måndag 16 december 2013

Det blev inte som man tänkt sig

Jag har ju tidigare på den här bloggen skrivit att jag skulle göra en omstart i politiken och sluta som gruppledare för Folkpartiet i Botkyrka och istället satsa på landstinget.

Nu är "nomineringssäsongen" över och jag toppar ändå Folkpartiet i Botkyrkas lista inför kommunalvalet. Så vad har hänt? Jag gjorde ett mycket bra provval till landstinget där jag kom på femte plats för hela yttre länet. När listorna fastställdes så hamnade jag på tredje platsen på den landstingslista som vi går på val i den sydvästra valkretsen. Det innebär att jag med nuvarande valresultat kommer att bli ersättare i landstingsfullmäktige.

Parallellt pågick arbetet med att ta fram en lista till kommunfullmäktigevalet i Botkyrka. Det visade sig här att vara svårt att få fram någon som har tid att kunna vara gruppledarkandidat. Vi sitter tyvärr nästan permanent i opposition i Botkyrka (Fast vi ska ändra på det i valet). Det innebär att den som är gruppledare har svårt att kombinera det med ett vanligt "civilt" jobb utanför politiken. Jag jobbar ju också för Folkpartiet till vardags och har det lättare.  Alltså så slutade det hela med att vårt nomineringsmöte beslutade att jag ska toppa Folkpartiet i Botkyrkas valsedel också 2014. Det som har hänt sätter ändå fingert på att det inte är överallt i politiken som man "har bra villkor med höga arvoden", vilket man kan få intrycket av att det är fallet om man läser kvällspressen. I många av våra kommuner runt om i Sverige bedrivs det politiska arbetet med små resurser för många partier och där arbetet drivs på av duktiga eldsjälar som lägger ner mycket av sin tid på det poltiska vardagsarbetet

Det har varit bra för mig att jag ändå funderat över min roll i politiken under nomineringstiderna. Jag tror att jag är mer laddad för att göra en bra valrörelse nu än om jag bara hade sett det som självklart att fortsätta som gruppledare i Botkyrka. Målet blir nu att jobba för en omvald alliansregering, ett fortsatt alliansstyre i Stockholms läns landsting samt sist men inte minst för ett maktskifte i Botkyrka där Folkpartiet ska hamna i majoritet.

För nu blev det ju fyra år till!