onsdag 30 september 2009

Otäcka Timbro och snälla LO

Så låter det ibland i debatten. Alla rapport och idéer som kommer från Timbro ska stämplas som något dåligt och oseriöst för att Timbro råkar vara "höger". I Botkyrkas kommunfullmäktige fick vi höra det i torsdags eftersom vi i FP och M vågar ifrågasätta den av många omhuldade tanken om Fair Trade. Att Jimmy Baker (M) påpekade för majoriteten att LO är delägare i Fair Trade förbigicks med tystnad. Inte så konstigt LO är ju "vänster" och ska därmed alltid framställas som mer ädelt än det som är "höger".

tisdag 29 september 2009

Provval

Nu är provvalet till riksdagen i full gång och jag kandiderar. Jag hoppas att många av er väljer att sätta ett kryss för mig. Mitt budskap inför provvalet är att det är viktigt att alliansregeringen blir omvald och att Folkpartiets inflytande i regeringen måste bli större via ett bra valresultat. Det är också viktigt att företagsklimatet i Sverige förbättras. Fler och växande företag är ett måste för att trygga och utveckla välfärden.

måndag 28 september 2009

Imamutbildning

Förra statsrådet Lars Leijonborg föreslog för något år sedan att en statlig imamutbildning borde införas i Sverige.

Men det tycker inte Botkyrka kommun i ett svar på remissen - Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi (SOU:2009:52). Kommunen anser att imamutbildning inte är en statlig angelägenhet.

Frågan är komplicerad då den sätter frågan på om varför staten ska utbilda präster till Svenska kyrkan genom de teologiska fakulteterna vid våra universitet och högskolor. Borde då inte andra religiösa präster såsom rabbiner eller imamer också få en sådan utbildning? Alternativet är att de olika religiösa inriktningar som finns i Sverige självas ordnar sina utbildningar av präster. Så gör t ex svenska frikyrkosamfund med sina pastorer och det är kanske den vägen man ska gå, för att vidmakthålla statens konfessionella neutralitet.

torsdag 24 september 2009

Inget nytt under solen

Var på Veckans affärers intressanta mångfaldsseminarium igår. Det som är tråkigt när man sitter där och lyssnar är att inget händer när det gäller få in fler med utländsk, och då framförallt utomeuropeisk, bakgrund på arbetsmarknaden. Regeringen med det Folkpartistyrda integrationsdepartementet har visserligen gjort mycket, vilket statssekreterare Christer Hallerby pekade på, men fortfarande årtionde efter årtionde får man höra historian om läkaren eller civilekonomen från Irak som kör taxi. I andra länder som t ex USA eller Canada skulle samma person för länge sedan jobbat inom den bransch man är utbildad för.

I Sverige bara pratar vi och pratar, men inget händer. Ansvaret för att få till stånd en förändring ligger på såväl privata företag som på offentliga sektorn och politiska organ. Menar vi allvar med allt tal om integration så måste fler komma i arbete!

onsdag 23 september 2009

Kommunala bolag är ett elände

Det tycker såväl jag som Folkpartiet istort. De bolag som finns bör säljas. Igår blev det än tydligare för mig då ett bolags intresse kan kollidera med kommunens. I fjärrvärmebolaget i vars styrelse jag sitter med vill man göra om taxana så att den fasta avgiften för konsumenten blir hög medan den rörliga blir låg. Detta är bra för bolaget och deras storkunder. Men vad sänder det ut för signaler till den enskilde konsumenten av fjärrvärme. Varsågod och skruva upp elementen för den rörliga taxa är ändå så låg. Detta går tvärtemot kommunens intentioner i klimatpolitiken.

tisdag 22 september 2009

Jag börjar bli tjatig

Med det menar jag att jag återigen måste skriva om vad som ska prioriteras i den kommunala verksamheten och vad som inte ska göras.

Frågan måste onekligen ställas på sin spets nu när kommunen befinner sig i ekonomiskt svåra tider och majoriteten vägrar att ta de nödvändiga besluten. Under hösten kommer kommunen att besluta om uppförande av en skulpturpark i Fittja det som kallas Residence Botkyrka och man kommer att anslå 12 miljoner kronor för upprustning av nya lokaler för Cirkus Cirkör. Projekt hålls i konsthallen och vi kan i tidningen Dagens Samhälle se ”konstnärer” som virkar i bussterminalen i Tumba utan någon rädsla för neddragningar i kommunen som ”vågar sticka ut”.

Samtidigt dras servetter och prenumerationer på dagstidningar in på äldreboenden. Äldre får inte plats på äldreboende i kommunen utan vi köper platser till dem i andra kommuner. Trasiga lyktstolpar i Storvreten byts inte ut på sex månader, Albys offentliga miljöer kantas av skräp och överfulla papperskorgar osv . Tala om felprioriteringar och i detta läge är det inte så konstigt att politiker i andra kommuner genom bla insändare säger att nu får det vara nog. Vi vill inte betala skatteutjämning till Botkyrka om Ni bara använder det till skojigheter, får vi allt oftare höra.

Låt mig från början tydligt konstatera att jag är för statsbidrag till kommuner och utjämningssystem måste får finnas. En kommun som har t ex många äldre måste kunna få kompensation för det. Men det är inte meningen att vi i Botkyrka ska använda de pengar som vi får från andra kommuner till projekt och flum.

Kommunen borde istället sträva efter att öka våra skatteintäkter genom att fler kommunen i kommer i arbete. Och den självklara vägen till att fler är i arbete är en bra företagspolitik. Alliansregeringen har under sina tre år vid makten steg för steg förbättrat företagsklimatet i Sverige vilket också kommer Botkyrkas företag till del. Men här i Botkyrka försämras företagsklimatet allvarligt av den styrande vänstermajoriteten. Samarbetsavtal med den lokala företagsorganisationen har av någon konstig anledning sagts upp. Ska Du vara företagare i kommunen så ska det helst vara inom någon bransch som ”vågar sticka ut” dvs inom t ex upplevelsenäringen.

Om vi i Folkpartiet ”vågar sticka ut” och prioritera kärnverksamheten inom utbildning och omsorg i kombination med att vi underlättar för privat företagande samtidigt som vi väljer bort allt det som förvisso kan verka skojigt men som en kommun inte ska pyssla med, så kommer vi att belönas av väljarna på valdagen den 19 september 2009!

måndag 21 september 2009

Kyrkovalet

Nu när rösterna från kyrkovalet räknats ihop så framställs det i många medier som om Sverigedemokraterna (SD) gått fram starkt. De ska tydligen ha fått 2,85 procent i valet till kyrkomötet. Det skulle vara en fördubbling jämfört med kyrkovalet 2005, men det är ändå ett lägre resultat än vad partiet erhöll i Europavalet i juni då man samlade 3,27 procent eller i valen 2006 då man landade på runt 3 procent. Detta trots att man mobiliserat stenhårt inför valet. Visserligen kan SD förlorat röster till andra högerextrema partier som ställde upp, men någon så värst stor framgång är det inte.

Passivhus bra eller dåligt?

Just nu är det på ropet överallt att bygga passivhus och alla tycker det är bra. Jag har dock pratat med en av mina partikamrater här i Botkyrka som heter Peter Siebert och som är tekniskt kunnig. Han anför följande om passivhus:

Det är olämpligt att bygga t ex förskolor som passivhus. I Alingsås uppges personalen och barnen vara nöjda trots redovisade temperaturskillnader på 5 grader Celsius under dagen. Tyvärr vet vi inget om hur varm/kallt det kan vara på måndagsmorgonen efter en kall natt, eller efter en längre ledighet som julhelgen.
I Alingsås är beredskapen för att försvara passivhus stor eftersom det här finns ett omhuldat ”Passivhuscentrum” som ”…skall vara den samlade och pådrivande kraften för hållbart byggande genom passivhusteknik…”. Detta är dock inget skäl för att Botkyrkas barn ska behöva lida av kalla lokaler på morgonen.
Från Folkpartiets sida gillar vi däremot lågenergihus med värmeregling i varje rum som i slutändan inte ska behöva använda mera energi än dessa ”passivhus”.

fredag 18 september 2009

Sverige får högst marginalskatt

Efter nyår kommer det att bli så. Danmark sänker då skatten och Sverige intar därmed en icke så hedrande förstaplats när det höga marginalskatter. Så går det när klåfingriga politiker inte kan hålla sig i från skattehöjningar och hela tanken med skattereformen 1989, som samstämmer med Folkpartiets politik, att det ska löna sig att arbeta faller.

torsdag 17 september 2009

Pekpinneri

Så var det dags igen. I dagens DN kan man läsa att man i USA planerar extra skatt på läsk för att bekämpa fetma Naturligtvis ska vi haka på i Sverige då och ropa hurra vad bra. Men jag tycker att man någon gång också bör diskutera det egna ansvaret för sina handlingar innan man ropar på extra pålagor.

onsdag 16 september 2009

Bilbränder

I natt så brann 12 bilar i Botkyrka i såväl Alby som i Storvreten. Dessbättre kunde såväl polis som räddningstjänst utföra sitt arbete i lugn och ro. Det är mycket trist att det finns människor som anser att det är kul att bränna bilar och att frågan tar så stort utrymme i media inspirerar säkert också till att problemen blir större. Jag hoppas att vi förskonas från denna typ av händelser i kommunen framöver.

tisdag 15 september 2009

Valet i Norge

tyvärr blev den röd-gröna regeringen i Norge omvald. Jag tror att det delvis beror på att oppositionen var splittrad och inte kunde formera sig. Det beror bla på att det finns ett stort högerpopulistiskt parti i Norge som i princip ingen vill regera med. En lärdom av valvakan som jag delvis såg på norsk TV är att vallokalsundersökningen var urdålig. Arbeiderpartiet tippades att få en nergång iden men gick fram ett par procent, medan Socialistisk Venstre backade trots en påstådd framgång i vallokalsundersökningen.

måndag 14 september 2009

Ny interpellation

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Tumba bibliotek som medarrangör av politiska arrangemang

Enligt en annons i tidningen Mitt I Botkyrka/Salem, ett flygblad som jag fått del av (bilaga) samt affischer på anslagstavlor runt om i kommunen så anordnades ett föredrag den 15 september i biblioteket i Tumba med rubriken ”Försvara tryck- och yttrandefriheten” – En oberoende granskning av Tryck- och yttrandefrihetsberedningen. Föredraget hölls av professor Sverker Gustavsson. Mer info om mötet finns på föreningens hemsida:
http://www.nejtilleu.se/botkyrka/index.htm

Jag är den förste att försvara tryck- och yttrandefriheten, men som arrangör till mötet anges Folkrörelsen Nej till EU-Botkyrka och Tumba bibliotek. Folkrörelsen Nej till EU-Botkyrka får gärna ordna denna typ av möte och hyra in sig på biblioteket för att hålla mötet. Det är dock enligt min uppfattning direkt olämpligt att en kommunal enhet, i detta fall Tumba bibliotek, står som medarrangör för arrangemang tillsammans med en organisation som har en klar politisk inriktning.


Med hänvisning till det som anförs ovan vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande:

Tycker Du att en kommunal enhet som Tumba bibliotek ska stå som medarrangör för ett arrangemang som har en organisation med ett tydligt budskap som arrangör?

Är Du beredd att vidta åtgärder så att denna typ av händelser inte återupprepas?


Lars Johansson (FP)

torsdag 10 september 2009

Offentligt kontra privat

Idag kan man läsa i media att privata vårdföretag gör stora vinster medan flera landsting dras med underskott. Som läsare ska man uppenbarligen förskräckas över detta. Det gör inte jag. Jag gillar när privata företag gör vinst. De landsting som dras med underskott har nog mycket att lära av dessa företag när det gäller organisation m.m.

tisdag 8 september 2009

Kyrklig förmån

Om någon vecka är det val till Svenska kyrkan. Varför man nu ska ha det. Jag vet ingen annan förening som bedriver utåtriktade kampanjer inför sitt årsmöte och där politiska partier ställer upp i styrelsen.

Vill man sedan vara medlem i Svenska kyrkan eller i något frikyrkosamfund så hjälper också staten via skatteverket till så att medlemsavgiften alltid blir betalad. Detta eftersom det går att betala kyrkoavgiften via skattsedeln. Varför kan jag som medlem i Folkpartiet eller i någon annan förening inte få denna hjälp av staten. Det blir ju enkelt både för mig och kassören om medlemsavgiften betalas automatiskt via skattsedeln!

Håll ordning på Dína grejer när Du är ute och kör

Jag börjar bli innerligt trött på alla människor som inte kan ankra sin last i sina fordon när de är ute på vägarna. Ständigt kan man höra på radion om täcken, bokhyllor, sängar osv. som folk tappat i dikena eller på körbanan. Det är en mycket stor trafikfara om man inte kan hålla reda på sina prylar.

måndag 7 september 2009

Äntligen ett vettigt förslag

I eftermiddag ska vi ha sammanträde med personalutskottet här i Botkyrka och för en gångs skull ska vi ta ställning till ett vettigt förslag från sosseriet. Man föreslår nämligen att det ska inrättas en återbesättningsprövning vid tillsvidareanställningar. Jättebra då det innebär att ingen kommunal anställning ska tas för given om den blir vakant. Det är bra tur att vänsterpartiet inte är representerat i personalutskottet!

söndag 6 september 2009

Svensk media och valet i Tyskland

I tyskland är det förbundsdagsval om tre veckor. För Folkpartiets systerparti FDP ser det rätt så bra ut då de ligger runt 15 procent i mätningarna. I svensk media har jag läst två gånger att partiet har tagit en mer nyliberal riktning och journalister, senast i dag i DN, ställer sig undrande till hur ett nyliberalt parti kan samla upp emot 15 procent av väljarkåren trots den globala finanskrisen!

Jag tycker att detta är återigen ett tecken på de vänsterströmningar som finns i svenska medier. Att nyliberalism skulle vara något hemskt och ont. Medierna är inte förfärade över att det forna kommunistpartiets arvtagare PDS samlar ca 11 procent av väljarkåren i mätningar.

torsdag 3 september 2009

Kultur och fritid-Välfärdens kärna

Så står det på första sidan i en bilaga till veckans nummer av tidningen "Dagens Samhälle". i bilagan kan vi läsa om hur hjältemodiga kommuner rädda idrottsföreningar när det fått skulder för sina lyxbyggda arenor, hur regioner satsar på filmproduktion m.m. Man kan läsa att här i Tumba dansar en konstnär ut ur konsthallen för att virka revir! Hurra det är väl välfärdens kärna!

Samtidigt vet jag om att Botkyrka kommun idag köper 90 platser inom äldreomsorgen i andra kommuner för att vi inte ser till så att vi har platser till våra äldre själva i kommunen. Det finns det inte pengar till, men virka kultur det kan vi!

onsdag 2 september 2009

Direct Trade istället för Fair Trade

Var på företagsbesök på ett kafferosteri i Botkyrka igår. De hade utvecklat ett s.k. Direct Trade samarbete med sina producenter av kaffebönor istället för att använda sig av den multinationella Fair Trade organsiationen. Det här är mycket bättre rosteriet köper sina bönor direkt av producent som får mer betalt då inga pengar blir kvar i något mellanled.

tisdag 1 september 2009

För sjuttio år sedan

Idag är det sjuttio år sedan andra världskriget startade genom Nazitysklands angrepp på Polen. sex år av död och förödelse följde innan Japan som sista axelmakt kapitulerade den 2 september 1945. För oss som fått växa upp efter kriget så gäller det att ta till oss den kunskap som andra världskriget gav så att denna tragedi inte återupprepas.

Europa har varit förskonat från krig sedan dess, med undantag av kriget på Balkan på 1990-talet. Viktiga faktorer till att det blivit så är att demokratin har segrat i Europa och att vi kan samarbeta mellan länder genom EU.