torsdag 21 oktober 2010

Ilskan utmynade i en interpellation

INTERPELLATION

2010-10-21Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående Filmproduktion som kommunalt kärnområdePå kommunens intranät kunde man den 20 oktober läsa att Botkyrka kommun anställt en egen filmutvecklare som ska locka fler filmaktörer till kommunen.Jag ifrågasätter starkt om det faller under de kommunala kärnområdena att ha en speciell tjänsteman som ska locka filmaktörer till kommunen. Det är självklart att vi ska ha en näringslivschef i kommunen som lockar företag inom alla branscher till kommunen. Men att med skattepengar ha en person avdelad som ska locka till sig aktörer i en bransch som i princip alltid går med förlust är förkastligt.SVT´s program ”Uppdrag Granskning Kultur” visade i ett program som sändes 2010-09-21 det tveksamma i den kommunala ekonomin runt det allmänt hyllade ”Film i Väst”. I programmet sades att filmsatsningar bara kostar pengar för kommunen och ger mycket lite i intäkter även för den lokala företagssfären.Med största sannolikhet gäller detsamma i Botkyrka med kommunens engagemang i regional filmproduktion. Jag kan redan på förhand veta att i svaret på interpellationen så kommer argumentet vara att man satsar på filmutveckling för att Botkyrka ska uppfattas som spännande, sticka ut och för att kommunen ska hamna på kartan. Ord som återfinns i många kommunala dokument nuförtiden.Samtidigt talar företrädare för kommunen vitt och brett om att vi måste rationalisera och skära ner i den kommunala verksamheten, gärna med hänvisning till alliansregeringens politik. De röd/gröna på riksnivå lovade i valrörelsen tidigare i år att flera miljoner skulle satsas på det som kallades kärnan i välfärden. Jag tror inte att det då menades att film skulle gå före vård och omsorg i prioritering.För mig och Folkpartiet blir kommunen spännande först den dag då vi kan läsa på kommunens intranät att ett antal nya förskolelärare, lärare, eller personal inom äldreomsorgen anställts för att värna välfärden. Eller för att ta ett exempel från kultur- och fritidsområdet att ishallarna kan ha öppet som vanligt igen och inte tvingas öppna senare på säsongen pga besparingar.Med hänvisning till det som anförs ovan vill jag frågor kommunstyrelsens ordförande:1. Anser Du att filmutveckling kan anses falla inom den kommunala kompetensen?2. Vilka omprioriteringar har fått göras i budget för att få utrymme att anställa en filmutvecklare?Lars Johansson (FP)

Men kan bli upprörd över mindre

Botkyrka kommun utmärker sig igen. Nu har det anställts en filmutvecklare för kommunala skattepengar!

Bravo Haninge!

Jag ser att alliansen i Haninge tillsammans med miljöpartiet ska sänka kommunalskatten med 30 öre. Jättebra! Det visar tydligt vad ett styre som prioriterar rätt kan åstadkomma. Mna har konsekvent amorterat av på låneskulden och nu finns det utrymme för skattesänkning. I Botkyrka gör de rödgröna tvärtom lånar mer och mer. Så en skattesänkning kan vi nog titta i månen efter!

tisdag 19 oktober 2010

Ny motion från Folkpartiet i Botkyrka

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i Botkyrka 2010-10-19


Folkpartiet i Botkyrka: Folkomrösta om kommundelning senast 2013

Frågan om en folkomröstning om en delning av Botkyrka kommun måste avgöras senast år 2013. Det kräver Folkpartiet i Botkyrka i en motion som idag har inlämnats till Botkyrkas kommunfullmäktige.

– Resultatet av kommunalvalet i Botkyrka, som innebar att det lokala Tullingepartiet fick sex mandat i Botkyrka kommunfullmäktige, visar på ett tydligt missnöje med den förda röd/gröna politiken i kommunen. När cirka hälften av väljarna i Tullinge väljer att lägga sin röst på ett parti som vill skilja Tullinge från resten av Botkyrka så måste något göras. Det säger Lars Johansson, gruppledare (FP) Botkyrka.

– Folkpartiet i Botkyrka kräver därför att en oberoende utredning av konsekvenserna av en eventuell kommundelning görs för att ge svar på de funderingar Tullingeborna har. Därefter måste en folkomröstning i kommundelningsfrågan genomföras senast under år 2013. Frågan måste vara avgjord innan valet 2014 så att såväl de boende i Tullinge som resten av Botkyrka vet vad som gäller om kommunens framtid. En diskussion om en eventuell kommundelning får inte skymma andra viktiga politiska frågor i nästa kommunalval, avslutar Lars Johansson.

måndag 18 oktober 2010

Tullingefrågan måste avgöras

I kommunalvalet i Botkyrka fick ju Tullingepartiet hela sex mandat. Detta beror mycket på att majoriteten i Botkyrka med socialdemokraterna i spetsen inte tagit frågan om missnöje och oro hos Tullingeborna på allvar.

Vi i Folkpartiet kräver nu att en verkligt oberoende utredning om konsekvenserna av en eventuell delning av Botkyrka kommun utreds och därefter måste vi pröva frågan om en kommundelning i en folkomröstning. Varken Botkyrka eller Tullinge mår bra av att splittring råder mellan de styrande och de boende i en så här viktig fråga. Det räcker inte längre att gömma sig bakom tjusiga utvecklingsprogram, dialoger och fingerade rådslag!

måndag 11 oktober 2010

Orättvist valsystem

Det har ju talats mycket om rätvisan i vårt valsystem efter valet. Här är en orättvisa till, nämligen att kommuner är tvingade av lagen att dela in sig i valkretsar. Jag kan förstå det i mycket stora kommuner, men i Botkyrka där lagen föreskiver att vi ska vara indelade i valkretsar så hade valresultatet delvis blivit ett annat om det inte funnits valkretsar eller om vi hade haft utjämningsmandat. Detta hade i såfall varit annorlunda:

Centern hade varit kvar i kommunfullmäktige med ett mandat
Socialdemokraterna hade tappat ytterligare ett mandat
Tullingepartiet hade vunnit ytterligare ett mandat
Sverigedemokraterna hade haft ett mandat mindre

Det hade inte ändrat majoritetsförhållandena i kommunen, men de rödgröna hade haft en knappare majoritet med endast 31 mandat av de 61 i fullmäktige.

Värst drabbat är nog centerpartiet som när jag räknade på fördelningen av den 49 nämndemännen i tingsrätten hade kunnat få en nämndeman om man varit represneterat i fullmäktige. Dvs de hade fått mandat även vid ett fullmäktige på 49 mandat!

tisdag 5 oktober 2010

Hur flummigt får det vara?

Jag har så här i elfte timmen av den gamla mandatperioden kommit in i styrelsen för Mångkulturellt Centrum i Fittja. Detta är en stiftelse där såväl kommunen som landstinget och staten har intresse och det utförs mycket bra forskning där.

Men varför måste kommunen pyssla med detta. Jag tycker dte skulle vara bättre om staten tog hand om verkamheten fullt ut. Igår när vi hade styrelsemöte där så ägnades 1,5 timme åt att styrelsen fick sitta och rita med tuschpennor. Därefter hade vi styrelsemöte i 20 minuter. Prata om slöseri med skattepengar och tid!

måndag 4 oktober 2010

Stark ekonomi på grund av en stark regering!

Botkyrka kommun lämnar ett stort överskoot för årets första 8 månader. Nu kanske man kan göra investeringar utan att behöva låna så mycket pengar . Det är bra, men mycket av överskottet beror på att den politik alliansregeringen fört och för är bra. Bla ökar skatteintäkterna mycket. Med en rödgrön regeringen hade det nog inet varit så, utan då hade kommunen tvingats att låna mer pengar för att klara sina åtaganden.