torsdag 3 april 2014

Kommunen sviker SverigefinskaskolanFinska är ett minoritetsspråk i Sverige och Botkyrka kommun är en del av det finska förvaltningsområdet. Trots detta så gör kommunen det gång på gång svårt för Sverigefinskaskolan i Botkyrka fast det står på kommunens hemsida på finska att skolan får stöd av kommunen.

Elever med annat modersmål än svenska får modersmålsstöd och kommunen betalar för det för varje elev. I Sverigefinskaskolan får de inte det stödet, med pengar från kommunen för att man säger att modersmålet inte är frivilligt i Sverigefinskaskolan. Man tänker inte på att flera elever har svenska som sitt starkaste språk i denna skola.

 Dessutom är förskolan speciellt nämnd att stödjas i lagen. Men Botkyrka kommun ger inga minoritetspengar till förskolan i Sverigefinskaskolan, som är avsatta för den finska minoriteten i kommunen och kommer från staten. Enligt kommunens beslut kan Sverigefinska skolan inte söka medel då:

1 Skolan är en friskola

2. Undervisningen sker på två språk finska och svenska.

Det handlar ju inte ens om kommunens egna medel! Det är Länsstyrelsen i Stockholm som fördelar statsbidrag till kommuner och summan är räknat för varje Sverigefinne individuellt i kommunen.  För Botkyrkas del är det i år 1 325 000 Länsstyrelsen ska också följa upp att minoritetspolitiken genomförs.