fredag 22 augusti 2014

Men hur var det här då?

 
Enligt tidningen Dagens Samhälles nummer vecka 34 kan man läsa att Botkyrka är den kommun som har störst överskott, 9590 kronor per invånare, i hela landet. Det kan verka bra, att kommunen går med så mycket överskott. Men är det egentligen bra att kommunen går med så hög vinst?

Ja om pengarna återinvesteras i kärnverksamheten som skola, omsorg och infrastruktur. Nu vet vi som bor i Botkyrka att så inte är fallet. Vi kan läsa om dåliga skollokaler, platsbrist i äldreomsorgen samt gator som är fulla av gropar och potthål. Hade mina 9590 kronor i överskott oavkortat gått till detta hade jag varit nöjd. Men så är det inte. Den röd/gröna majoriteten väljer istället att lägga kommunens överskott på upplevelseindustri, skidtunnlar och idéhus. Som det känns nu har alla vi i Botkyrka betalt 9590 kronor för mycket i skatt. Värt att tänka på idag när vissa partier ropar på vinstförbud för privata aktörer i välfärden. Kanske dags att diskutera också hur stora ”vinster” en kommun får gå med.

söndag 17 augusti 2014

Man ska kunna surfa gratis i Botkyrkas offentliga miljöer


Jag har lagt en motion om att det ska finnas tillgång till gratis wifi i kommunala miljöer. Det moderna IT-samhällets betydelse och krav ökar hela tiden. Vi i Folkpartiet tycker att detta är positivt. Utveckling av ny teknik leder till tillväxt och därmed också tryggad välfärd både idag och i framtiden.

 
I flera kommuner runt om i landet möter man nu den moderna tekniken med att erbjuda gratis trådlös IT-uppkoppling (wifi) i offentliga miljöer. Dagens samhälle har behov av såväl de gamla traditionella mötesplatserna som nya mötesplatser som internet. Detta borde också gälla i Botkyrka kommun. Jag anser därför att kommunstyrelsen borde utreda möjligheterna att kunna erbjuda medborgarna tillgång till gratis wifi i det offentliga rummet. Det kan gälla såväl i kommunala lokaler (finns till viss del redan idag) som längs kommunala gator, torg och i parker.