onsdag 31 mars 2010

Earth Hour jippot

Jag har skrivit tidigare om att jag tycker att Earth Hour är ett meningslöst jippo. I lördags hölls så manifestationen och jag tycker mig ha fått rätt. Botkyrka kommunalhus skulle släckas ner när det gäller fasadbelysningen. Det gjordes för dyra pengar baraför att man sedan kunde konstatera att det var tänt i ca 30 rum i kommunalhuset där de anställda hade glömt att släcka innan de gick hem. Och som vanligt var väl ett antal fönster öppna på vid gavel.

Jag tycker att vi i första hand bör inrikta oss på folks vardagsbeteende innan man genomför sådana handlingar som Earth Hour. Det är då de verkliga spareffekterna kan uppnås!

tisdag 30 mars 2010

Familjepark med förhinder

Sedan snart tre år tillbaka har frågan om en etablering av en familjepark vid Hågelby utretts. Nu har förslaget till detaljplan kommit. Från Folkpartiet liberalernas sida tvingas vi konstatera att vi måste yrka återremiss på detaljplanen av flera skäl.

Det gäller dels att det kommer att vara uppemot 3000 övernattningsplatser på området, vilket i sig vi inte har något emot. Vad som krånglar till det här är att dessa personer ska använda befintlig väg , åtminstone till att börja med, för att ta sig till området. Det innebär ännu mer bilar på en redan överbelastad Hågelbyled. Dessutom ska en scen för konserter byggas på området och den kommer att ligga i den södra delen av området som ligger relativt nära befintlig bebyggelse i Tumba med bullerproblem som följd. Bättre då att lägga scenen så att buller istället hamnar där "bara" de som bor över natten inom området blir störda.

måndag 29 mars 2010

Protektionismen flödar

Miljöpartiet går bra i opinionsmätningar och det blir helt plötsligt "inne" att hylla deras politik. En politik som syftar till att man genom hinder ska stänga ute fattiga länders möjlighet att handla med oss i den rika världen. Detta elände tycks tränga in sig överallt. Jag blev ytterst förvånad när en företagare som var med på Södertörns Rådslag i torsdags ställde sig upp och sade att vi borde tillverka mer käder på Södertörn för att minimera tranporter! Vad han inte då tänker på är att man samtiidgt försämrar för folk i tredje världen genom att strypa den nödvändiga handeln med dem.

tisdag 23 mars 2010

Man tjänar mycket på regeringens politik

Det ser man tydligt nu i deklarationstider. Jag har redan varit inne på nätet och fyllt i min deklaration och då kan man se att jag fått ungefär 18 500 kronor i jobbskatteavdrag och i och med att fastihetsskatten är omgjord så har jag tjänat ett antal tusen på det också. Jag tycker att man ska ha med sig båda dessa reformer i huvudet när man väljer vilket block man ska rösta på till hösten.

måndag 22 mars 2010

Trygg är otrygg och otrygg är trygg

Nästan alla människor är väl rädda för att råka ut för något brott. Runt om i landet görs det otrygghetsundersökningar för att se om folk känner sig trygga i sitt bostadsområde. På många håll visar dessa undersökningar samma resultat. I de område där folk faktiskt borde vara trygga och där risken för att råka illa ut är liten så känner sig folk otrygga och där brottsligheten och därmed otryggheten är större så känner sig folk trygga.undrar varför det blir så. Kan det bero på att man blir blind mot brottslighet när man vistas i otrygga områden?

torsdag 18 mars 2010

Nya grepp i integrationspolitiken

Idag ska jag föredra innehållet i den integrationsrapport som jag tagit för Folkpartiet i Stockholms läns räkning inför vårt Kommunalpolitiska råd.

Mycket att det som sägs i rapporten är sådant som Folkpartiet driver sedan tidigare. När det gäller bostadspolitiken så har vi dock ett par nya förslag, som om de genomförs, skulle betyda mycket för att lyfta förorten.

Vad det gäller är dels att tillåta ombildningar till ägarlägenheter i redan befintliga bostadsbestånd. På så sätt behöver man inte gå omvägen via en bostadsrättsförening och deras majoritetsregler för ombildning. Med vårt förslag skulle en enskilde hyresgäst kunna köpa och äga sin lägenhet och bilda smahfällighet med sin tidigare hyresvärd om skötsel av gemensamma utrymmen. Vi föreslår att man också ska kunna tänka sig rivningar av hus av sociala skäl i Sverige. Hittills river vi bara om de stor tomma. I tex Nederländerna och Frankrike har rivningar gjorts av sociala skäl.

onsdag 17 mars 2010

Bra miljölpolitik

Det har Folkpartiet liberalerna enligt mitt sett att se det. Inom Stockholms län håller vi på att ta fram ett nytt miljöprogram inför valet och det är jättebra på många ställen. En av grunderna i miljöpolitiken är enligt min uppfattning sophanterinmg och återvinning och det känns bra att vi förordar ett system som utgår ifrån den enksildes bästa och inte från sopbolagen. Jag gillar också det som sägs om energipolitiken som vilar på tre pelare, nämligen bejakande av kärnkraft, energieffektivisering samt satsning på förnybara energikällor!

tisdag 16 mars 2010

Bättre verksamhet innebär inte alltid högre skatt

Var på ett seminarium som Botkyrkas kommunastyrelse anordnade igår om flerårsplan för åren 2011-2014. Som vanligt fick vi höra att kommunen ska expandera sin verksamhet och det är ett bekymmer för att man kan inte höja skatten. Jag bara undrar varför allt nytt automatiskt måste kosta mer. Kan man inte organisera och effektivisera verksamheten så att det inte blir dyrare? Eller låta någon annan utföra den?

måndag 15 mars 2010

Miljötermologi

Det känns bra att vi i Folkpartiet liberalerna föreslagit att vi ska ta bort stödet till etanolfordon. Ska vi få fram renare drivmedel så kan man inte ensidigt satsa på ett drivmedel. Ett drivmedel som dessutom har det negativa med sig att det kan slå ut jordbruksproduktion på delar av jorden där det verkligen behövs.

Jag glädjs också att vi inte alla gånger i partiet går på alla floskler som finns när det gäller ekologiskt odlad mat, kravmärkt mat, närproducerad mat osv. Visst det kan vara bra, men det gäller att studera alla sidor och inte bara hänga upp sig på ett namn.

Det gäller också när det gäller nybyggnation där det är i ropet med s.k. passivhus som ska värmas upp med ens egna kroppsvärme. Här vet vi alldeles för lite om de negativa konskevenserna. Vad händer t ex om ett hus står tomt en längre tid och blir utkylt? Bättre då att kanske satsa på lågenergihus.

Vad vill jag med allt detta då? Jo, jag tycker att det är jättebra att man tänker miljömässigt och hållbart, men häng inte bara upp allt på en viss term eller ett ord!

torsdag 11 mars 2010

Värnskatten

Läser i dagens Nyheter idag att vi i Folkpartiet liberalerna börjar sväva på målet om att värnskatten ska försvinna. Det är att beklaga. Jag kan visserligen förstå att i argumentationen så är det svårt att försvara en skatt som när man ser på den verkar klämma åt "de rika". Men värnskatten är förödande då den motarbetar alla tankar på att det ska löna sig att arbeta eller att utbilda sig för att få högre lön. Därför måste den bort.

onsdag 10 mars 2010

Bra debatt!

Var det igår i TV-programmet som just heter debatt. Frågan om alla kommuners intressen av att bygga arenor och andra anläggningar för skattepengar debatterades.

Jag har själv länge funderat över varför alla kommuner måste ha en arena. Det kommer att sluta med ekonomiska smällar om alla ska ha sitt. Visst det behövs stora idrottsarenor och konserthus runt om i Sverige, men det behöver inte finnas i alla kommuner. Vad är det som säger att både Botkyrka och Huddinge måste bygga arenor. Kan man inte samsas?

tisdag 9 mars 2010

Synen på skatter i olika länder

I Sverige hävdar ju ofta socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen att det är fint att betala skatt. Ja rent av häftigt.

I USA är det tvärtom. I TV-reklam betonas att staten eller delstaterna inte får plocka ut för mycket i skatt från medborgaren. Speciella firmor annonserar att man ska hjälpa medborgare så att det offentliga inte tar ut för mycket i skatt av någon eller till onödiga saker. En sådan debatt skulle också vara välkommen i Sverige. Här kan nämligen politiker sprätta ut skattemedel på onödiga saker utan att nästan ingen ifrågasätter det. Typexemplet är majoriteten i Botkyrkas storslagna satsningar på den s.k. upplevelsenäringen.

måndag 8 mars 2010

Samma problem vart man än i världen är!

Har inte bloggat på en vecka. Det beror på att jag varit i New York. Det var trevligt men man slås av att frågor som diskuteras och problem som lyfts fram är de samma var man än är.

Åkte till New York via Helsingfors och i Finland hade det varit samma kaos i tågtrafiken som i Sverige. Trots att vi i Sverige får höra att det bara är här som spårsystemen inte fungerar. I New York upplevde jag vilddjursproblematiken. Media rapporterade om en prärievarg som kommit in på Manhattan! Känns detta också igen? Varg i tätbebyggda områden.