onsdag 28 september 2011

Fler infartsparkeringar behövs i hela Botkyrka

Vid sammanträdet med samhällsbyggnadsnämnden igår fick vi information om situationen när det gäller infartsparkeringar i kommunen. Man har många gånger fått höra att bristen skulle vara som största i Tullinge. Nu visade sig att det faktikst (som jag länge trott) är störts brist på infartsparkeringar i Tumba.

Det finns endast 29 stycken platser fler än i Tullinge och det är nästan dubbelt så många som reser med pendeltåg från Tumba än vad det görs från Tullinge.

Nu tänker jag inte göra extrem lokalpolitik över detta faktum och kräva fler infartsparkeringar enbart i Tumba. Det handlar iställer att fortsätta driva den politik som vi inom Folkpartiet i Botkyrka drivit i flera år. Fler infartsparkeringar krävs i hela kommunen. Alltså även i Norra Botkyrka samt vid någon plats i Vårsta/Grödinge där man kan byta från bil till buss.

torsdag 22 september 2011

Ett bra förslag

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) gjorde igår ett utspel om att de som går på försörjningsstöd ska utföra en motprestation om de för att få stödet. Detta är ett mycket bra förslag. Vad Folkpartiets partistyrelse förslagit är att:
Socialtjänstlagen  ändras så att det blir obligatoriskt för kommunerna att ställa krav på motprestation för alla arbetsföra socialbidragstagare. Om personen vägrar att delta i åtgärder ska ersättningen trappas ned. I första hand ska personen delta i Arbetsförmedlingens insatser, i andra hand i kommunala insatser.


Det ska löna sig att arbeta – också för personer med försörjningsstöd. Personer som haft försörjningsstöd en tid bör får behålla en viss andel t.ex. 30 procent av en arbetsinkomst, medan resterande del av inkomsten avräknas mot försörjningsstödet. Då ger varje extra arbetad timme mer pengar i plånboken och socialbidraget fasas gradvis ut vartefter arbetsinkomsten ökar.

Genomför en utvärdering på nationell nivå för att ”benchmarka” effekterna av kommunala åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. Arbetsförmedlingen bör också mer än i dag prioritera personer med försörjningsstöd och ge dem samma tillgång till aktiva åtgärder som andra.

Som det skrivs ovan. Det ska löna sig att arbeta. Det är något som vi i Folkpartiet sagt i alla tider och nu kommer ytterligare ett förslag som följer den linjen.

onsdag 7 september 2011

Ropa inte Hej för tidigt!

Det är många fler än jag som med intresse följer valkampanjen i Danmark. I media i Sverige kan få bilden av  att det redan är klappat och klart. Det blir en ny regering och det främlingsfientliga Dansk Folkepartis inflytande sägs vara över, vilket jag naturligtvis också hoppas på. Enligt TT-telegram så ska opposition i Danmark ligga på ca 54 procent i mätningarna medan regeringssidan ska ligga på 44 procent. Det sägs också i kommentarer att Dansk Folkeparti är på väg att bli förloraren i valet.

Dessa bilder stämmer inte överens med verkligheten. Enligt de mätningar som publiceras av Danmarks Radio på dr.dk så är läget detta att regeringssidan samlar 49 procent och oppositionen 51 procent. Alltså väldigt jämnt. Dansk Folkeparti spås en valnedgång dock endast på ca en procentenhet. Den stora förloraren ser i stället ut att bli de konservativa, dvs Danmarks moderater som tappar stort.

Glädjande för mig som liberal är det att Radikale som är ett systeparti till Folkpartiet ser ut att gå fram rejält i valet.

En dryg vecka återstår till det danska valet och jag hoppas att Danmark efter valet får en regering som inte är beroende av det främlignsfientliga Dansk Folkeparti. Men ropa inte hej för tidigt det kan bli mycket jämnare än vad man tror!