måndag 11 mars 2013

Folkpartiet kräver fler infartsparkeringar i Botkyrka

Det behövs fler infartsparkeringar i hela kommunen. De infartsparkeringar som finns i Tumba och Tullinge fylls blixtsnabbt på morgonen och då är valet för många att ta bilen till jobbet istället. Buss är ett alternativ men det är inte överallt som det finns täta och bra bussförbindelser till spårtrafiken. I Norra Botkyrka finns det överhuvudtaget inga infartsparkeringar alls!
Huvudansvaret för att bygga infartsparkeringar ligger på landstinget genom SL, men kommunen har också ett stort ansvar genom att anvisa mark och trycka på i diskussionerna med SL så att det verkligen byggs fler infartsparkeringar. Det går inte att göra som den styrande majoriteten att bara sticka huvudet i sanden och skyla ifrån sig eller att säga att ”folk ska inte åka bil”.Folkpartiet i Botkyrka vill ha fler infartsparkeringar i alla kommundelar. Om vi börjar med Vårsta/Grödinge så kanske det är svårt att hitta utrymmen i Vårsta. Bättre kanske att skapa utrymme för parkeringar i Skäcklinge vid grustaget där bussen in till Fridhemsplan startar. I Tumba kommer infartsparkeringen vid Alfa Laval att utökas med 50 platser, men det räcker inte utan fler ytor måste tas fram. Jag själv anser inte att vi ska bygga tillfälliga infartsparkeringar på fd ABC-tomten. Att bara skapa parkeringsplatser som finns i något år kan skapa ilska när de sedan ska tas bort.I Tullinge vill Folkpartiet bygga en uppgång till vid Tullinge station. Blir det verklighet så kommer det att öppna upp för nya möjligheter att också bygga fler infartsparkeringar. T ex vid Römossevägen.Norra Botkyrka har en annan struktur än övriga kommunen. Fler har faktiskt möjlighet att gå till fots till tunnelbanan, men inte alla. Därför behövs det infartsparkeringar i de norra kommundelarna också. Nu när det byggs en ny tunnelbanedepå i Norsborg så borde kommunen ta upp frågan om infartsparkeringar med SL. Likaså i samband med diskussionerna om stadsutveckling för Alby.Vill vi ha ett Botkyrka som präglas av utveckling och tillväxt krävs det också att vi ger invånarna möjlighet att på ett smidigt ta sig till kollektivtrafiken. Därför behöver vi fler infartsparkeringar!

onsdag 6 mars 2013

Folkpartiet vill utveckla Botkyrka i framtiden

Nu under våren kommer förslaget till ny översiktplan för Botkyrka kommun att gå ut på remiss. En kommunal översiktsplan är ett viktigt dokument för det är i den som vi tillsammans bestämmer hur vi ska använda vår mark framöver. Var ska vi bygga bostäder och företag och vilka områden ska vi skydda.
Det är viktigt att vi får en bred diskussion om översiktplanen. Vissa gör det lätt för sig och säger att vi ska inte bygga något alls, för Botkyrka är färdigbyggt menar man. Man kan likna det vid att man vill sätta en ostkupa över hela kommunen. Ingen kommer in men ingen kommer ut heller utan allt ska alltid vara lika. För Folkpartiet är det viktigt att betona att vi inte står bakom detta synsätt. En kommun som inte utvecklas och bygger för framtiden ligger illa till. Det leder bara till stagnation och utanförskap. Vad tycker Du om kommunens förslag till översiktsplan? Du hittar den på http://www.botkyrka.se
Kom ihåg. Det finns inget bättre än framtiden!