fredag 2 mars 2012

Folkpartiet i Botkyrka kräver en folkomröstning i kommundelningsfrågan

Folkpartiet i Botkyrka anser att en folkomröstning i kommundelningsfrågan måste genomföras. Inför kommunstyrelsen soch kommunfullmäktiges behandling av ärendet nu under mars månad kommer Folkpartiet att tillsammans med flera andra partiet kräva att en folkomröstning på valdagen 14 september 2014 genomförs för att undersöka medborgarnas inställning till frågan om Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun eller om kommunen ska delas genom att Tullinge bildar en ny kommun. Folkpartiet har allt sedan valet 2006 krävt att kommunledningen måste ta kommundelningsfrågan på allvar och genomföra en folkomröstning.

Det kommunala valresultatet 2010 visade på en tydlig viljeyttring från stora grupper av Tullingebor som måste tas på största allvar. Det finns uppenbarligen ett missnöje med hur kommunen skött Tullinge. Detta missnöje kommer att finnas kvar och växa så länge man inte går till botten i frågan. Vi är glada över att en utredning genomfördes om förutsättningarna för en eventuell delning av kommun. Men att inte nu genomföra en folkomröstning i frågan, utan i stället sticka huvudet i sanden och låtsas som inget hänt som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör, är dumt. Visst är det bra att frågeställningen tas upp i kommande medborgarundersökningar, men för att en gång för alla avgöra om kommunen fortsatt ska vara sammanhållen eller inte, måste en folkomröstning genomföras. Annars kommer frågan att leva kvar och skymma diskussionen i andra politiska sakfrågor som är viktiga för Botkyrkas framtida utveckling, säger Folkpartiets gruppledare i Botkyrka, Lars Johansson, i en kommentar

Lars Johansson, gruppledare (FP)

070-427 08 95, lars.johansson@botkyrka.se

Inga kommentarer: