söndag 21 december 2008

GOD JUL

Julfriden har sänkt sig över politiken och därför uppdateras inte bloggen så ofta som annars.

Önskar Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

torsdag 18 december 2008

Bortblåsta energibesparingar

Det är det i juletid. Överallt ska man ha elljustakar och folk börjar mer och mer att dekorera sina hus och trädgårdar med elljusslingor. Jag tycker att det är fint, men det drar ju energi. Vanliga glödlampor ska ju försvinna till förmån för lågenergilampor, men energibesparingen riskerar ju att ätas upp om vi ska ha fler och fler elljusdekorationer till jul. Så om Ni ska ha sådana stäng åtminstone av dem på natten.

tisdag 16 december 2008

Demokratihaveri

Det kan man som vanligt kalla kommunens planering av nästa års demokrativecka. Årets demokrativecka var ett fiasko och inga kom till aktiviteterna. Efteråt så var man överens om att det skulle bli en uppskärpning till nästa år. Så verkar det inte bli. Ungefär liknande aktiviteter som gick fel i år ska man göra igen. Att vi i den politiska oppositionen har synpunkter struntar man i.

Att det blir fel tror jag att det beror på att man överlåtit till kommunala tjänstemän att hålla i demokratifrågorna. Det är politikerna som har och ska ha huvudansvaret för den demokratiska utvecklingen anser jag. Det kanske är dags att hoppas av den kommunala demokrativeckan och starta en egen.

måndag 15 december 2008

Julfriden börjar sänka sig


Det är jul om drygt en vecka och det har väl inte kunnat undgå någon. Också i politiken börjar det att gå ner i varv. Sista mötet med kommunfullmäktige och polisnämnd är det i veckan. Det riktigt roliga är att vi från Folkpartiet i Botkyrka ska dela ut 3000 julkort i kommuninvånarnas brevlådor denna vecka med budskap på vilka frågor vi vill driva nästa år och vad vi gjort i år. På kortet finns en tjusig bild på oss i kommunfullmäktige vilken Ni kan se härovan. Från vänster syns Lars Johansson, Anneli Erma, Stig Bjernerup samt Birgit Hellgren (foto:Moa Rasmusson).

torsdag 11 december 2008

Fler kvinnor i trafikpolitiken

Det behövs verkligen. Har just varit på ett seminarium i riksdagen om trafikpolitiska mål och jag tyckte att det var en dyster sammanslutning på deltagarna. En övervägande majoritet var äldre män och många av dem är tekniker som utvecklar trafiksystem. Det behövs fler yngre kvinnor och "vanliga" partimedlemmar som utvecklar politiken på trafikområdet. Tack och lov var det en kvinna med i publiken samt vår duktiga riksdagsledamot Nina Larsson och hennes medhjälpare som jämnade ut könsfördelningen.

Vad jag vill säga är att om vi menar allvar med att hitta nya trafiklösningar så måste Ni visa Er kvinnor!

onsdag 10 december 2008

Rätt blås

I en undersökning som presenterades i förra veckan riktades det kritik mot att polisens utandningstester allt mer har tagit karaktären av en kvantifiering dvs att det är antalet blås som räknas och inte hur många rattonyktra man får tag i.

Det är bra att denna undersökning kom. Jag själv har sedan flera år ifrågasatt om det är vettigt att polisen har blåsrazzior mitt på förrmiddagen eller i rusningstid på vardagar. Jag tycker att det är bättre att man kraftsamlar och har razzior på kvällar ochnätter vid helger.

Oväntad konkurrens

Det har blivit oväntad konkurrens när det gäller bränsle till det nya kraftvärmeverket i Södertälje. Verket ska ju vara biobränsledrivet vilket ju är mycket bra. Problemet, om det nu är ett problem, är att EU´s klimatpolitik börjar slå igenom så mycket så att det byggs nya bioeldade verk i framförallt England och Tyskland och de vill ha bränsle. Och biobränsle finns det gott om av i Sverige.

Detta innebär att vårt eget kraftvärmeverket i Södertälje kan få räkna med ökade bränslekostnader men samtidigt ska vi alla vara glada över att det byggs miljövänliga värmeanläggningar i andra länder. Det är bra för oss också!

tisdag 9 december 2008

En varierad dag

Idag är en dag full av möten. Nu först på morgonen sk kommunens planerings- och näringslivsberedning ta ställning till kommunens klimatstrategi och sedan ska jag på sammanträde med fjärrvärmebolaget. Förhoppningsvis varar det inte så länge så att jag hinner avsluta dagen med att går på Polisnämndens AU. Vid det senare sammanträdet vill jag ha upp en diskussion om det som stod i media förra vecka om att polisen betonar kvantitet framför kvalitet när det gäller utandningsprover.

Tillsist, apropå mitt inlägg igår. Oppositionen höll ihop i en dag. I dag gäller att Lars Ohly (v) inte vill vara med om en valplattform!

måndag 8 december 2008

Är de sams eller?

det kan man fråga sig när det gäller oppositionen på riksnivå. Nu har man efter flera månaders bråk kommit fram till att man dvs s+v+mp vill bilda regering om man vinner valet 2010. Vi får väl se om de lyckas att hålla ihop.

Det som de är sams om är väl att regeringen är kass och att de vill sprätta pengar åt olika håll och därmed förstöra Sveriges ekonomi. Man är inte nöjd med fredagens stimulanspaket på "bara" 8 miljarder kronor utan vill ha mer precis som en rad särintressen. Vad som inte då framkommer är att utöver dessa 8 miljarder kronor så har regeringen i budgeten satsat ytterligare 32 miljarder kronor alltså sammanlagt 40 miljarder kronor. Sverige och därmed regeringen har fått beröm för detta eftersom man satsar pengar av ett överskott. Skulle man göra som oppositionspartierna så skulle staten tvingas att börja låna och då är vi snart i en situation med budgetunderskott och skenande räntor.

Mona Sahlin är dessutom föreslagit att AP-fonderna ska användas för att stötta bilindustrin. Dvs hon vill ta medborgarnas pensionspengar till detta ändamål. Det är skrämmande och vi får hoppas att oppositionen fortsätter att bråka, då blir det en lätt match för regeringen att vinna valet 2010.

torsdag 4 december 2008

Borga inte för allmännyttan!

Botkyrka kommun har sedan några år sedan gått i borgen för Botkyrkabyggens lån. Just nu håller Folkpartiet och Moderaterna på att förbereda ett förslag där vi anser att denna borgen ska tas bort. Skulle så bli fallet så försvinner en miljard av kommunens borgensram över en natt. Inte nog så viktigt i dagens ekonomiska läge då det kommer att innebära att kommunen får det lättare att låna till sina egna investeringar till en lägre ränta. Botkyrkabyggen klarar ändå sina lån på egen hand. Bolaget är värderat till sex miljarder kronor och har ett bokfört värde på två miljarder, så nog finns utrymme!

onsdag 3 december 2008

Modefluga i spårtrafiken

Min partivän Peter Siebert var häromdagen på ett seminarium om den regionala utvecklingsplanen (RUFS) i landstingshuset i Stockholm. Naturligtvis diskuterades det där framtida kollektivtrafiklösningar, och som vanligt fanns det en hyllningskör till dagens modefluga när det gäller spårtrafik spårbilen.

Peter menade på att i många läge kan det vara bättre att förlänga och bygga ut tunnelbanan istället för att bygga nya spår för spårbilar eller för den delen spårvagnar. I Botkyrka skulle man t ex kunna bygga ut tunnelbanan från Alby till Tumba och därmed knyta ihop den med pendeltågssystemet. Men dessa tankar avfärdas direkt från de som vet som för dyra. Jag förstår inte det. En tunnelbana i ytläge blir väl inte dyrare att bygga än en spårvagn och vad kostar spårbilar som än så länge endast finns i tankevärlden?

tisdag 2 december 2008

Dålig information SRV!

Sopbolaget SRV och återvinningsföretagen har bestämt att man numera, från den 1 november, ska slänga konservburkar i platsbehållarna vid återvinningsstationerna och inte i de tunnor som finns i anslutning till hushållen. Övrig metall ska dock slängas i den senare fortfarande. Men hur ska man som fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst veta detta? Jag har ju inte sett någon information. Att jag råkar veta det beror på att vi har haft frågan som ett ärende i kommunstyrelsen.

Förändringen tycker jag ändrar på en princip ännu mer, nämligen att det ska vara lätt att lämna sina sopor. Nu blir det ytterligare en typ av avfall som man måste bära eller köra iväg, i värsta fall flera kilometrar, för att bli av med dem. Jag tycker att det är hög tid att hushållsnära källsortering införs i Botkyrka!

måndag 1 december 2008

Mossiga regelverk

Det kan man med all rätta kalla det regelverk som styr bidragen från Boverket till allmänna samlingslokaler. Studieförbundet Vuxenskolan i Botkyrka har lyckats få sina lokaler klassade som samlingslokaler och vill bygga om dem. Då får de 50% av beloppet från staten och Boverket och det är väl ok. Det konstiga är dock att kommunen är tvingad (!) att ställa upp och ge 25% av ombyggnadskostnaden. Det duger inte att Vuxenskolan lånar pengar och får bidrag från staten nej regelverket är så att kommunen också måste betala om en ansökan kommer in. Jag tycker att det är hög tid att ändra dessa regler.