kan köra fram i en kommande valrörelse. Men faktum är att det är en mycket viktig fråga i kommunen.

Botkyrka halkar allt längre efter såväl länet som riket när det gäller skattekraftsutvecklingen. Ska man tala klarspråk så innebär detta att våra invånare blir allt fattigare och kommunen blir än mer beroende av kommunala utjämningssystem för att ekonomin ska hålla ihop. Detta är också något som vi i Folkpartiet pratat om i flera år. Nu verkar det äntligen som om majoriteten har börjat inse problemet.

Denna vecka som jag skriver detta ska nämligen planerings- och näringslivsberedningen ta ställning till två ärenden som kommer att bidra till en bättre skattekraftsutveckling i kommunen. Det gäller dels markanvisning för byggande av bostäder med eget ägande på Fittjaterassen (fd Ängsskolan) samt även en mycket intressant inventering av möjliga områden i hela Norra Botkyrka där villor, sammanlagt 100 st, i egen regi kan byggas. Vi får verkligen hoppas att dessa planer går i lås. Att vänstermajoriteten törs föra en politik som gör att folk kan få äga sina bostäder själv!

torsdag 9 oktober 2008

Håll hastigheten på vägen

Det ska man göra. Och vanligtvis innebär det att man inte ska köra för fort. Men jag retar ibland upp mig på folk som kör alldels för långsamt dvs långt under bestämmelserna.

Här ute i Botkyrka händer det titt som tätt att man hamnar bakom en bil på Hågelbyleden mellan Tumba och Alby som kör i 30 km/h när det är skyltat 70 km/h. Det är trafikfarligt. Har man en lång svans av bilar efter sig från Tumba till Alby (och ingen bil framför sig på flera km) ökar irritation och folk kan känna sig provocerade att köra om på farliga ställen. Håll hastigheten Svensson!

Kommunen som ska göra allt

Jag besökte häromdagen en innehavare till ett konstgalleri i kommunen. Det var jättetrevligt. Ett litet galleri i en källarvåning i ett bostadshus. Såväl tavlor som keramik föremål var utställda.

Innehavaren hade dock ett problem. Kommunen och kulturenheten gillar inte att det finns enskilda gallerier. Allt ska gå genom kommunen och dess konsthall. En konsthall som har utställningar med ytterst få besökare. Dessa tongångar har jag hört till leda i Botkyrka. Finns det enskilda eller föreningsinitiativ speciellt inom kultur och fritid så ska kommunen ge sig den på att ta över verksamheten.

Detta visar med all tydlighet att vi måste få ett nytt styre i Botkyrka som uppmanar och stödjer icke kommunala alternativ. Kommunen ska hålla sig till kärnverksamhet inte att jaga gallerier!

onsdag 8 oktober 2008

Man lär sig alltid något nytt

Gårdagens studiebesöksrunda lärde mig en del nytt. För det första fick vi genom en träff med några ledande kommuntjänstemän veta att majoriteten är allvarligt oroad över skattekraftsutvecklingen i kommunen. Åtgärder måste vidtas för att folk med högre skattekraft ska förmås flytta till Botkyrka. Rätt tänkt men jag tror inte att majoriteten våga vidta de nödvändiga åtgärderna..

För det andra så besökte vi ett litet företag som heter E-tron och tillverkar elbilar. Det var jättetrevligt. Företaget ligger i Tumba och ligger balnd annat bakom de elbilar som Fortum i Stockholm har skaffat. Nu gäller det bara att se till att Botkyrka kommun också förnyar sin fordonspark med t ex elfordon. Det är dags för majoriteten att leva upp till sina hållbarhetsparoller.

Slutligen besöket hos Botkyrka Buss tog upp en fråga som vi nog kände till måste som åtminstone jag inte trodde var så allvarlig, nämligen bristen och kommande brist på bussförare. Utbildas inte fler bussförare så kan såväl beställningstrafik som linjetrafik i SL´s regi kanske stå stilla om ca 10 år. Själv har jag busskort och jag körde extra buss när jag studerade och i början av min yrkeskarriär i slutet av 1980-talet och tidigt 1990-tal. Det är kul att köra buss och jag blev nästan sugen att börja köra lite extra igen!

tisdag 7 oktober 2008

Full fart

Idag är det företagsbesök som gäller tillsammans med Karin Pilsäter och vår ordförande i Botkyrka Moa Rasmusson. Vi ska bla besöka Botkyrka Buss samt ett företag som heter E-tron. Det ska bli kul och därför blir dagens blogginlägg inte längre än så här.

måndag 6 oktober 2008

Tjänstemannastyret igen

Har fått en inbjudan till att diskutera den framtida utvecklingen i Tullinge. Jättebra, men det är jag som politiker som blir inbjuden av kommunens tjänstemän att diskutera detta. Här ser man tydligt hur den offentliga sektorn har halkat snett. Det borde vara vi politiker som ju är beslutsfattare som bjuder in allmänheten till diskussion inte tjänstemän som välkomnar politiker.

Ett bra partiråd

Folkpartiets partiråd, som jag deltog på under fredagen och lördagen fattade många bra beslut. Som Ni ser så har jag lagt upp en ny profilbild på mig själv tagen på partirådet (foto: Gunnar Andrén).

Under fredagen så antog vi det nya integritetsprogrammet med bla den infekterade FRA-frågan, som nu inte är så infekterad längre efter regeringens nya förslag. Men denna rapport innehöll också många andra bra förslag såsom stopp mot överutnyttjande av kameraövervakning, åtgärder mot nätmobbing m.m.

Den stora diskussionen under fredagen handlade istället om integrationspolitik och då speciellt ett förslag från några ombud från Stockholms stad som ville utreda frågan om ett ev. förbud mot religiösa symboler i skolan. Dessbättre avvisade partirådet detta förslag med en mycket stor majoritet. Det är ett dumt förslag. De som lade förslaget sade att det är slöjor som man vill förbjuda barn att bära i skolan. Men ska man ha med alla symboler så kommer även kors och andra religiösa symboler att finnas med. Jag höll två inlägg emot ett sådant förbud.

På lördagen antogs så vårt nya klimatprogram. Detta innehåller bla krav på en utbyggnad av kärnkraft men också satsningar på förnybar energi såsom t ex vindkraft.

I allt kändes partirådet bra och vår politik har blivit ännu bättre efter det.

torsdag 2 oktober 2008

Även gammal kunskapssökning behövs

Datorer och Internet är fantastiskt när det gäller att söka kunskap och information, men det innebär inte att man måste döma ut den gamla typen av kunskapsinhämtning i form av böcker för det. Jag blev varse det häromdagen.

Dottern som går på gymnasiet hade läxa i historia om det gamla Grekland och hade kört fast på att försöka hitta likhetspunkter mellan Aten och Sparta. Hon fann inte tillräckligt på nätet. Fick då ta fram den gamla kurslitteratur som jag hade när jag läste historia på universitetet för ca 25 år sedan och där fanns det hon behövde hur lätt som helst.

Av detta tycker jag att det är viktigt att skolan lär ut kunskapsinhämtning ur såväl nya som gamla medier.

onsdag 1 oktober 2008

Synen på friskolor

Jag tycker att Folkpartiets partistyrelse i sitt ställningstagande rörande inspektion av friskolor, inför partiets partiråd kommande helg, halkat snett.

Man kan få intrycket av att friskolor inspekteras alldeles för sällan och alldeles för slappt! Vad ligger bakom dessa tankar? Jag tycker att det ska vara självklart att alla skolor, såväl friskolor som kommunala ska utsättas för samma krav och lika täta inspektioner. Varför ska vi som liberaler tro att kommunala skolor sköter sig bättre än friskolor per automatik?

Det är däremot bra att vi förespråkar ej föranmälda inspektioner. Detta är något som borde göras också på andra områden såsom t ex när det gäller miljöinspektioner.

tisdag 30 september 2008

Företagsklimatet igen

Jag har ju som säkert många vet engagerat mig i frågan om ett bättre företagsklimat i kommunen. Att Botkyrka rankas på plats 233 av Sveriges 290 kommuner är inte bra. Majoriteten tycker som vanligt att allt är bra i kommunen.

Det var därför trevligt när jag igår var på ett lunchseminarium som företagarna i Botkyrka hade ordnat. Där fick vi höra att deras synpunkter i mångt och mycket stämmer överens med mina. Det stora problemet är att kommunen håller på att pyssla med många saker som det privata näringslivet hade kunnat göra lika bra eller bättre. jag tänker t ex på städning, snickeri, bilverkstad och en massa annat som ligger under servicenämndens domän. Företagarna ser gärna att kommunen konkurrensutsätter denna verksamhet och jag instämmer.

Vi fick också höra att företagarna, precis som många andra, tycker att kommunen har en urusel och komplicerad hemsida. Jag kan bara instämma i detta.

måndag 29 september 2008

Framtidens politiker

Det är kul när unga människor engagerar sig i politiken. Hos Folkpartiet i Botkyrka har vi fått några ungdomar som är med i partiet förutom att de är aktiva i vårt ungdomsförbund. Och det är ännu roligare när man kan ge dem ett konkret uppdrag. Se här:

Joakim yngst i Botkyrka
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Botkyrka den 25 september valdes Joakim Storeide in som ersättare för Folkpartiet i kultur- och fritidsnämnden. Joakim fyllde 18 år endast fem dagar innan invalet och enligt de efterforskningar som gjorts så torde han vara den yngsta någonsin på ett politiskt uppdrag i Botkyrka kommun.
- Det är viktigt att det finns unga representerade i kommunens styrelsen och nämnder. De bidrar med kunskap som de äldre politikerna inte har och gör att besluten får ökad förankring i samhället säger Lars Johansson, gruppledare för Folkpartiet i Botkyrka.
Ungas liv förändras i stor utsträckning snabbare än äldres och de flyttar i större utsträckning. Äldre däremot binds ofta till en ort genom familj och arbete.

- Det är kul att få ett uppdrag direkt efter artonårsdagen. Att politiken satsar på mig gör att jag vill satsa på den säger Joakim Storeide.

torsdag 25 september 2008

Byråkrati

I bland blir det uppenbart att det finns mycket onödig byråkrati i Sverige. Jag fick del av ett pressmeddelande från länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad, där hon talade om att förra veckan var en sammanträdesfri vecka i polisen. Tanken var att polisen inte skulle sammanträda utan vara ute och synas på fältet istället.

Det är väl jättebra, inte eftersom Folkpartiet vill ha fler synliga poliser. Men hela idén sätter ändå fingret på det faktum att en sådan aktivitet tydliggör att det brister i organisationen inom polisen. Det borde finnas fler synliga poliser även under årets övriga veckor. En del av de uppgifter som utförs inne på poliskontoren borde med fördel kunna överföras på civil personal.

Helt sammanträdesfri blev ju nu inte veckan för polisen. Polisledningen på Södertörn satte åtminstone i möte med oss politiker i Polisnämndens arbetsutskott vid ett tillfälle!

onsdag 24 september 2008

Total koll

Om kommunen, vilket jag skrivit om tidigare, inte har koll på sina byggkostnader så är det annorlunda i fjärrvärmebolaget Söderenergi. Vi fick vid styrelsemötet igår veta att budgeten för det nya kraftvärmeverket (som kostar runt 2 miljarder) håller sig inom ram.

Att det är så beror på att man har en projektledare som kan sin sak och som ständigt håller kontakt med de olika byggentreprenörerna för att förvissa sig att inget går snett. Likaså gör man sitt yttersta för att lindra effekten av den globala finansoro som råder just nu.

Det tragiska är att i Botkyrka kommun så finns inte ambitionen att bry sig om ekonomin och de kommunala tillgångarna. Kommunen borde se på hur andra gör.

tisdag 23 september 2008

Ohållbar hållbarhet

Den styrande majoriteten i Botkyrka slår sig jämt för bröstet och pratar om sitt hållbarhetsarbete. Tjusiga dokument skrivs under och majoritetspolitiker åker till andra kommuner, ja rent av till andra länder för att berätta om hur hållbart Botkyrka är.

Den dagliga verkligheten för oss kommuninvånare är dock en annan. I flera veckor har vi kunnat se reportage i lokaltidningen om hur skräpigt det är i kommunen. Övergivna bilar som forslas bort. Sopor som ligger i drivor både i Skyttbrink och ute i naturen i Grödinge. Var finns hållbarheten här? För majoritetspolitikerna verkar det som om hållbarhet för dem är att bygga om hus eller undertecknad högtidliga deklarationer. Man struntar helt och hållet i att kommunen ser ut som en soptipp på många ställen.

måndag 22 september 2008

Landstinget

Ska syssla med sjukvård och kollektivtrafik tycker jag och inte kulturflum. Titta vad jag hittade på landstingets hemsida:


Snickra och sticka med hemslöjdskonsulenter

Länshemslöjdskonsulenterna bjuder in till inspirationsdagar i form av föreläsningar, kurser, mässor och utställningar. Alla mellan 13 och 25 år kan prova på olika material och skapa egna alster under höstens temadagar. I slöjdklubben får alla mellan 7 och 14 år utforska hemslöjdens material och verktyg.

Kurser öppna för alla

Många av hemslöjdskonsulenternas kurser vänder sig till pedagoger som arbetar med slöjd, men kurserna är öppna för alla. Flera kurser i internationell slöjd finns med i höstens program. Du kan till exempel lära dig att sticka mönster från Irak eller tillverka en Kongoma, ett musikinstrument från Västafrika. Andra kurser är: smide, nålbindning, täljhelg, returkultur, plåt- och återvinningsslöjd, virkinspiration, luffarslöjd och julpynt från olika tider. De flesta kurserna hålls i Slöjdhuset som ligger på Sabbatsbergsvägen 7.
Slöjdklubben för alla mellan 7 och 14 år
I Slöjdklubben kan de unga deltagarna utforska hemslöjdens material och verktyg. Det är fritt fram att blanda material och tekniker. Fokus ligger på den fria fantasin snarare än traditionell hemslöjd. Det finns flera slöjdklubbar i Stockholms län.
Verkstan för alla mellan 13 och 25 år
Några slöjdteman i Verkstan för alla mellan 13 och 25 år är: Borta med vinden, Game over?, Mossigt, Tappa tråden!, Arty-party och Boa constrictor. Ungdomarna får prova olika material och skapa egna unika alster. Exempel på material är skinn, trä, tyg, metalltråd, skrot, vadmal och ull.
Skapa intresse för hemslöjdens traditionerLänshemslöjdskonsulenternas uppgift är att skapa intresse för, främja och förmedla kvalificerad kunskap om hemslöjdens traditioner i Stockholms län. Det är landstinget som finansierar verksamheten. Slöjdfröjd är länshemslöjdskonsulenternas informationsskrift som kommer ut vår och höst. I den finner du bland annat kursutbudet.

Skam den som ger sig

Jag har i flera året argumenterat för att kommunen inte ska satsa skattemedel i den s.k. upplevelsenäringen. Senaste i förra veckan hade jag en insändare inne i MittI Botkyrka/Salem på detta tema. Det är därför roligt att medborgare i Botkyrka hör av sig och tycker att vi i folkpartiet har helt rätt i vårt ställningstagande i frågan.

Denna vecka är för min del fylld av många olika aktiviteter och möten såsom styrelsemöte med fjärrvärmebolaget, polisnämnds sammanträde samt kommunfullmäktige. dessutom ska jag hinna med ett studiebesök på Arlanda med Mälardalsrådets trafikutskott. Med det är kul att det händer så mycket!

fredag 19 september 2008

Fredag

Fredag igen och äntligen skinner solen lite över Tumba. Det känns bra då jag fått köra fjärrvärmen i det ruggiga väder som varit de senaste dagarna.

Har fått handlingarna till Folkpartiets partiråd som hålls om två veckor. Jag är ombud vid partirådet som utgör någon form av minilandsmöte då år då landsmöte inte hålles.

Det är tre frågor vi ska diskutera vid partirådet. Klimatfrågan, där Folkpartiet vill bygga ut kärnkraften. Det är bra! Integritetsfrågor, kan gissa att FRA blir ett huvudnummer. den tredje frågan är integration.

Jag kommer naturligt nog att lägga det mesta av mitt krut på integrationsfrågan. Jag ledde ju en arbetsgrupp inom länsförbundet i våras som svar på en rapport just inför partirådet. Det finns stora brister i förslaget som ska diskuteras på partirådet. Visst det är bra med krav på medborgarskap och visst det är bra att man inte ska slippa undervisning i skolan pga religiösa skäl. Men förslagen från partistyrelsen saknar helt tankar om de stora frågorna i integrationspolitiken. Nämligen arbete och boende. Detta kommer jag att tydligt påpeka under partirådet.

torsdag 18 september 2008

Noll koll

Har tekniska nämnden i Botkyrka på byggprocessen. Idag kunde vi återigen se ett inslag på ABC-nytt om att Botkyrka kommun inte klarar av att hålla byggkostnader. Dessutom är upphandlingsprocesser bristfälliga vid upphandlingar av byggprojekt.

Kommunens revisorer har påpekat detta vid ett flertal tillfällen men inget görs från majoriteten. Man hänvisar bara till att man ska anställa en ny person så ska allt bli bra. Nu ska revisionen ta kommunledningen i öronen och vi får verkligen hoppas, för kommunens skattebetalares skull att något händer. annars får vi vänta tills september 2010 och då få en förändring genom att rösta fram en ny majoritet i kommunen!

onsdag 17 september 2008

Boende på vatten

I en del kommuner som t ex Stockholm eller Solna så har man byggt hus som flyter på vatten. Det är en spännande lösning att prova i tätbebyggda områden eller vid gamla kajer som inte används längre.

De styrande i Botkyrka ska naturligtvis inte vara sämre. Botkyrka har mycket vatten och då kan vi lägga hus där säger man. Men problemet i Botkyrka (om det är ett problem) är att vi inte är så tätbebyggda och vi har inga gamla kajer. Istället vill man använda obruten kust t ex vid Mälaren för att bygga hus på vatten. Nu visar det dock sig att detta inte går så bra då topografin utmed Mälaren gör att det är mycket svårt att bygga hus på vattnet där. Jag tycker istället att man ska satsa på attraktivt boende på land och gärna då i sjönära lägen om det så är möjligt.

tisdag 16 september 2008

Smått och gott

I morgon ska kommunstyrelsens planerings- och näringslivsberedning sammanträda. Det är en rad frågor som ska tas upp och börja processas förhoppningsvis för att kommunens ska utvecklas till det bättre. För utom det stora ärendet om ett ramavtal för Familjeparken vid Hågelby ska vi ta ställning till frågor om nybyggnation i Vårsta Centrum, byggande av nya bostäder med äganderätt vid Hallunda gård samt ett program för ny verksamhet vid Loviseberg där företag som sysslar med kafferosteri samt kaktillverkling ska etableras.

Som man ser tar beredningen ställning till en rad frågor över hela kommunen som syftar till att utveckla kommunen såväl vad gäller bostäder som företagsamhet. Vi tycker t ex att det är bra att det byggs nya bostäder i Hallunda och det är viktigt att något görs för att rycka upp Vårsta centrum. I det senare fallet är dock förslaget att ett åttavåningshus ska byggas i Vårsta. Det är alldeles för högt tycker vi. Det skulle vara estetiskt otilltalande att ett hus markerar sig över de andra i Vårsta

måndag 15 september 2008

Blir det någon förbifart Tullinge?

Ja det kan man fråga sig. I regeringens infrastruktursatsningar kommer det ett välkommet besked nämligen att Södertörnsleden ska byggas. Leden som går mellan Haninge och Huddinge och angör E4:an vid Masmo kommer att avlasta en hel del trafik i Botkyrka. Speciellt de boende i Tullinge är att gratulera då de får mycket lättare att ta sig ut till E4.

Inga besked finns dock om en ny förbifart runt Tullinge. Jag tror inte att den kommer heller. På ett sätt är det bra då vi slipper en full utbyggnad av Riksten friluftsstad. Hoppas jag, då sossarna sagt att det inte blir fler än 800 bostäder på området om inte vägen byggs.

Det angelägnaste för oss i Botkyrka är nu att vi får ett snabbt beslut om en utbyggnad/ny dragning av Hågelbyleden. Det skulle betyda oerhört mycket för kommunikationerna mellan den norra och södra kommundelen.

torsdag 11 september 2008

Handlingskraftig regering

Det kommer mycket bra från regeringen just nu. I förra veckan presenterades en stor satsning på vuxenutbildning, vilken jag skrivit om här tidigare. Häromdagen så kom det s.k. förskolelyftet och idag kan vi läsa om de nya satsningarna på infrastruktur.

Tyvärr har alla dessa satsningar inte gjort så stort avtryck i opinionen. Jag tror att vi från alla partier som ingår i alliansen måste satsa på en massiv informationsinsats för att få ut det faktum att denna regering gör vad den säger och inte sviker sina löften. Vi är i halvtid nu och det är fortfarande två år kvar till valet så än finns möjligheten till att vända opinionsvindarna.

onsdag 10 september 2008

FRA

FRA ska ju alla ha en åsikt om. Många tror att de har en åsikt utan att de vet något direkt i frågan. Hörde av en av våra riksdagsledamöter häromveckan att han fått 35 000 meijl som handlade om FRA men av dessa var det bara ca 2000 som egentligen satt sig in i frågan.

Just därför har jag inte tidigare valt att kommentera frågan. Jag har helt enkelt vetat för lite och det gör jag också fortfarande. Vad jag däremot fått klart för mig är att signalspaningen har kunnat ske tidigare också men då utan en lag. Därför är det bra att det nu finns en lag, men jag precis som många andra tycker att den har allt för många brister och frågetecken som måste rättas ut.

tisdag 9 september 2008

Spinnoff

Då så var jag och Karin PilsäterHornbach igår. Precis som jag skrivit innan så är det många jobb som skapats i kommunen med deras etablering närmare bestämt 150 stycken. Dessutom har Coop Forum ökat sin omsättning när Hornbach öppnade och en mindre galleria med affärer är på gång i området.

Och allt detta har inte kostat några skattepengar mer än det som alltid kostar om man ska bygga något nämligen planprocessen. Botkyrka skulle må utmärkt av fler etableringar som Hornbach!

måndag 8 september 2008

Mauricio Rojas lämnar Riksdagen

Den nyheten nåddes oss i helgen. Mauricio ska bli rektorn för en skola i Spanien. Det är jättekul för honom, men jag kommer att sakna Mauricio i den svenska politiken.

Till skillnad från många så gillar jag hans idéer och åsikter när det gäller integrationspolitiken. Han säger som det är utan några omskrivningar. Nämligen att det är arbete som är den viktigaste vägen till en lyckad integration inte en massa konstiga projekt. Mauricio är också den av de ledande folkpartisterna som visat mest intresse för Norra Botkyrkas situation (naturligtvis tillsamans med vår egen riksdagsledamot Karin Pilsäter) genom ett flertal besök här.

På tal om Karin Pilsäter så ska hon och jag senare idag besöka Hornbachs byggmarknad i Fittja under sakkunnig gudining av den förra fotbollsstjärnan, Ronnie Hellström.

fredag 5 september 2008

Ämbetsmannaväldet

Titeln på dagens inlägg har jag "stulit" ifrån den förre folkpartistiske riksdagsmannen Hans Lindblads bok med samma namn (Ekerlids förlag) 2002. Hans är en klockren liberal och frisinnad debattör som jag beundrar. Vad har nu Hans Lindblads bok med min blogg att göra?

Ju igår fick jag höra att man har stora bekymmer i så väl Haninge som Huddinge kommun då deras kommundirektörer ska sluta och nu finns oron över att man inte ska hitta någon bra ny. Jag frågade mina kollegor från dessa kommuner om man inte funderat på att avveckla tjänsten som kommundirektör då jag inte anser att den behövs. Den som fått mig på dessa tankar är Hans Lindblad med sin bok.

Han anser att kommundirektörer, eller ännu värre kommunchefer, är en funktion som poppat upp under de senaste årtiondena som bevis på att den kommunala byråkratin tar över politikernas roll allt mer (i Södertälje finns det tom två kommundirektörer). Vad ska en kommundirektör basa över egentligen? Förvaltningarna har sina chefer och för den centrala kommunledningen finns ju kommunstyrelsens ordförande och en chef för det centrala kansliet. Kommundireköter är dessutom oavsättliga i val, till skillnad från oss politiker. Dessutom har de ofta dubbelt så mycket betalt som ett kommunalråd, men slipper ändå att ta det yttersta ansvaret.

Jag tror att alla politiker, inklusive folkpartister, måste fundera på om all kommunal byråkrati måste finnas. Om alla Sveriges kommundirektörer avvecklades är jag övertygade om att det skulle bli mer resurser till basverksamheten inom omsorg och skola!

torsdag 4 september 2008

Södertörnssamarbete

Idag ska jag träffa mina Folkpartikollegor från resten av Södertörn. Det är roligt. Vi brukar ses två gånger per termin för att diskutera frågor som rör Södertörn.

En viktig fråga är den regionala utvecklingsplan som landstinget jobbar med just nu. Här dras linjer upp för hur länet ska utvecklas under de närmaste årtiondena. Därför är det viktigt att vi på södertörn för fram våra åsikter och har en gemensam syn på framförallt satsningar på vägar och spårkapacitet. Det gäller också för oss att fortsätta att slåss för att Flemingsbergsområdet ska utvecklas till en kraftfull regional kärna. Det tjänar såväl Botkyrka som hela Södertörn på!

onsdag 3 september 2008

Att leva som man lär

Att leva som man lär är alltid svårt och i synnerhet om man är moderat i Botkyrka kommun. Detta parti brukar jämt och ständigt beklaga sig över att kommunens byggnationer kostar för mycket.

När nu skolan i den del av kommunen, Vårsta i Grödinge, som ledande företrädare för moderaterna bor i ska byggas om finns det dock ingen hejd på pengar som ska rulla iväg. Skolan ska kosta 248 miljoner kronor men det räcker inte för moderaterna som vill göra den ännu dyrare. Ren populism tycker jag!

tisdag 2 september 2008

Satsa på yrkesutbildningar

Jag har idag i en interpellation till kommunfullmäktige krävt att Botkyrka kommun skapar nya platser på yrkesutbildningarna inom Komvux. Att utöka antalet platser på yrkesutbildningarna är bra för våra ungdomar och det är bra för företagarna.

Detta med anledning av att alliansregeringen gör en satsning på yrkesutbildningarna i nästa års budget. Under tre år satsas 1,2 miljarder på att bygga ut yrkesutbildningarna inom Komvux.

Statusen för yrkesutbildningar måste höjas. I Botkyrka behöver vi moderna yrkesutbildningar som svarar mot behoven på välutbildad arbetskraft. Låt yrkesutbildningarna vara praktiskt inriktade yrkesutbildningar. Alla ungdomar i vår kommun kan inte behöva bli akademiker. Detta måste slut även socialdemokraterna inse!

måndag 1 september 2008

Minnet är kort

Socialdemokraterna är bättre på att sköta samhällsekonomin är alliansregeringen. Detta budskap basunerades ut i TV igår, då en undervisning visade att svenska folket tycker så.

Detta visar på att minnet är kort hos väljarna. Den förra s-regeringen röstades bort för två år sedan för att den bla inte kunde fixa jobben. Alliansregeringen har pressat ner arbetslösheten vilket är bra för ekonomin men ändå är folk missnöjda.

Jag tror att detta beror på att många lägger skulden på sådant som inte regeringen egentligen rår över. Höga bensinpriser ökad inflation är t ex sådant som medborgarna kan känna oro över och då är det lätt att skyller på att det är regeringen som ställt till det. Vad som behövs för att vända trenden tror jag är en bättre informationsstrategi från regeringen. Det diskuterades redan för ett år sedan men det är mer nödvändigt än någonsin!

torsdag 28 augusti 2008

Den fattige har ändå råd

I Dagens Nyheter igår kunde vi läsa att Botkyrka kommun är de som har de fattigaste invånarna i hela länet. Det borde innebära att majoriteten i Botkyrka med socialdemokraterna i spetsen ser till så att de skattepengar som invånarna betalar in används på bästa sätt. Men icke sa nicke!

I dagens nummer av samma tidning kan vi läsa i kulturdelen om hur mycket Botkyrka satsar på nycirkus. Förvisso kul, men Botkyrkas skattebetalare ska inte ställa upp för att betala cirkus som sedan kommer andra till del. I stort sett alla som är verksamma inom Cirkus cirkör bor i någon annan kommun. Vad blir de boende i Norra Botkyrka hjälpta av detta?

onsdag 27 augusti 2008

Gymnasieskolan

Botkyrka kommun har ombetts att svara på utredningen om gymnasieskolans framtid. Utredningen är alldels utmärkt och tar sin utgångspunkt i Folkpartiets skolpolitik (konstigt vore annars med en liberal ledning på utbildningsdepartementet).

Men vänsterstyrda Botkyrka ska naturligtvis vara annorlunda. Utredningen kritiseras hårt i remissvaret. Speciellt är man upprörd över att alla program inte längre automatiskt ska ge högskolebehörighet. Man vill från vänsterhåll med andra ord behålla dagens gymnasieskola som präglas av att allt för många inte går ut med godkända betyg och där de som vill ha en yrkesexamen tvingas att läsa ämnen som de egentligen inte behöver.

För Folkpartiet i Botkyrka är det lätt. Vi yrkar bifall till den utmärkta utredningen från regeringen!

måndag 25 augusti 2008

Privat äldreomsorg

Är bra tycker jag till skillnad från alla offentligasektornkramare. I fredags besökte jag två privata äldreboende som drivs av Carema och de fungerar alldeles utmärkt.

Det var små enheter med inte så många brukare och såväl de äldre som personalen tyckte att det var utmärkt. Hela inredningen var gemytlig och även möblerna i de gemensamma utrymmena bestod av äldre möbler som de gamla kunde "känna igen" (jag undrar om möblerna på det äldreboende jag hamnar på kommer att vara sådana från den tid då jag var "ung").

Carema vill bygga ett större äldreboende i Tumba och det ska bli intressant att följa detta projekt. Inte minst ur kostnadshänseende. Jag tror nämligen att de klarar av att bygga ca 25% billigare än kommunen.

Det finns många skäl till varför privata äldreboenden är bra!

torsdag 21 augusti 2008

Vattnet i framtiden

Många talar om att rent vatten kan bli en bristvara i framtiden också i våra trakter. Därför lade vi från Folkpartiet i vintras en motion om att man skulle undersöka om det behövs fler reservvattentäkter i kommuner. Vi ansåg att man t ex kunde undersöka om Stora Skogssjön vore lämplig.

Nu har vi fått svar på motionen och det är som vanligt när oppositionen föreslår något kalla handen. Det sägs att Stora Skogsjön inte är lämplig då den ligger för nära Haninge kommun. Närmare bestämt 1200 meter. Men ursäkta den reservvattentäkt som kommunen har idag, Bornsjön ligger ju bara ett hundratal meter från den hårt trafikerade E4/E20. Men så går det om förslagen kommer från fel håll.

tisdag 19 augusti 2008

Gymnasieflummet avslöjat

I veckans nummer av vår lokaltidning MittI Botkyrka/Salem kan tydligt se att gymnasieeleverna är betydligt förnuftigare än vad majoritetens kommunpolitiker är. Endast 5 av 25 platser på det tjusiga gymnasieprogrammet fritid och upplevelse som ska ges på Botvidsgymnasiet är tillsatta.

Jag förstår eleverna som inte vill söka till ett så diffust program och där osäkerheten om man kan få ett jobb efter gymnasiet är mycket stor. Jag tycker att detta bör skicka en tydlig signal till den socialistiska majoriteten att det måste bli ett slut på upplevelsesatsningen med kommunala skattemedel!

Felaktig beslutsprocess

Hörde idag att Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka ska kalla till ett extra möte med sitt presidie för att fatta beslut om detaljplan för Lovisebergsområdet i Tumba. Jag gillar inte denna beslutsordning. Nämnden ställde in sitt ordinarie sammanträde igår, men kom sedan på att ett ärende brådskade.

Miljö- och hälsa leds dessutom av en miljöpartist som vitt och brett brukar slåss för demokrati och att alla partier får vara med och fatta beslut. Det hade varit bättre att snabbt kalla in en extra nämnd istället.

måndag 18 augusti 2008

Vad fattar vi för fel beslut idag?

Vi hade en rätt intressant diskussion när vi träffades i den borgerliga oppositionen för en stund sedan idag. Någon tog upp frågan om vilka beslut som vi fattar idag som kommer att framstå som dåliga i framtiden och som framtidens väljare kan klandra oss för.

Vad vi var överens om var t ex att vår politikergeneration inte förmår att göra något åt miljonprogramsområdena. Vi ärvde dem från en tidigare generation men vi kommer att lämna frågan vidare till nästa generation utan att ha gjort något åt den. Vi var också överens om att vi kanske bygger allt för stora skolor, speciellt på gymnasiet, som kanske inte behövs i framtiden. Slutligen ansåg vi att vi satsar allt för mycket på en storskalig utbyggnad av fjärrvärme.

Jag tycker att det var ett intressant grepp vi tog. Finns det beslut som vi fattar idag eller som vi låter bli att fatta som kommande generationer kommer att klandra oss för.

torsdag 14 augusti 2008

Familjepark med verklighetsförankring

I snart ett år har frågan om uppförandet av en ev. familjepark vid Hågelby funnits på dagordningen. Det finns naturligtvis invånare som tycker att det är en bra idé, medan andra är tveksamma till etableringen. Många som är entusiastiska för planerna vill se att något händer å området.

Jag tycker dock att det är bra att det tar tid att få fram de slutliga planerna. Jag vill direkt påpeka att jag är positiv till etableringen men samtidigt måste den ske på ett sådant sätt så att den är realistisk. Under året som gått har vi fått höra om än det ena och än det andra som ska få plats på området. Det senaste är att man vill ha en exklusiv avfart från E4/E20 endast till familjeparksområdet och det andra är att det ska rymmas 3000 övernattningsplatser där! Jag tycker att båda dessa idéer är orealistiska. Trafikproblematiken måste lösas med en helt ny Hågelbyled och hur ska man få plats med 3000 övernattningsplatser i området? Nej, ska familjeparken bli av så måste man landa på en realistisk nivå.

tisdag 12 augusti 2008

Varför monopol inte är bra

Apoteket i Tumba har utsatts för inbrott. Det är jättehemskt att kriminaliteten i samhället finns och frodas på alla platser.

Inbrottet hände för två veckor sedan men apoteket har inte öppnat ännu! Handskrivna anslag om att det varit inbrott och att datasystemet inte fungerar hänger på dörren tillsammans med hänvisningar om vilket apoteket man istället ska bege sig till. Men jag måste fråga vad är det som gör att det tar två veckor (minst) för att apoteket i Tumba ska få ordning efter inbrottet och få igång sina datorer igen. Såg idag flera äldre som får vända i dörren och åka till ett annat apotek för at få ut sin medicin.

I juni i år utsattes SEB (banken) i Tumba för ett rån. Också det ett hemskt brott, men där var kontoret åter öppet igen dagen efter.

Jag tycker att detta tydligt pekar på varför apoteksmonopolet ska bort. Man bryr sig helt enkelt inte om sina kunder för det finns ingen konkurrent att gå till. hade banken varit stängd i två veckor så hade många kunder tröttnat och bytt till någon annan bank. Därför måste alla monopol försvinna!