måndag 16 december 2013

Det blev inte som man tänkt sig

Jag har ju tidigare på den här bloggen skrivit att jag skulle göra en omstart i politiken och sluta som gruppledare för Folkpartiet i Botkyrka och istället satsa på landstinget.

Nu är "nomineringssäsongen" över och jag toppar ändå Folkpartiet i Botkyrkas lista inför kommunalvalet. Så vad har hänt? Jag gjorde ett mycket bra provval till landstinget där jag kom på femte plats för hela yttre länet. När listorna fastställdes så hamnade jag på tredje platsen på den landstingslista som vi går på val i den sydvästra valkretsen. Det innebär att jag med nuvarande valresultat kommer att bli ersättare i landstingsfullmäktige.

Parallellt pågick arbetet med att ta fram en lista till kommunfullmäktigevalet i Botkyrka. Det visade sig här att vara svårt att få fram någon som har tid att kunna vara gruppledarkandidat. Vi sitter tyvärr nästan permanent i opposition i Botkyrka (Fast vi ska ändra på det i valet). Det innebär att den som är gruppledare har svårt att kombinera det med ett vanligt "civilt" jobb utanför politiken. Jag jobbar ju också för Folkpartiet till vardags och har det lättare.  Alltså så slutade det hela med att vårt nomineringsmöte beslutade att jag ska toppa Folkpartiet i Botkyrkas valsedel också 2014. Det som har hänt sätter ändå fingert på att det inte är överallt i politiken som man "har bra villkor med höga arvoden", vilket man kan få intrycket av att det är fallet om man läser kvällspressen. I många av våra kommuner runt om i Sverige bedrivs det politiska arbetet med små resurser för många partier och där arbetet drivs på av duktiga eldsjälar som lägger ner mycket av sin tid på det poltiska vardagsarbetet

Det har varit bra för mig att jag ändå funderat över min roll i politiken under nomineringstiderna. Jag tror att jag är mer laddad för att göra en bra valrörelse nu än om jag bara hade sett det som självklart att fortsätta som gruppledare i Botkyrka. Målet blir nu att jobba för en omvald alliansregering, ett fortsatt alliansstyre i Stockholms läns landsting samt sist men inte minst för ett maktskifte i Botkyrka där Folkpartiet ska hamna i majoritet.

För nu blev det ju fyra år till!

torsdag 17 oktober 2013

(S)löseri med pengar


 
Kommunen ska i första hand se till så att kärnområdena fungerar och håller hög kvalitet. Skola, barnomsorg, äldreomsorg samt vägar och gång- och cykelvägar är sådant som vi förväntar oss att kommunen ska använda våra skattepengar till.

I Botkyrka finns det skolor, dagis, äldreboende, gator och gångvägar. Men hur ser kvaliteten ut? Är den så bra som vi önskar? Jag tror inte det. Barngrupperna på dagis är för stora. Botkyrkas skolor rankas på 279 plats av 290 kommuner i Lärarförbundets enkät. Länsstyrelsen anmärker på våra äldreboenden. Kommunens gatunät är på många håll under all kritik, med dålig beläggning och gropar.

Samtidigt har kommunens bokslut och delårsrapporter visat överskott i många år, ja i snart 20 år. Pengar finns uppenbarligen, men varför fungerar inte kärnverksamheten ändå? 

Jo, därför vi har en majoritet som vill satsa alldeles för mycket pengar på sådant som gör att ”Botkyrka sticker ut”. Inte minst gäller det satsningar inom den s.k. upplevelsenäringen. Här har det under årens lopp inte funnits någon hejd på vad man vill satsa på. Och nu är mer på gång. En halv miljon kronor har kommunen satsat under hösten på deltagande i TV-programmet Körslaget och snart kommer spaden att sättas i jorden för idéhuset i Tullinge, som fortfarande nästan ingen vet vad det ska användas till. Runt hörnet lurar så satsningen på en skidtunnel vid Lida i vassen. En tunnel som vi i dagsläget inte vet om det finns några privata intressenter som vill medfinansiera.

Folkpartiet protesterar mot dessa satsningar. Tyvärr kan man inte säga det om den övriga oppositionen. Moderaterna gillar t ex det mest som faller inom det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB. Tullingepartiet vill bygga ett ännu större idéhus än majoriteten (dock inte på samma plats). Kristdemokraterna nickar belåtet och säger att allt som majoriteten föreslår är ”jättebra”

 Så kan det naturligtvis inte fortsätta. Det är helt uppenbart att vi måste sätta ner foten och säga att nu räcker det. De skattepengar som finns måste gå till de grundläggande uppgifter som kommunen har, nämligen välfärd och infrastruktur.

Vi kan få en ändring i denna riktning om vi alla tillsammans arbetar hårt för en liberal valseger 2014!

 

tisdag 24 september 2013

Se upp med de som vill minska utbudet av arbetskraft!


Jag har skrivit det flera gånger tidigare men det tåls att upprepas. Utan fri företagsamhet och ett växande näringsliv kan vi aldrig uppnå tillväxt och välfärd.

 Detta torde vara självklart för alla, och det kanske är så för oss som är folkpartister. Men runt om oss finns det andra politiska partier som vill sätta krokben för tillväxt genom att minska utbudet av arbetskraft. I första hand tänker vi då på främst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som av tradition vill ha höga skatter på jobb och företagande så att det inte blir lönt att jobba. Miljöpartiet brukar förvisso säga att vi måste har en bra företagspolitik i landet. Men inte heller detta parti är trovärdigt. Skatter på t ex transporter och utsläpp ska ensidigt höjas i Sverige utan att ta hänsyn till att vi lever och verkar i EU och därmed måste miljöskatter harmoniseras i alla EU-länder. Annars är risken stor att svenska företag slås ut. Det sista oppositionspartiet i Riksdagen, Sverigedemokraterna, är också tillväxtfientligt. Främst genom att man vill begränsa utbudet av arbetskraft genom att inte välkomna människor från andra kulturer. Även inom regeringen har vi partier som vill minska arbetsutbudet. Jag tänker då på Kristdemokraterna och vårdnadsbidraget, som också det är ett sätt att uppmuntra till ett mindre utbud av arbetskraft.

Med detta vill jag säga att det är viktigt att vi som liberaler står upp för en politik som underlättar företagande och ökar utbudet av arbetskraft. Kan vi genomföra det får vi fler och växande företag och fler i jobb. Regeringen har gjort mycket men mer finns att göra. Inte minst genom att underlätta för företagande med sänkta skatter och minskat krångel.

Med fler i jobb betalar fler skatt och därmed får vi mer skattepengar att fördela till välfärden inom skola, vård och omsorg. Eller till angelägna infrastruktursatsningar.. Alltså genom att fler jobbar och att det finns många privata företag så kan vi satsa på höjda lärarlöner och fler händer i vården.

Detta är ju en enkel ekvation, men vi måste se upp inför valrörelsen. Det finns som jag nämnt ovan flera partier som beredda att föra en helt annan politik som på sikt kommer att gröpa ur välfärden.

lördag 14 september 2013

Därför vill jag sitta i riksdagen

Imorgon börjar provvalet till riksdagen. Jag vill sitta i riksdagen för att jag vill vara med att fortsätta utvveckla Sverige som ett tillväxtland präglat av såväl marknadsekonomi och en stark välfärd.

Som boende i Stockholms län vill jag arbeta för att hela länet ska vara en tillväxtregion. Det är inte minst viktigt för oss som bor på Södertörn. Genom att säkra de välståndsbildande krafterna, i form av den fria företagsamheten och fri konkurrens, skapar vi tillväxt och därmed utrymme för satsningar inom skola, omsorg och infrastruktur.

tisdag 3 september 2013

En satsning mot Stockholms läns landsting

Min huvudkraft i den kommande provvalssäsongen kommer att läggas på landstingsvalet. Jag har aldrig tiidgare jobbat med landstingspolitik och hoppas nu att jag får göra det efter valet 2014. Det budskap som jag tänker gå ut med i provalet finns här nedan:


Alla i Stockholms län måste få tillgång till sjukvård av högsta kvalitet. Patienten måste stå i centrum och slå vakt om valfriheten. Kollektivtrafik, såväl spårtrafik som bussar ska gå i tid. Ja till bättre tvärförbindelser men bra kollektivtrafik in till centrala Stockholm får inte glömas.

torsdag 29 augusti 2013

Kommunfullmäktige provval med lägre ambition

Jag har ju bestämt mig för att trappa ner mitt engageman som gruppledare för Folkpartiet i Botkyrka efter nästa val. Det hindrar dock inte att jag kommer att ställa upp i provvalet till kommunfullmäktige ändå. Jag kan tänka mig att fortsätta som vanlig ledamot i kommunfullmäktige också.

Det här vill jag göra i kommunpolitiken om jag blir vald till fullmäktige:
Mitt mål är att Folkpartiet ska hamna i majoritet i Botkyrka. Då underlättar vi för nya företag till kommunen. Fler jobb skapas som tryggar välfärden. Kommunens ekonomi ska vara i balans. Öka valfriheten för den enskilde inom skola och omsorg. Standarden på vägarna i hela kommunen måste höjas.

måndag 19 augusti 2013

Södertörn ligger närmare kontinenten


Det är viktigt att hela Stockholmsregionen får del av investeringar för att skapa tillväxt och välfärd. Ofta talas det bara om det ”viktiga” stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala., som en förutsättning för Stockholms regionens utveckling.

Men då glömmer man bort att Botkyrka och Södertörn är den del av regionen som ligger närmast kontinenten om man åker bil, båt eller tåg. Därför är det viktigt att också den södra delen av regionen får del av satsningar på infrastruktur. Har vi bra vägar, järnvägar och kollektivtrafik så ökar förutsättningarna för att fler företag skapas och växer. Därmed blir det fler jobb till regionen och ökade skatteintäkter som kan trygga välfärden.

För Botkyrka är några projekt av extra intresse.  En ny dragning av Hågelbyleden är ett måste oavsett om det blir någon exploatering vid Hågelby eller inte. Det är därför bra att kommunen startat ett samarbete med Skanska i denna fråga men en tänkt ny dragning genom Eriksbergs industriområde. Skulle detta bli verklighet så kommer dessutom de boende i Alby att störas mindre av trafik.

Utöver detta är det viktigt att beslut fattas om förbifart Tullinge. En första del ska byggas mellan Flemingsberg och Riksten, men resten av vägen måste också byggas. Södertörnsleden som förvisso inte går genom Botkyrka måste också byggas, inte minst för att förbättra trafiksituationen i Tullinge.

Naturligtvis måste kollektivtrafiken också bli bättre. I Botkyrka är det viktigt att vi får till bättre kommunikationer mellan de södra och norra kommundelarna. Jag tror dock inte att det finns utrymme för att bygga någon form av spårtrafik på tvären genom kommunen inom överskådlig tid. Trafikunderlaget är för litet till detta. Däremot måste det komma till tätare bussförbindelser.

Skulle dessa satsningar  genomföras så innebär det ökad vilja för företag att startas eller flytta till Södertörn och Botkyrka. Företag som ger fler jobb och därmed ökad tillväxt.

måndag 5 augusti 2013

Att kunna sluta i tid

Så här i provvalstider är det alltid dags att fundera på om ska fortsätta att köra på som tiidgare eller om man ska göra något annat. Själv har jag bestämt mig för att dra mig tillbaka som gruppledare i Botkyrka efter denna mandatperioden. Jag tänker testa något nytt i politiken och därför tar jag sikte mot landstingsvalet plus att jag ställer upp i provvalet till Riksdagen.

Folkpartiet i Botkyrka har inte haft någon ordinarie ledamot i Stockholms läns landsting sedan 1994 så det är hög tid nu. Det är viktigt att Botkyrka har god representation i landstinget och här känner jag att jag kan göra nytta.

Samtiidgt tycker jag att jag gjort mitt efter 16 år som gruppledare i Botkyrka. Visst är det kul att vara gruppledare, men man ska ha vet att sluta i tid. Medan man fortfarande har mer att ge i politiken. Därför vill jag ladda om inför nästa val!

onsdag 31 juli 2013

Provvalstider

Idag har jag tackat jag till att ställa upp i provvalet till Riksdagen för Folkpartiet i Stockholms län.

I Folkpartiet kommer vi att ha en gemensam riksdagslista för Stockholms stad och län i riksdagsvalet 2014. Jag tycker att det är bra. Stockholms län är en samlad regionen och då ska vi i största möjliga mån undvika att ha en uppdelning av länet i staden och i yttre länet. Men en gemensam lista kräver också att Folkpartiet blir representerat från hela länet i Riksdagen.

Jag ställer upp i provvalet som representant för hela Stockholms län, men samtidigt bor jag på Södertörn och i Botkyrka. Viktiga delar av länet som också måste få synas i rikspolitiken.

Skulle jag bli invald i Riksdagen så vill jag framförallt arbeta med företagspolitik. För utan fler och växande företag och fri konkurrens skapas inte tillväxt. Och utan tillväxt finns det inte utrymme för investeringar i skola, omsorg, bostäder och infrastruktur. Områden som är viktiga för att hela Stockholms län ska kunna få vara en tillväxtregion! Det gäller att slå vakt om de välståndsbildande krafterna för att påminna om några ord som redan Bertil Ohlin formulerade.

onsdag 3 april 2013

Botkyrkas årsredovisning, det gäller för (S) att slå sig lagom för bröstet

Botkyrka kommuns årsredovisning har kommit och det är ömsom vin och ömsom vatten i den. Folkpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att kommunen visar på ett positivt resultat för år 2012, även om en betydande del av överskottet kan hänskjutas till engångsintäkter.Det är också bra att pengar avsätts till kompetensutveckling. Konkurrensen om kommunens olika personalgrupper blir allt tuffare i framtiden och då gäller det att Botkyrka står väl rustad så att vi kan anställa men också behålla personal av hög kvalitet.

Glädjande är det också att skatteintäkterna ökar. I en omvärld med ekonomisk oror står den svenska ekonomin stark tak vare en sund och långsiktig ekonomisk politik från regeringen. En politik som på detta sätt kommer Botkyrkaborna till del.

Men det finns också orosmoln på himlen som döljer sig i årsredovisningen. Flera indikatorer pekar på att Botkyrka har mer att jobba på för att kommunen ska bli ännu bättre att bo och leva i. Vi är bekymrade över att nämnderna visar ett underskott på 54 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är det att utbildningsnämnden visar ett underskott på 67 miljoner kronor. Här måste åtgärder sättas in för att komma till rätta med det. Vi är också oroade över att kommunens kostnader ökar mer än vad som kan förklaras med löneökningar och befolkningsökning. Folkpartiet anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att hitta effektiviseringar i den kommunala ekonomin så att verksamheten inte bara instinktivt ökar år från år.

Likaså kan vi känna oro över att investeringarna ligger på en historiskt hög nivå. Många investeringar är nödvändiga, men det gäller att prioritera bland dem. Folkpartiet har svårt att se hur ett idéhus i Tullinge ska rymmas bland investeringarna framöver när vi vet att t ex skolorna i Tullinge är i behov av upprustning och renovering.

Kommunens totala låneskuld är stor. De flesta är dessutom lån som rör kommunens egna bolag som Botkyrkabyggen eller bolag som ägs tillsammans med andra kommuner som t ex Söderenergi. Låneskulden har förvisso minskat under 2012, men den är fortfarande för stor och vi är oroad över att den största delen hanteras av internbanken. Internbanken har nu funnits i ett par år och det är nu dags att utvärdera hur den fungerat.

måndag 11 mars 2013

Folkpartiet kräver fler infartsparkeringar i Botkyrka

Det behövs fler infartsparkeringar i hela kommunen. De infartsparkeringar som finns i Tumba och Tullinge fylls blixtsnabbt på morgonen och då är valet för många att ta bilen till jobbet istället. Buss är ett alternativ men det är inte överallt som det finns täta och bra bussförbindelser till spårtrafiken. I Norra Botkyrka finns det överhuvudtaget inga infartsparkeringar alls!
Huvudansvaret för att bygga infartsparkeringar ligger på landstinget genom SL, men kommunen har också ett stort ansvar genom att anvisa mark och trycka på i diskussionerna med SL så att det verkligen byggs fler infartsparkeringar. Det går inte att göra som den styrande majoriteten att bara sticka huvudet i sanden och skyla ifrån sig eller att säga att ”folk ska inte åka bil”.Folkpartiet i Botkyrka vill ha fler infartsparkeringar i alla kommundelar. Om vi börjar med Vårsta/Grödinge så kanske det är svårt att hitta utrymmen i Vårsta. Bättre kanske att skapa utrymme för parkeringar i Skäcklinge vid grustaget där bussen in till Fridhemsplan startar. I Tumba kommer infartsparkeringen vid Alfa Laval att utökas med 50 platser, men det räcker inte utan fler ytor måste tas fram. Jag själv anser inte att vi ska bygga tillfälliga infartsparkeringar på fd ABC-tomten. Att bara skapa parkeringsplatser som finns i något år kan skapa ilska när de sedan ska tas bort.I Tullinge vill Folkpartiet bygga en uppgång till vid Tullinge station. Blir det verklighet så kommer det att öppna upp för nya möjligheter att också bygga fler infartsparkeringar. T ex vid Römossevägen.Norra Botkyrka har en annan struktur än övriga kommunen. Fler har faktiskt möjlighet att gå till fots till tunnelbanan, men inte alla. Därför behövs det infartsparkeringar i de norra kommundelarna också. Nu när det byggs en ny tunnelbanedepå i Norsborg så borde kommunen ta upp frågan om infartsparkeringar med SL. Likaså i samband med diskussionerna om stadsutveckling för Alby.Vill vi ha ett Botkyrka som präglas av utveckling och tillväxt krävs det också att vi ger invånarna möjlighet att på ett smidigt ta sig till kollektivtrafiken. Därför behöver vi fler infartsparkeringar!

onsdag 6 mars 2013

Folkpartiet vill utveckla Botkyrka i framtiden

Nu under våren kommer förslaget till ny översiktplan för Botkyrka kommun att gå ut på remiss. En kommunal översiktsplan är ett viktigt dokument för det är i den som vi tillsammans bestämmer hur vi ska använda vår mark framöver. Var ska vi bygga bostäder och företag och vilka områden ska vi skydda.
Det är viktigt att vi får en bred diskussion om översiktplanen. Vissa gör det lätt för sig och säger att vi ska inte bygga något alls, för Botkyrka är färdigbyggt menar man. Man kan likna det vid att man vill sätta en ostkupa över hela kommunen. Ingen kommer in men ingen kommer ut heller utan allt ska alltid vara lika. För Folkpartiet är det viktigt att betona att vi inte står bakom detta synsätt. En kommun som inte utvecklas och bygger för framtiden ligger illa till. Det leder bara till stagnation och utanförskap. Vad tycker Du om kommunens förslag till översiktsplan? Du hittar den på http://www.botkyrka.se
Kom ihåg. Det finns inget bättre än framtiden!